Logo hetkrantje-online.nl

Toetsing woningsplitsing aan de leefbaarheid in de wijk

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De gemeente gaat in bestemmingsplannen beleid opnemen dat gericht is op het tegengaan van het splitsen van woningen en kamerverhuur voor de vestiging van meer dan één huishouden.

Volgens D66 moet een goede balans gevonden worden in het noodzakelijke woningaanbod en het woongenot. De protesten van omwonenden naar aanleiding van de splitsing van een woning op de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg hebben dat nog eens geaccentueerd. Op voorstel van D66 zullen aanvragen voor het splitsen van woningen straks worden getoetst aan de leefbaarheid in een wijk. Dat heeft wethouder Rouwendal toegezegd. De raad beslist(e) deze week over een totaalverbod op woningsplitsing in de gemeente.

Een totaalverbod gaat voor de fractie van D66 echter te ver. "Aan de ene kant wil je wijken leefbaar houden, maar aan de andere kant wil je ook een gevarieerd woningaanbod en kansen voor iedereen op de woningmarkt, zeker in tijden van krapte", vindt Wouter Jorissen van D66. Hij vreest dat door een verbod op het splitsen van woningen bepaalde doelgroepen worden uitgesloten op de woningmarkt, juist nu er een groeiend tekort is aan woningen in de regio. "Veel mensen hebben nu keihard een woning nodig, maar de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Die extra woningen maken gewoon een groot verschil", aldus Jorissen. Tot de toets er is, is het splitsen van woningen tijdelijk niet toegestaan. 

Meer berichten