Het Rode Kruis is bij grote evenementen aanwezig met een bus en een tent (foto: Rode Kruis/tekst: Dick Janssen).
Het Rode Kruis is bij grote evenementen aanwezig met een bus en een tent (foto: Rode Kruis/tekst: Dick Janssen).

Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor eerste hulp bij evenementen

Actueel 420 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg/Stompwijk kent een vrij grote en actieve afdeling van het Rode Kruis. Deze is gevestigd aan de Herenstraat 165 in Voorburg. De afdeling heeft ruim 60 vrijwilligers.

Het werk dat het Rode Kruis doet is verdeeld over drie pijlers”, vertelt bestuurslid Wilma van der Ham, zelf evenementenhulpverlener en tevens belast met de communicatie. “We geven cursussen om het EHBO-diploma of reanimatiecertificaat te behalen en cursussen en voorlichting aan kwetsbare mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en in het gebruik van (digitale) hulpmiddelen. Een andere belangrijke activiteit is de evenementenhulpverlening.”

“Met name hiervoor kunnen we nog goed vrijwilligers gebruiken”, laat bestuurslid Jan Boerefijn weten. “Door natuurlijk verloop en afscheid van vrijwilligers zijn nieuwe mensen altijd welkom. We kunnen de aanvragen nu nog wel aan, maar willen dit ook voor de toekomst kunnen garanderen”.

“We wonen in een actieve gemeente waar steeds meer evenementen worden georganiseerd door de gemeente, (sport)verenigingen, ondernemersverenigingen, scholen en buurten”, vervolgt Jan. "Voor veel van die evenementen is men – om een vergunning te verkrijgen – verplicht om te zorgen voor EHBO-ers, die hulp kunnen verlenen bij calamiteiten en ongevallen. Dat geldt weliswaar niet voor sportverenigingen en scholen maar zij zien vaak wel het belang in van goede EHBO tijdens toernooien en sportdagen.”

“We hebben zo’n 90 evenementen waar we actief zijn”, aldus Wilma. “Dat zijn bijvoorbeeld sporttoernooien, maar ook bij de Schoololympiade, sportdagen en zomerfeesten van scholen, de avondvierdaagse, Walk in the Park, Koningsdag, intocht Sinterklaas, Sint Maarten, lichtjesavond, Jazz Culinair, diverse wijk- en buurtfeesten en komend jaar ook weer de SamenLoop voor Hoop in Park Vreugd en Rust. Daarnaast verlenen we assistentie bij evenementen in Den Haag, zoals komend jaar tijdens de Invictus Games en de Special Olympics.”“De mensen zijn steeds drukker, maar behalve dat het gewoon leuk is om bij bepaalde evenementen te zijn, doe je het ook een beetje voor het maatschappelijk belang”, vindt Jan. “Doordat wij er zijn kunnen bepaalde evenementen doorgaan. En je komt in omgevingen waar je normaal niet zo snel zou komen en spreekt mensen die je niet vaak spreekt. Daarnaast geeft het plezier en voldoening om mensen te kunnen helpen. Je moet natuurlijk wel lol hebben in het contact met andere mensen.”

“Je mag zelf kiezen bij welk evenement je aanwezig wilt zijn. Dat maakt het ook afwisselend. De een houdt van muziek en staat graag bij een podium en de ander staat weer liever bij een sportevenement. Tijdens het evenement wordt er gezorgd voor koffie en/of thee en een maaltijd, of een vergoeding om dit zelf te kopen. Het kost je niets, alleen tijd”, benadrukt Jan.

“Als je je aanmeldt, volg je eerste de cursus Uitgebreide Eerste Hulp. Dat is in principe gratis, als je maar minimaal 40 uur per jaar inzetbaar bent als hulpverlener. Je hebt echter een grote mate van flexibiliteit. Je bent niet gebonden aan vaste dagen, maar kan zelf aangeven wanneer je waar wil staan, een korte of een lange dienst wil draaien. De kosten voor bijscholing en vervolgcursussen zijn voor rekening van de afdeling. Je krijgt verder kleding van het Rode Kruis en een EHBO-tas, die regelmatig bijgevuld wordt.”

Het behalen van het certificaat Uitgebreide EHBO kost je drie (zater)dagen, maar dat kun je zelf uitbreiden met specialisaties als bijvoorbeeld sport en eerste hulp aan baby’s/kinderen. Je wordt niet gelijk voor de leeuwen gegooid. Je gaat eerst mee als stagiair bij een team met ervaren hulpverleners. Nadat je voldoende ervaring hebt opgebouwd, vorm je samen met andere hulpverleners een team. De bijscholing vindt 15 keer per jaar plaats van medio september tot begin juni; ongeveer een keer in de twee weken. De minimumleeftijd voor een hulpverlener is 18 jaar, maar je kunt vanaf je 12e al een EHBO-cursus volgen.

Mail voor meer info of aanmelding naar evenementenhulp.lv@rodekruis.nl , bel naar 06-51376323/070-3864166, of kijk op  www.rodekruis. nl/leidschendam-voorburg .

Hulpverlening in de Rode Kruistent (foto: Rode Kruis).

Uit de krant