Logo hetkrantje-online.nl

Veilig sloepvaren

  •   keer gelezen   Actueel

Bij het varen gelden regels zoals het rijden van een auto. Nu zijn de vaarregels misschien minder uitgebreid, ze zijn er niet voor niets. Ze worden dan ook gehandhaafd. De waterpolitie heeft vorig jaar ruim duizend mensen beboet voor te hard varen. Het overschrijden van de toegestane maximumsnelheid met vijf kilometer per uur kost €95.

Bij het varen gelden regels zoals het rijden van een auto. Nu zijn de vaarregels misschien minder uitgebreid, ze zijn er niet voor niets. Ze worden dan ook gehandhaafd. De waterpolitie heeft vorig jaar ruim duizend mensen beboet voor te hard varen. Het overschrijden van de toegestane maximumsnelheid met vijf kilometer per uur kost €95.

Regels
Naast te hard varen blijken veel boten niet op orde. Vooral verlichting op sloepen ontbreken of worden onjuist gebruikt. Van zonsondergang tot zonsopgang dient elke boot de juiste verlichting te gebruiken. Elk specifieke boot heeft specifieke regels afhankelijk van de grootte en de snelheid die de boot kan varen. Hoe hoger de overschrijding, hoe hoger de boete. 1175 bestuurders kregen hiervoor een boete. Het aantal waarschuwingen die de waterpolitie gegeven heeft, waren het vijfvoudige. Ook waren er ruim driehonderd mensen die een boete kregen omdat ze geen geldig vaarbewijs hadden. Daar staat een geldboete van €550 voor.

Vaarbewijs
Een klein vaarbewijs is verplicht voor boten vanaf 15 meter lengte óf een schip dat een vaarsnelheid kan halen van 20 kilometer per uur of meer. Dit geldt ook voor sloepen of rubberboten. Voor een kleine of minder snelle boot is dus geen vaarbewijs nodig, maar het is toch verstandig dat je de vaarregels en veiligheidsmaatregelen kent. We kennen twee soorten klein vaarbewijzen: klein Vaarbewijs I en II. Het verschil wordt bepaald door de vaarlocaties in Nederland. Voor het varen op de Noordzee is geen vaarbewijs verplicht.

CBR
Vanaf 2020 wordt het theoretisch examen afgenomen door het CBR. Voorheen werd dit gedaan door de Stichting Vamex. Er zijn verschillende cursus mogelijkheden om de vaarpraktijk van motorboten te leren. De Commissie watersport opleidingen geeft een diploma of certificaat af bij het goed afsluiten van een opleiding. Deze opleidingen staan los van de vaarbewijzen.

BPR
Ook het Binnenvaart Politie Reglement is van toepassing voor de vaarwereld. Het reglement vermeldt dat een bestuurder van een vaartuig daartoe bekwaam moet zijn. Een wettelijke eis is verder dat er visuele en auditieve eisen worden gesteld: er moet voldoende zicht zijn en geluidseinen moeten gehoord kunnen worden.

Het vaarbewijs betreft vooral basiskennis van de reglementen, wetten en veiligheidsmaatregelen. Veilig varen betekent veiligheid van de schipper en van anderen.

Meer berichten