(archieffoto Ap de Heus).
(archieffoto Ap de Heus).

Folow-up Green Challenge in Stadstuin Rusthout

Activiteit 508 keer gelezen

Leidschendam - In Stadstuin Rusthout vindt op woensdag 20 september de vervolgbijeenkomst plaats van de succesvolle Green Challenge van 30 mei. Hier kwamen ruim 120 mensen bij elkaar om te praten over duurzame acties in je eigen huis, straat of buurt. 

Zij werden geïnspireerd door Florian Dirkse (van Ocean CleanUp) en door lokale initiatiefnemers, over wat je allemaal zelf kunt doen. Het adopteren van een boomspiegel of een plantsoen, af en toe zwerfafval inzamelen in je eigen buurt, gezamenlijk zonnepanelen inkopen, je tuin ontstenen, zijn allemaal acties die bijdragen aan een duurzamere gemeente.

Inmiddels zijn er veel enthousiaste reacties ontvangen van mensen die graag meedoen. Op woensdag 20 september wordt daarom een follow-up georganiseerd in Stadstuin Rusthout. Hier kunnen de aanwezigen met elkaar kijken of zij een duurzaam initiatief kunnen starten in eigen wijk, en met elkaar bespreken welke hulp zij daarbij nodig hebben van de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg en de gemeente. 

In kleine groepjes wordt een thema besproken en gekeken of en hoe daar een actie aan gekoppeld kan worden. Een realistische actie, die niet teveel tijd vraagt maar wel impact heeft op onze leefomgeving. Zowel deskundigen van de gemeente als van Stichting Duurzaam zijn aanwezig om acties te helpen formuleren.  Met deze acties ga je vervolgens aan de slag. Komt het initiatief van de grond, dan wordt het opgenomen in de Green Challenge, die de gemeente eind november samen met de deelnemers en met Stichting Duurzaam symbolisch ondertekent.

Aanmelden via green.challenge.aanmelding@gmail.com of www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl.

Uit de krant