Eerst overleg met omwonenden over herontwikkeling Appelgaarde | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Eerst overleg met omwonenden over herontwikkeling Appelgaarde

  •   273 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De raadscommissie omgeving wil tijdens een beeldvormende raadsvergadering nog verder in gesprek met omwonenden over de herontwikkeling van het stationsgebied aan de Appelgaarde. 

Eigenaar beleggingsmaatschappij Appelgaarde B.V. en ontwikkelaar REB hebben de ambitie het kantoorpand aan de Appelgaarde 2-4 te slopen en de locatie te herontwikkelen en woningbouw te realiseren. De gemeente en de ontwikkelaar hebben in 2017 afspraken gemaakt over de totstandkoming van een ambitiedocument voor een groter gebied dan alleen de locatie Appelgaarde 2-4, namelijk de directe omgeving van station Mariahoeve aan de Voorburgse zijde. Dit ambitiedocument dient als input voor de ontwikkelvisie die nu voorlicht.

Met name het halveren van de parkeernorm waardoor er meer in de wijk geparkeerd gaat worden en het bouwvolume met de grote hoeveelheid woningen worden niet met enthousiasme ontvangen door de buurtbewoners. “Er moet meer rekening gehouden worden met de menselijke maat”, vindt Idsert Joukes, voorzitter van bewonersvereniging. “De planperiode moet korter en het aantal woningen moet minder worden. Daarnaast hopen wij op zo min mogelijk overlast tijdens de realisatieperiode.”

Ook de raadsleden zijn nog niet overtuigd van de goede bedoelingen van de ontwikkelaar. Wethouder Rouwendal geeft aan dat de ontwikkelaar pas doorgaat met de planvorming als de gemeenteraad erachter staat.

Met een integrale herontwikkeling van het gebied kunnen er meerdere ambities worden gerealiseerd. De hoogspanningskabel gaat onder de grond. Er komen nieuwe woningen waaronder ook sociale woningbouw dichtbij OV en uitvalswegen. Hiernaast is er in de plannen ruimte voor kantoren en overige dienstverlening. Het stationsgebied wordt aantrekkelijker gemaakt. Parkeren waaronder Park en Ride (P+R) gaat ondergronds of uit het zicht. De woonbuurt De Gaarden wordt meer afgescheiden door water en groen. Dit zorgt ervoor dat de woonomgeving veel aantrekkelijker wordt. Tot slot is er ruimte in de plannen om de Velostrada, een snelfietsstraat van Leiden via Leidschendam-Voorburg naar Den Haag en viceversa, te verbeteren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>