Voedselbank Leidschendam-Voorburg ontvangt financiële steun om lokaal verse producten in te kopen.
Voedselbank Leidschendam-Voorburg ontvangt financiële steun om lokaal verse producten in te kopen.

Extra steun voor lokale samenleving

Actueel 207 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De maatregelen die het kabinet heeft genomen vanwege de coronacrisis, hebben een enorme impact op de lokale samenleving. Ook in Leidschendam-Voorburg zijn er veel zorgen en komen er veel vragen voor ondersteuning binnen van bedrijven, zzp’ers, verenigingen, maatschappelijke partners en inwoners. Om de negatieve gevolgen voor de lokale samenleving te minimaliseren komt het college met een aanvullend pakket aan lokale steunmaatregelen. 

De maatregelen zijn erop gericht om de sociale infrastructuur te beschermen, economische schade te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners te ondersteunen. Organisaties met een publieke taak op het gebied van de sport, cultuur, onderwijs en zorg en welzijn, worden op verschillende manieren ontlast. Voor deze partijen kan voor de huur van gemeentelijke accommodaties uitstel van betaling worden aangevraagd voor de duur van drie maanden. Met subsidiepartners is afgesproken dat subsidies niet worden gekort als prestaties door de coronacrisis niet behaald worden. Het college moedigt hen aan om prestaties later in te halen of te vervangen door activiteiten die inwoners kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Het college heeft enorme waardering voor alle initiatieven die nu ontstaan en wil hen waar nodig ondersteunen.

Economische schade beperken
Ondernemers kunnen zich bij de gemeente via de website www.lv.nl/ondernemers-en-coronacrisis melden voor tijdelijke inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regelingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. In aanvulling hierop heeft het college voor ondernemers, (sport)verenigingen en instellingen in Leidschendam-Voorburg een noodpakket met steunmaatregelen vastgesteld. De gemeente legt tot 1 juli 2020 geen nieuwe aanslagen op voor belastingen. Ondernemers die nu in de problemen zitten, kunnen bij de gemeente uitstel aanvragen voor de belastingaanslagen die al zijn opgelegd. Laad- en lostijden voor de voedselvoorziening worden tijdelijk verruimd. Ondernemers die hier gebruik van willen maken kunnen zich melden bij Omgevingsdienst Haaglanden. Hiernaast is er budget om initiatieven uit de lokale markt te stimuleren en worden opdrachten voor onderhoud van wegen en groen waar mogelijk naar voren gehaald.

Voedselbank Leidschendam-Voorburg ontvangt financiële steun om lokaal verse producten in te kopen.

Onderwijs
De gemeente bekijkt samen met scholen en kinderopvang naar leerlingen die extra onderwijs nodig hebben of in een situatie verkeren waar onderwijs in de thuissituatie geen optie is. Scholen verzorgen zelf het onderwijs op afstand. Als dit niet lukt, kan de gemeente ondersteuning bieden. Voor kinderen op de basisschool uit gezinnen met een laag inkomen bereidt de gemeente een tijdelijke tablet noodregeling voor. Deze regeling is een vangnet als er door de scholen geen passende oplossing kan worden gevonden. Op deze manier kunnen alle kinderen onderwijs op afstand blijven volgen.

Mogelijk toekomstige maatregelen
Dit is een greep uit de maatregelen die worden genomen om de lokale samenleving extra te ondersteunen. Het college is zich ervan bewust dat er misschien meer nodig is. De komende tijd wordt nauwlettend gevolgd wat de werking is van deze gemeentelijke en de landelijke noodmaatregelen. Op basis daarvan wordt bekeken of meer maatregelen nodig zijn.De bereikbaarheid van het Sociaal Servicepunt is uitgebreid. Inwoners die in de problemen komen door het coronavirus kunnen nu alle werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur contact opnemen met het Sociaal Servicepunt, via telefoon: 070 205 70 00 of e-mail: info@sociaalservicepunt.nl.

Landelijk noodpakket
Het kabinet heeft 17 maart een aantal maatregelen aangekondigd om de gevolgen voor de economie te beperken. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Meer informatie over landelijk noodpakket voor banen en economie: www.rijksoverheid.nl/corona.

Uit de krant