VVD-raadslid Ole Heil (Foto: Inge Koot)
VVD-raadslid Ole Heil (Foto: Inge Koot)

Druk op Voorburgse voorzieningen door woonwijk de Binckhorst

Actueel 796 keer gelezen

Voorburg - In de nieuwe Haagsche wijk de Binckhorst worden 5000 woningen gebouwd. Maar er wordt geen rekening gehouden met voorzieningen zoals onder andere scholen. Dat is te lezen in het AD van vandaag.

De VVD Leidschendam-Voorburg vindt het onverantwoord dat er nog geen voorzieningen gepland zijn voor deze nieuwe woonwijk. Zij zijn bang dat dit kan leiden tot hogere druk op de voorzieningen in Leidschendam-Voorburg. Zij stellen hierover vragen aan het college van B&W. "In tijden van hoge woningnood is het fijn dat alle kavels vergeven lijken te zijn, maar het lijkt het erop dat er nog geen rekening gehouden wordt met voorzieningen", schrijft VVD-raadslid Ole Heil. "Deze zitten nog niet in de planning. De VVD Leidschendam-Voorburg vindt dit onbegrijpelijk." Hij vraagt het college welke acties zij ondernomen heeft om de zorgen van Voorburg onder de aandacht te brengen bij de Haagse collega’s. Hoe kijkt het college naar het gebrek aan scholen en kinderopvang, ruimtegebrek op Voorburgse scholen en zorgen om voldoende voorzieningen voor o.a.: fietspaden, (groot) verkeer door de woonwijk, sport, veilige wandel/hardlooppaden, huisartsenpost, afval etc.?

Uit de krant