Monique van Tiel, directeur CBS De Vijverhof en wethouder Bouw (Foto: Xandra Baldessari – Gemeente Leidschendam-Voorburg).
Monique van Tiel, directeur CBS De Vijverhof en wethouder Bouw (Foto: Xandra Baldessari – Gemeente Leidschendam-Voorburg).

Toekomstbestendig schoolgebouw voor de Vijverhof

Actueel 993 keer gelezen

Voorburg - Basisschool De Vijverhof krijgt nieuwe huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, en duurzaam, maar ook flexibel in gebruik.

Wethouder onderwijs Juliette Bouw: ”We willen elk kind goed onderwijs geven, op een plek die bij hen past. Zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Dat kan in een nieuwe frisse school. We houden ook rekening met de wensen van de buurtbewoners. Daarom kiezen we voor vernieuwbouw van het schoolgebouw met behoud van de authentieke gevel aan De Vijverhof en zo veel mogelijk met behoud van de gevel aan de Veldzichtkade en karakteristieke elementen van het gebouw. Zodat de uitstraling van de school past bij de sfeer van de buurt.”

Meedenken
Tijdens een informatieavond in oktober zijn de verschillende mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie uitgelegd. Belangstellenden hebben zich aangemeld voor de klankbordgroep en zijn meerdere keren met elkaar in gesprek gegaan om een advies te geven over de plannen. De klankbordgroep hecht veel waarde aan de uitstraling van het karakteristieke pand dat nu heel goed past in de bestaande omgeving. Daarbij gaat het met name om de façade van het gebouw. Zij willen het fraaie aangezicht behouden. De klankbordgroep ondersteunt de wens van het schoolbestuur en de school voor een gebouw dat onderwijs kan aanbieden dat past bij de eisen van deze tijd. Met passende onderwijsruimten, een fris binnenklimaat en duurzaam energieverbruik.

Nieuwe onderwijsvormen
Monique van Tiel, directeur CBS De Vijverhof: “Ons huidige gebouw is ingericht op traditioneel onderwijs en is vanwege de slechte staat van het gebouw erg duur in onderhoud. Het onderwijs op De Vijverhof heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Naast het opdoen van kennis vinden we het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creatief denken, probleemoplossend vermogen en communiceren, minstens zo belangrijk. Dit vraagt om een gebouw met een fris klimaat en dynamische en inspirerende ruimtes waar kinderen in diverse groeperingvormen kunnen spelen en leren. Bij een school van ons formaat hoort ook een passend speellokaal en een groter gymnastieklokaal. We zijn blij dat de klankbordgroep onze wens voor vernieuwbouw ondersteunt”.

Financiering
Het geld dat nodig is voor de nieuwe huisvesting van de school is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2019-2022

Planning
Nu het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen kan de school verder met het uitwerken van het ontwerp. Het ontwerp wordt in het najaar gedeeld met de buurt.

Uit de krant