Logo hetkrantje-online.nl
Handtekeningenactie van omwonenden in juni 1929 (archieffoto).
Handtekeningenactie van omwonenden in juni 1929 (archieffoto).
HISTORISCH LEVEN AAN DE VLIET

Woonwagens aan Rodelaan

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - In 1929 kwam half Voorburg in opstand tegen de komst van een woonwagenkamp aan de Rodelaan. De bewoners van de luxe vrijstaande villa’s en woningen voelden zich bedreigd met de komst van deze woonwagenbewoners. Ze stonden bekend om hun asociale gedrag zoals reeds ervaren was toen ze nog aan de Parkweg zaten.

Door F.J.A.M. van der Helm

De woonwagens kwamen toen op het landje aan de Parkweg bij de Vondelstraat oude noodwoningen werden verlaten en het terrein betrokken werd door woonwagenbewoners. De overlast was groot. Terwijl de gemeente Rijswijk hun de toegang had ontzegd, ontfermde Voorburg zich over de nieuwe gasten. Hun aanwezigheid was niet gewenst bij de meeste Voorburgers. Het leek meer een politiek besluit om ze welkom te heten.

Vervuild
In korte tijd wisten de nieuwe bewoners het terrein in zeer vervuilde staat te brengen. Het was één grote bende met papier, afval, oud hout, blikken kannen en andere troep. De buurt klaagde steen en been. Het gemeentebestuur trok het zich aan en had zijn oog laten vallen op een gemeenteterrein aan de Rodelaan, dat gepacht werd door J. van Haastert.

Van Haastert was bereid 1200 m2 af te staan mits hij daarvoor schadeloos werd gesteld tegen 90 gulden per HA. Dat eenmaal geregeld ging de gemeente aan de slag om het gebied aantrekkelijk te maken voor de nieuwe gasten. Daartoe werd flink in de beurs getast. Het terrein kreeg een toilet met urinoir en een waterpomp. Verder werd het geheel opgehoogd, geëgaliseerd en verhard. Er kwam een afrastering en verlichting op twee plaatsen: bij de toegangsweg en op het terrein. Het geheel kostte een kleine 3.500 gulden.

Overlast
Wie denkt dat het hier pais en vree was met de woonwagenbewoners en de buurtbewoners komt bedrogen uit. Spoedig kwamen de buurtbewoners in verzet. De overlast was nauwelijks te beschrijven en gevreesd werd dat hun vrouwen en kinderen gevaar liepen als deze brutale lieden overdag op roof gingen. In de Broeksloot naast een woonwagen op de hoek van het Oosteinde en de Rodelaan dreven een tiental afgeslachte eendenkoppen. Buurtbewoners die kippen of eenden hielden, liepen duidelijk gevaar. De omwonenden smeekten (middels een handtekeningenactie) om een politiepost om de boel in de gaten te houden. Dat werd nog versterkt door de klaagbrief van voetbalclub Petrolea, die last had van onbeschofte lieden die met bedreigingen en onhebbelijkheden, ongewenst het veld van de club betraden. Gevraagd werd om meer politie of verplaatsing van het kamp. De commotie in de buurt was groot.

Het gemeentebestuur zat met de talrijke serieuze klachten van de bewoners in zijn maag. Uiteindelijk zag men geen andere mogelijkheid dan het woonwagenkamp in 1930 te verplaatsen naar een landje achter Park Vreugd en Rust. Het terrein was met 750 m2 aanzienlijk kleiner dan aan de Rodelaan. De gemeente hoopte hierdoor het aantal gasten te beperken.

Reacties naar helmhuis@ziggo.nl.

Meer berichten