Hangjongeren voor een avondwinkel op de Damlaan (aangeleverde foto).
Hangjongeren voor een avondwinkel op de Damlaan (aangeleverde foto).

Derde vindt dat er te weinig te doen is voor jongeren

Actueel 691 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De deelnemers van TipLeidschendamVoorburg kregen enige tijd geleden een vragenlijst toegestuurd gekregen, gericht op onder andere (het ontbreken van) activiteiten voor jongeren.

Een percentage van 29% van de respondenten van TipLeidschendamVoorburg geeft aan dat er niet voldoende activiteiten worden georganiseerd in onze gemeente, 14% van de respondenten is het hier niet mee eens en geeft aan dat er wél voldoende wordt georganiseerd. 41% van de respondenten geeft aan het niet te weten.

Volgens 70% van de deelnemers is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor jongeren, een kleine meerderheid (52%) geeft aan dat de jongeren hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Er worden vervolgens verschillende ideeën geopperd om het aanbod van activiteiten te kunnen verbeteren. Naast het onderwerp activiteiten voor jongeren kwamen ook de onderwerpen ontmoetingsplekken voor jongeren en hangjongeren ter sprake. Benieuwd hoe de respondenten denken over de ontmoetingsplekken voor jongeren? Wat mogelijke locaties zijn waar activiteiten georganiseerd kunnen worden? En of inwoners van Leidschendam-Voorburg overlast ervaren van hangjongeren?

Lees dan de complete rapportage op de website van TipLeidschendamVoorburg: https://www.tipleidschendamvoorburg.nl/onderzoeksresultaten/04-10-2019/jongeren.

Uit de krant