Anterieure overeenkomst ontwikkeling Landgoed Voorlei getekend | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Wethouder Jan-Willem Rouwendal en Ton Meijer (mede-eigenaar Schakenbosch BV) planten een boom als eerste stap in de herontwikkeling van een groene en parkachtige woonomgeving op Landgoed Voorlei (foto: Hilbert Krane).
Wethouder Jan-Willem Rouwendal en Ton Meijer (mede-eigenaar Schakenbosch BV) planten een boom als eerste stap in de herontwikkeling van een groene en parkachtige woonomgeving op Landgoed Voorlei (foto: Hilbert Krane).

Anterieure overeenkomst ontwikkeling Landgoed Voorlei getekend

  •   276 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Wethouder Jan-Willem Rouwendal, Pieter Kal van Kondor Wessels Projecten en Hans Broekman namens MeyerBergman Erfgoed, hebben op maandag 21 oktober de anterieure overeenkomst voor de herbestemming van de voormalige GGZ-locatie Schakenbosch ondertekend. 

In de anterieure overeenkomst staan onder meer programmatische en ruimtelijke afspraken tussen de gemeente en Schakenbosch B.V. over de ontwikkeling van Landgoed Voorlei, inclusief financiën. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst kan een belangrijke stap gezet worden in het planproces: het wijzigen van het bestemmingsplan die de ontwikkeling van nieuwe woningen, realisatie van zorgvoorzieningen en aanleg van het Landgoed mogelijk maakt.

Wethouder Rouwendal: "Met deze anterieure overeenkomst zetten we weer een stap om te komen tot een mooie nieuwe woonlocatie in een groene en parkachtige omgeving die ook toegankelijk blijft voor de omgeving."

Hans Broekman, directeur Schakenbosch B.V.: 'Wij zijn heel trots op de plannen zoals die er nu liggen. Met het vastleggen van onze gezamenlijke ambities in deze overeenkomst, komt de realisatie van die plannen weer dichterbij."

Eind 2017 is het Ruimtelijk Kader voor Landgoed Voorlei vastgesteld dat de basis vormt voor de afspraken uit de anterieure overeenkomst. Hierin stond onder andere dat het groene, parkachtige karakter van het terrein behouden moet blijven, het park openbaar toegankelijk blijft, een aantal beeldbepalende bestaande gebouwen zoals de kerk moet blijven, en dat op een deel van de locatie een zorgfunctie moet komen. Maar ook dat er goede wandel- en fietspaden moeten komen. In de anterieure overeenkomst zijn daarnaast afspraken gemaakt over de ontsluiting van de ontwikkellocatie Noorthey en de inrichting van de openbare ruimte.

Omwonenden zijn in de afgelopen jaren betrokken bij het maken van de plannen, onder ander door de inzet van een klankbordgroep. De ontwikkelaar is begin 2019 gestart met actieve gebiedscommunicatie voor 'Landgoed Voorlei' zoals de locatie straks gaat heten. Zo worden omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het gebied. Het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is inmiddels gestart. Dit duurt ongeveer drie tot zes maanden. 

MeyerBergman Erfgoed verwacht in 2020 op basis van de huidige zorgbestemming van het gebied te kunnen starten met het realiseren van de eerste ontwikkeling, het zorgcomplex op deellocatie Duivenhof. De omgevingsvergunningen voor de andere zeven deellocaties worden vanaf 2020 aangevraagd. De verkoop van de woningen, herontwikkeling, nieuwbouw en herinrichting van het openbare gebied wordt de komende jaren in fases uitgevoerd.

De gehele herontwikkeling van Landgoed Voorlei neemt naar verwachting vijf jaar in beslag. Dit omvat onder meer de bouw van de 325 woningen en de aanleg van het openbare gebied.


 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>