Wijkvereniging Oud-Voorburg bezorgd over verbreding rijksweg A4 | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
De rijksweg A4 bij Leidschendam-Voorburg (archieffoto DJ).
De rijksweg A4 bij Leidschendam-Voorburg (archieffoto DJ).

Wijkvereniging Oud-Voorburg bezorgd over verbreding rijksweg A4

  •   358 keer gelezen   Actueel

Voorburg - De Wijkvereniging Oud-Voorburg heeft een zienswijze ingezonden naar het ministerie van I&W over de aanpassingen van de A4-N14. De wijkvereniging is tegen de verbreding van de A4 en vraagt tevens om maatregelen tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.

Oud-Voorburg ligt over een lengte van 2,5 km langs de Vliet op 500 meter afstand van de A4 en tussen de spoorweg Den Haag – Utrecht, de drukke Randstadrail naar Zoetermeer en Erasmuslijn naar Rotterdam. “We maken ons dan ook ernstig zorgen over de verkeersontwikkelingen in onze nabije omgeving”, meldt de wijkvereniging.

“Verbreding van het A4 tracé zal de geluidshinder voor onze wijk letterlijk dichterbij brengen en daarmee de geluidsbelasting en de vervuilingseffecten vergroten. Verhoging van de verwerkingscapaciteit van de A4 zal ook een aanvullende werking hebben op de aan-, afvoer- en verbindingswegen van en naar de A4. Zo zal de Westvlietweg - over de hele lengte pal tegen een vijftal wijken van onze gemeente liggend - extra hoeveelheden verkeer te verwerken krijgen; ook al vanwege ontwikkelingen op de aangrenzende Haagse bedrijfsterreinen.”

“De ecologische waarde en hinderbeperkingswaarde die de Vlietzone tussen de A4 en de wijk nu nog heeft zal door de uitbreiding van de A4 worden aangetast. Wij verzoeken dan ook dringend om een extra milieurapportage over deze effecten voor mens, dier en milieu in aangrenzende gebieden.”

De wijkvereniging vraagt daarom met klem om naast het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen en het gebruik van ZOAB, dan wel gelijkwaardig, asfalt. Ook pleit zij voor samenwerking tussen de ministeries van I&W en E&K en Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten bij het toepassen van zonne-energie opwekkende maatregelen in de geluidswallen en ecologische- en milieutoepassingen in de bufferzone tussen de A4/N14 en onze wijk. Dit met oog op de (toekomstige) CO2, Stikstof, LES en RES-verplichtingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>