Logo hetkrantje-online.nl
Burgemeester Klaas Tigelaar moest het grootste deel van de vragen van de raadsleden over de lokale maatregelen met betrekking tot de coronacrisis beantwoorden (archieffoto).
Burgemeester Klaas Tigelaar moest het grootste deel van de vragen van de raadsleden over de lokale maatregelen met betrekking tot de coronacrisis beantwoorden (archieffoto).

Raad stemt unaniem in met lokale maatregelen coronacrisis

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ging donderdag 9 april in klein comité met het college in debat over de lokale maatregelen met betrekking tot de coronacrisis.

De maatregelen die het kabinet een paar weken geleden heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus, hebben enorme impact op de Nederlandse economie en de hele samenleving. Ook in Leidschendam-Voorburg komen er veel vragen binnen van bedrijven, zzp’ers en verenigingen. Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de gevolgen voor de economie te beperken. In aanvulling daarop heeft het college voor Leidschendam-Voorburg een noodpakket met aanvullende maatregelen opgesteld om de negatieve economische effecten voor de economie in onze gemeente maximaal te beperken.

Afgelopen week heeft het college aan de raad tevens het ‘Raadsvoorstel: Uitvoering steunmaatregelen coronavirus’ doen toekomen. Hierin werd de raad gevraagd om een budget van 5 miljoen euro uit de algemene reserve beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de lokale steunmaatregelen.

Het was een vergadering in bijzondere omstandigheden. De raad had gekozen voor een fysieke vergadering in Huize Swaensteyn met alleen de fractievoorzitters, enkele leden van het college en een beperkte ondersteuning van de griffie en een bode. Op die manier, met een beperkt aantal mensen, kon in de raadzaal worden voldaan aan de richtlijnen van het RIVM waarbij 1,5 meter afstand in acht moeten worden genomen en kon de beraadslaging en besluitvorming van de raad toch doorgang vinden. Ook de publieke tribune was om die reden helaas gesloten. Het debat was live te volgen via de gemeentelijke website en voor het eerst ook via Midvliet TV.

Ondanks deze bijzondere omstandigheden verliep de avond goed. Vanuit het college waren burgemeester Klaas Tigelaar en wethouder Jan-Willem Rouwendal aanwezig. Aangezien de burgemeester het grootste deel van de vragen van de raadsleden over de lokale maatregelen met betrekking tot de coronacrisis beantwoordde, nam raadslid Jeroen Brokke als plaatsvervangend voorzitter van de raad zijn rol bij dit debat over en nam hij plaats achter de voorzitterstafel.

Tijdens het debat over de lokale maatregelen en het benodigde budget kwamen mevrouw Kortman (VVD), de heer Rozenberg (GBLV), de heer Dupont (CDA), de heer Van Maldegem (D66), de heer Van Rossum (GL), de heer Streefkerk (PvdA) en de heer Verschoor (CU-SGP) aan het woord. Daarbij spraken de fractievoorzitters ook hun zorgen uit over de gevolgen van alle maatregelen op de jeugdzorg, de kinderopvang, het onderwijs en andere doelgroepen en beroepsgroepen.

Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.Het college heeft onder meer toegezegd de raad tijdig en regelmatig te informeren over tussentijdse wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen op dit onderwerp.

Meer berichten