Logo hetkrantje-online.nl
(Foto: Paul Voorham)
(Foto: Paul Voorham)

Kinderraad denkt mee over voorkomen armoede

  •   137 keer gelezen   Actueel

“Er moet een lespakket komen op school over armoede.” Dat is een van de ideeën die de Kinderraad presenteerde aan de gemeente op dinsdag 10 december in het gemeentehuis. De Kinderraad bestaat uit leerlingen van groep 7/8 van basisschool Vreugd en Rust. Zij deden afgelopen maanden onderzoek naar hoe de gemeente de gevolgen van armoede kan verkleinen.

De kinderen onderzochten wat de gemeente al doet om armoede te voorkomen en bestrijden en of er meer maatregelen nodig zijn. Ook gingen zij op werkbezoek bij de voedselbank en de kledingbank.

Lespakket
De kinderen kwamen op het gemeentehuis vertellen wat zij vinden dat de gemeente moet doen. Zo stelden zij onder andere voor: “Er moet een lespakket komen over armoede. En de gemeente moet dit regelen, want de gemeente weet wat armoede met je doet en kan vertellen welke hulp je kunt krijgen.” Daarnaast adviseerde de Kinderraad om meer en duidelijker informatie te geven aan mensen die in armoede leven. Bijvoorbeeld door in posters en folders met informatie over regelingen meer beeld te gebruiken in plaats van woorden. En om gezinnen in armoede te helpen met het isoleren van hun huis. Want door energie te besparen kan ook geld bespaard worden.

Wethouder minimabeleid Nadine Stemerdink: “Het is mooi om te zien hoe deze kinderen betrokken worden bij het beleid. Zo leren zij dat hun stem telt; nu en als ze volwassen zijn. En kinderen hebben een frisse kijk op zaken waar wij wat van kunnen leren. Dankzij hun denkkracht en creativiteit kunnen we hun leeftijdsgenootjes die opgroeien in een gezin met een kleine portemonnee nog beter helpen binnen bestaand beleid en budget. Daarom omarmen we hun ideeën zoveel als mogelijk.”

Begin volgend jaar bezoekt wethouder Stemerdink de Kinderraad in de klas. Dan vertelt zij over wat de gemeente met de ideeën gaat doen.

Betere beslissingen
De leerlingen deden dit onderzoek op verzoek van de gemeente. Daarbij werden zij begeleid door de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg en de Missing Chapter Foundation. De Adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies om het beleid van de gemeente waar het kan verder te verbeteren. De Missing Chapter Foundation is in 2008 opgericht door Laurentien van Oranje. De organisatie maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun denkkracht beslissingen beter maakt.

Bij de presentatie waren ook de voorzitter van de Voedselbank en de directeur van basisschool Vreugd en Rust aanwezig.

Meer berichten