Logo hetkrantje-online.nl
Een mast met een bewakingscamera bij de gebouwen op het terrein van Schakenbosch (foto: DJ).
Een mast met een bewakingscamera bij de gebouwen op het terrein van Schakenbosch (foto: DJ).

Miljoenenclaim dreigt door afwijzen bouwplan Schakenbosch

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Het bouwplan voor Schakenbosch aan de Veursestraatweg in Leidschendam is van tafel. Belangrijkste reden is het ontbreken van sociale woningbouw en een integraal onderzoek naar de effecten op het milieu en het niet betrekken van omwonenden bij de planvorming.

Op het bouwplan, dat in lijn is met het ruimtelijk kader uit 2017 dat destijds unaniem werd vastgesteld door de gemeenteraad, werd een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend door de oppositiepartijen GBLV, D66 en GroenLinks. De collegepartijen VVD, CDA, PvdA en CU-SGP stemden tegen het amendement behalve VVD-raadslid Arnold Brans. Zijn stem zorgde voor een historisch moment in de geschiedenis van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het amendement is met 18 stemmen voor en 17 tegen aangenomen.

Dat VVD’er Arnold Brans afwijkend stemt ten opzichte van zijn fractie brengt veel teweeg in de politieke arena van Leidschendam-Voorburg. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 juli licht Brans zijn stemgedrag toe. “Het bureau dat het onderzoek heeft gedaan naar de effecten op het milieu is dochter van de projectontwikkelaar. Dat lijkt dan op het keuren van je eigen vlees”. Daarnaast vindt hij dat er niet geluisterd is naar de omwonenden, waarvan hij er zelf een is. "Meer dan 600 inwoners hebben grote moeite met de plannen voor Schakenbosch. Er zijn 15 zienswijzen door de gemeente opzij gelegd. Dit is een slecht voorbeeld van burgerparticipatie. Dit bouwplan is een vergissing voor de toekomst.”

Met het aannemen van het amendement komt de raad terug op een eerder besluit. Wethouder Rouwendal is zeer teleurgesteld in de oppositiepartijen omdat juist deze partijen in 2017 deel uitmaakten van het college op het moment dat het ruimtelijk kader werd vastgesteld.

“Dit is slecht voor de toekomst van Leidschendam-Voorburg”, aldus een emotionele wethouder. “Het belangrijkste probleem, niet alleen voor mij maar voor de hele gemeente, is het feit dat de ontwikkelaar duidelijk te kennen heeft gegeven dat als het ruimtelijk kader wordt gewijzigd hij gaat afhaken. Met dit amendement willen de indieners afdwingen dat er sociale woningbouw komt maar nu komt er helemaal geen woningbouw, ook geen zorgwoningen van Cardia. Het leerwerkbedrijf dat er nu kosteloos zit, zal weg moeten en het park gaat dicht. De ontwikkelaar gaat geen kosten meer maken voor onderhoud als hij niet op termijn geld kan gaan verdienen.”

Rouwendal laat weten dat de ontwikkelaar zijn misgelopen winst zal gaan verhalen op de gemeente. “Wij stellen een kader vast, de ontwikkelaar komt met een plan binnen dat kader en op het allerlaatste moment moet het anders. Hij gaat nu een claim indienen die in de miljoenen kan lopen." Volgens hem wil ook geen enkele andere ontwikkelaar zijn handen branden aan een gemeente die terugkomt op een eerder genomen besluit.

Meer berichten