Logo hetkrantje-online.nl
Deel van bedrijventerrein De Star in Leidschendam (foto: gemeente LDVB).
Deel van bedrijventerrein De Star in Leidschendam (foto: gemeente LDVB).

Regionale samenwerking bij huisvesting bedrijven

  •   138 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Het college wil gaan deelnemen aan de stichting Businesspark Haaglanden (BPH). Door regionaal samen te werken kunnen bestaande bedrijven voor de regio behouden worden en nieuwe bedrijven gehuisvest worden

De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp werken al regionaal samen in de stichting Businesspark Haaglanden. Naast Leidschendam-Voorburg, zijn ook Delft en Zoetermeer voornemens om toe te treden tot de stichting.

De actuele vraag naar bedrijfshuisvesting in de Haagse regio is groter dan het aanbod. Oplossingen kunnen niet altijd lokaal gevonden worden.

Wethouder Van Eekelen (economie): "Het is voor onze inwoners, die voor een groot deel buiten de gemeente werken, belangrijk dat er voldoende ruimte is voor bedrijvigheid in de regio. Ook is het belangrijk dat we goed aangehaakt zijn bij ontwikkelingen in de regio en directe omgeving (onder andere Vlietzone en Binckhorst) en daarbij, naast aandacht voor ruimte voor bedrijfshuisvesting, ook het belang van voldoende groen en aantrekkelijke woongebieden naar voren brengen. Ik zie samenwerking binnen Businesspark Haaglanden dan ook als een kans om bij te dragen aan een krachtige, economische regio".

De raad wordt begin 2020 nog in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken alvorens besluitvorming plaatsvindt.

Meer berichten