Nieuwe Driemanspolder vordert gestaag | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
De Nieuwe Driemanspolder gaat niet alleen een mooi uitzicht en een heerlijk recreatiegebied opleveren, maar is bovendien belangrijk voor de veiligheid (foto: Buro JP).
De Nieuwe Driemanspolder gaat niet alleen een mooi uitzicht en een heerlijk recreatiegebied opleveren, maar is bovendien belangrijk voor de veiligheid (foto: Buro JP).

Nieuwe Driemanspolder vordert gestaag

  •   449 keer gelezen   Actueel

Leidschendam/Stompwijk - De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. 

Dit nieuwe gebied gaat niet alleen een mooi uitzicht en een heerlijk recreatiegebied opleveren, maar is bovendien belangrijk voor de veiligheid van Zuid-Holland. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen om de veiligheid van de omliggende regio te garanderen. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Zo gaan we zuinig om met de geringe beschikbare ruimte in Zuid-Holland.Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De werkzaamheden zijn gestart in het eerste half jaar van 2017 en de oplevering is gepland in 2020.

In het piekbergingsgebied wordt deze maand gewerkt aan de afwerking van een aantal eilanden en worden de dammen die zijn achtergebleven rondom de diepere delen van de plas verwijderd. Vanaf deze dammen konden de graafmachines het grondwerk veilig uitvoeren. Hiermee zijn de grondwerkzaamheden in dit deel van het werkgebied afgerond en hebben we een permanente plas waar de watervogels al gretig gebruik van maken. Langs de Ringsloot wordt nog gewerkt aan de afwerking van het talud (het schuine vlak) van de watergang en in het zuiden van de polder wordt de grond van diverse graafwerkzaamheden verspreid, waardoor er een heuvelgebied ontstaat.

Met betrekking tot de infrastructuur in en naar het recreatiegebied zijn grote stappen gezet. De eerste bruggen liggen er al. Ook deze maand gaat men door met het aanbrengen van de liggers en het storten van de dekken van diverse fiets-, voetgangers-, onderhouds- en landbouwbruggen.

Parallel aan het grondwerk en de infrastructuur vorderen de werkzaamheden aan de diverse grote kunstwerken gestaag. Er zijn klepstuwen geplaatst in het inlaatwerk naar de Limietsloot. Hier wordt in de komende periode bodembescherming in de vorm van stortsteen aangebracht. Bij Stompwijk zijn de damwanden inmiddels geplaatst en zal in de komende periode het dek van het inlaatwerk worden gestort.

Voor de autobrug en het aquaduct aan de Voorweg wordt een ondersteuningsconstructie gerealiseerd voor het dek. Zo worden 'mallen' gemaakt voor de ondersteuning van de landhoofden van de brug en het aquaduct. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>