Bedrijvengids

Avalex

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in Leidschendam-Voorburg. U kunt bellen of op de website kijken voor informatie, meldingen of het ophalen van grofvuil.

Afvalinzamelstation Avalex: Nieuwe Havenstraat 3b, 2272 AD Voorburg.   Grof huishoudelijk afval van particulieren kunt u gratis afgeven als u in het bezit bent van een geldige toegangspas. Daarnaast kan om een legitimatie gevraagd worden. Afvalstoffen van bedrijven en bouw- en sloopafval kunnen tegen betaling afgegeven worden. Particulieren moeten betalen voor het inleveren van grond, dakleer en puin. Overige zaken zijn gratis. Bij het afvalinzamelstation Avalex is strooizout voor gladheidbestrijding gratis verkrijgbaar voor particulieren. Bedrijven kunnen zout afhalen tegen betaling, informatie en openingstijden vindt u op de website.

Groente-, fruit- en tuinafval: In Leidschendam-Voorburg wordt groenafval apart ingezameld. De meeste inwoners hebben een gft-container. Snoeiafval dat niet in de container past wordt na een telefonische afspraak via de grofvuiltelefoon opgehaald.  T. 0900-0507

Grofvuiltelefoon:  Grofvuil kunt u als particulier gratis brengen naar het afvalbrengstation in Voorburg. Als u het niet zelf kunt brengen, dan kunt u het ook laten ophalen door Avalex. Een afspraak om grofvuil op te laten halen maakt u met Avalex. www.avalex.nl / 0900-0507     Bruikbare goederen kunt u ook gratis door het kringloopbedrijf Het Goed in Leidschendam laten ophalen.  www.hetgoed.nl / 070 327 0002

Klein Chemisch afval: Particulieren uit Leidschendam-Voorburg kunnen voor het inleveren van klein chemisch afval (kca) terecht bij:  Avalex Afvalbrengstation, Nieuwe Havenstraat 3b. Informatie en openingstijden vindt u op de website

Bedrijven uit Leidschendam-Voorburg kunnen het kca tegen betaling via Afavlex afvoeren. Dit kan niet via het afvalbrengstation aan de Nieuwe Havenstraat 3b in Voorburg. Neem voor INformatie over de brenglocatie, voorwaarden en tarieven contact op met Avalex.

Asbest.  Voor het verwijderen van asbest heeft u altijd toestemming van de gemeente ndoig. Asbest mag alleen worden aangeboden in een speciale folie van reinigingsbedrijf Avalex. Meer informatie vindt uop de website: www.lv.nl/digitaalloket -> Omgevingsvergunning online.

Aanbiedregels huishoudelijk afval: Burgemeester en wethouders hebben aanbiedregels voor afval vastgesteld. De gemeente handhaaft strengt op het verkeerd aanbieden van afval. www.lv.nl/milieu -> afval -> aanbiedregels.

 

Contactgegevens

Avalex

Laan van 's Gravenmade 9

2495BD Den Haag

Tel 0900-0507