Tekort jaarrekening 2019 drie miljoen lager dan verwacht | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Tekort jaarrekening 2019 drie miljoen lager dan verwacht

  •   202 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Het college van B&W heeft de jaarrekening 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het resultaat is bijna drie miljoen positiever dan in de begroting verwacht. De gemeente sluit 2019 af met een tekort van circa € 4,1 miljoen, waar in de loop van vorig jaar nog van een tekort van bijna € 7,0 miljoen werd uitgegaan. De gemeenteraad stelt de jaarrekening op 7 juli 2020 vast.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “We werken hard aan het op orde brengen van de gemeentefinanciën. Het jaar stond in het teken van keuzes maken, uitgaven beperken en tegelijkertijd investeren in de samenleving. Dat heeft er gelukkig toe geleid dat we het tekort konden beperken. In dit voorjaar ontvingen we de opbrengst van de Eneco-aandelen. Hierdoor zijn onze reserves ruim voldoende om het overblijvende tekort op te vangen. Leidschendam-Voorburg heeft, net als vele andere gemeenten, al enkele jaren te maken met structurele financiële tegenvallers, zoals de kosten van jeugdhulp. We sluiten 2019 positiever af dan verwacht, daar kijk ik goed op terug. Maar we kijken behoedzaam naar de toekomst, zeker nu de coronacrisis financiële sporen achterlaat.”

Positieve resultaten in 2019
De gemeente Leidschendam-Voorburg legt met de jaarrekening financiële verantwoording af voor het eerste volledige jaar van deze bestuursperiode en boekten een aantal mooie resultaten. Zo werden de eerste positieve gevolgen van de maatwerkaanpak per wijk op het gebied van afvalinzameling zichtbaar. Er zijn 79 mensen uit de bijstand gestroomd en de tekorten op de bijstandsbudgetten namen af. Er werd gewerkt aan de energietransitie, onder andere door het woningeigenaren makkelijker te maken om hun woning te verduurzamen. Daarnaast verwachten we van een aantal zaken komend jaar. of komende jaren, resultaten. Denk aan de start van de nieuwe subsidiesystematiek en het vormgeven van burgerparticipatie.

De jaarrekening 2019 is vanaf 29 mei 2020 te bekijken via lv.nl/jaarverslag.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>