Logo hetkrantje-online.nl
V.l.n.r. Afshin Nazerian en Enno Otten (Borghese Real Estate), wethouder Astrid van Eekelen en Jeroen van der Ven (gemeente Leidschendam-Voorburg).
V.l.n.r. Afshin Nazerian en Enno Otten (Borghese Real Estate), wethouder Astrid van Eekelen en Jeroen van der Ven (gemeente Leidschendam-Voorburg).

Intentieovereenkomst voor twee deellocaties Klein Plaspoelpolder

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Klein Plaspoelpolder (KPP) moet een groene, duurzame woonwijk worden met woningen voor verschillende groepen.

Naast koopwoningen komen er ook woningen in de sociale en middeldure huur, zodat een gemengde woonwijk ontstaat. Voor twee van de deellocaties, het Damsigt kantoorgebouw en de voormalige gemeentewerf, is op 7 juli een intentieovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Borghese Real Estate. Wethouder Astrid van Eekelen: “Dit is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder”.

Mogelijkheden worden onderzocht tot herontwikkeling van twee van de deellocaties in Klein Plaspoelpolder, het leegstaande Damsigt kantoorgebouw met parkeerterrein, de voormalige gemeentewerf en een deel van het Avalexterrein. Door de samenwerking kan zonder beperking van de huidige eigendomsgrenzen worden gekeken naar de beste oplossing voor duurzame woningbouw, de inpassing van sociale huurwoningen en ontsluiting van het gebied. De klankbordgroep Klein Plaspoelpolder is en blijft bij het onderzoek betrokken.

Uitgangspunt is de spelregelkaart, die samen met omwonenden, eigenaren, ondernemers en mogelijk toekomstige bewoners is opgesteld. Hierin zijn de ambities voor het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod en de openbare ruimte vastgelegd, met onder meer een doorgaande fietsverbinding en een groen wandelpad tussen de Oude Trambaan en de Vliet.

Meer berichten