Niet nog meer sociale woningen in Amstelwijk en Heuvelwijk | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
In de wijk Overgoo worden in ieder geval sociale woningen gerealiseerd (archieffoto).
In de wijk Overgoo worden in ieder geval sociale woningen gerealiseerd (archieffoto).

Niet nog meer sociale woningen in Amstelwijk en Heuvelwijk

  •   662 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De € 150.000,- die wethouder Rouwendal nodig heeft om te onderzoeken of er in de Amstelwijk en Heuvelwijk mogelijkheden bestaan voor de bouw van 215 sociale woningen wordt niet zomaar beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. De raadsleden, maar ook twee insprekers, uiten dinsdag 11 februari tijdens de commissievergadering hun bedenkingen al voordat het onderzoek heeft plaatsgevonden.  

Twee inwoners uit de Leidschendamse Heuvelwijk en Amstelwijk hielden een emotioneel betoog over de mogelijke sociale woningbouw in hun wijk. Deze wijken en ook de wijk Prinsenhof zien deze inwoners al jaren verpauperen. “Zoveel extra sociale woningen verergeren de problemen alleen maar. Als u deze woningbouw doorvoert zorgt dat voor nog meer eenvormigheid in de wijk. Er moeten meer woningen gebouwd worden in het middensegment. Dan krijg je een gemêleerde wijk. Dat maakt de wijk sociaal weerbaarder.” 

Sociale huurwoningen zijn woningen voor mensen met de laagste inkomens, statushouders en vaak mensen met sociale problemen. De bewoners vinden het van minachting getuigen naar de huidige wijkbewoners die hun wijk zienderogen zien achteruitgaan. “En wat een naïviteit om te denken dat wijkbewoners mee gaan denken over hun eigen ondergang,” is de reactie op het voorgestelde onderzoek waarin ook bewonersavonden worden georganiseerd.

De insprekers hebben wel andere ideeën waarmee zij hun wijk graag zouden zien verbeteren. De openbare ruimte moet aangepakt worden. Er is een prachtig plein in de wijk gerealiseerd maar aan de omgeving is niets gedaan. Er moet zo snel mogelijk een toegankelijke tramverbinding komen. Zij staan open voor kleinschalige woningbouw maar dan meer gericht op de midden inkomens. 

Wethouder Rouwendal is enigszins ontdaan over het betoog van de insprekers maar ook over de opmerkingen van de raadsleden. “Er zijn al meerdere gemeentelijke locaties aangewezen waar sociale woningbouw gerealiseerd gaat worden: de Star, Overgoo en Rijnlandlaan. U heeft mij gevraagd te zoeken naar locaties waar de gemeente met de woningbouwcorporaties verder zou kunnen kijken voor sociale woningbouw. Uit een door mijn voorganger, wethouder Juliette Bouw, gehouden onderzoek zijn hiervoor Stompwijk, KJ44, Oude Bleijk en de Amstelwijk en Heuvelwijk gekomen. De raad heeft mij gevraagd om nadere informatie over de invulling hiervan. Ik ben hiermee voortvarend aan de slag gegaan en wil nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de Amstelwijk en Heuvelwijk. Maar hoe nu verder? De vraag ligt nu voor of het wel verstandig is om hier sociale woningenbouw te plegen omdat er al zoveel sociale woningen staan? Wij willen nu juist onderzoeken of hiervoor draagvlak is in deze wijken. Het zal heel waarschijnlijk zijn dat we hier gemengd moeten gaan bouwen en dat er andere voorzieningen moeten komen. Maar dat willen wij nu juist graag onderzoeken. We willen het gesprek met omwonenden aangaan.” 

Peter van Dolen (D66) vraagt de wethouder hoe hij de bewoners erbij gaat betrekken die al aangaven dat er toch niet naar hen wordt geluisterd. Rouwendal: “Ik begrijp uw zorg. Dat vraagt een extra inspanning. Het maatschappelijk draagvlak is heel belangrijk. Die extra inspanning wil ik zeker doen.”

Bianca Bremer (GBLV) oppert het idee dat in Den Haag wordt toegepast waarbij er een premie wordt aangeboden aan mensen die een grote sociale woning achterlaten en verhuizen naar een kleinere woning. Dit om het scheefwonen tegen te gaan. “Dan los je het sociale woningen probleem deels op en zorg je voor gemêleerdheid in de wijken.” Ook vraagt zij waarom er niet meer gebouwd gaat worden in Stompwijk. Maar hierover lopen volgens de wethouder al gesprekken met Vidomes die daar mogelijk sociale woningen gaat realiseren. De opmerking van de wethouder dat hier gebouwd gaat worden voor de bestaande bewoners zorgt voor een vinnige reactie van Bremer. “U wilt in Stompwijk alleen bouwen voor de eigen inwoners. Wij bouwen voor een gemeente. Dus als Leidschendammers in Stompwijk willen wonen en Stompwijkers in Leidschendam moet dat gewoon kunnen. Er staat geen stolp om Stompwijk heen.”

Er bestond duidelijk een ander beeld bij de wethouder dan bij de gemeenteraad ten aanzien van het onderzoek naar sociale woningbouw. De gemeenteraad was in de veronderstelling dat er nog gemeentebreed gekeken moest worden naar locaties voor sociale woningbouw. De wethouder ging ervan uit dat dit al onderzocht was en dat juist nu en met snelheid deze genoemde locaties onderzocht moeten worden. Tijdens de raadsvergadering op 3 maart wordt duidelijk of de gemeenteraad de € 150.000,- beschikbaar wil stellen voor onderzoek.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>