Afbeelding

Hondenbeleid Park ’t Loo en Waterspoorpark aangepast

Actueel 406 keer gelezen

Voorburg - Vanwege de herontwikkeling van Park ’t Loo en de aanleg van het Waterspoorpark wijzigt de gemeente het hondenbeleid van beide parken. 

Het hondenlosloopgebied van Park ’t Loo wordt verplaatst naar Waterspoorpark, in Park 't Loo wordt het gebied waar een hondenverbod geldt uitgebreid en de kwispelroute door Waterspoorpark wordt uitgebreid.

De stukken liggen ter inzage van 19 december 2019 tot en met 15 januari 2020 in het Servicecentrum in Leidschendam.

Zienswijze
Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen op het concept-aanwijzingsbesluit. Een schriftelijke zienswijze kan men richten aan het college, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van ‘zienswijzen hondenbeleid Park ’t Loo en Waterspoorpark’.

Uit de krant