Logo hetkrantje-online.nl
Afgelopen weekend is in Stadstuin Rusthout met de PvdA het eerste gesprek gevoerd over de Lokala Energie Strategie (foto: pr).
Afgelopen weekend is in Stadstuin Rusthout met de PvdA het eerste gesprek gevoerd over de Lokala Energie Strategie (foto: pr).

Goede gesprekken gevoerd over lokale energiestrategie

  •   keer gelezen   Actueel


Leidschendam - Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg, Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) en het Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg (PLD) hebben vastgesteld dat zij elkaar vanuit hun verschillende doelstellingen kunnen versterken en aanvullen bij de aanpak van de Lokale Energiestrategie.

Dit heeft geleid tot een gezamenlijke brief aan de raad in de aanloop naar de discussie en besluitvorming over de Lokale Energiestrategie (LES) en vervolgens tot een uitnodiging aan raadsleden om informeel en in kleine groepjes met elkaar in gesprek te gaan.

De drie onafhankelijke burgergroeperingen zetten zich, ieder met hun eigen aandachtsgebied, in voor het belang van inwoners. Stichting Duurzaam richt zich in brede zin op alles wat met duurzaamheid te maken heeft, EC-LV houdt zich bezig met de energietransitie en het PLD richt zich in algemene zin op het op een positieve manier betrekken van inwoners bij lokaal beleid en de uitvoering daarvan.

Het idee is dat het enerzijds voor burgergroeperingen van belang is meer gevoel en verbinding te krijgen bij het politieke proces en dat anderzijds voor de politiek hetzelfde geldt waar het gaat om direct contact met inwoners. Door deze gesprekken aan te gaan worden inhoudelijke ideeën uitgewisseld en vindt tegelijk opbouw plaats van onderling begrip en vertrouwen.

Meerdere raadsleden gaven daarop aan dergelijke gesprekken graag aan te willen gaan en afgelopen weekend is met de PvdA het eerste gesprek gevoerd in Stadstuin Rusthout. Deze mooie duurzame plek leent zich hier goed voor, mede omdat deze tuin vanuit bewoners zelf is opgezet en ingericht.

Het gesprek zelf werd door alle betrokkenen als positief ervaren. Er werd open over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld; zowel over inhoudelijke als over procesmatige aspecten. De conclusie van de burgergroeperingen is dan ook dat het zeker waardevol is om deze gesprekken voort te zetten. Inmiddels hebben zich ook van andere partijen raadsleden gemeld. Uiteraard hopen de burgergroeperingen dat uiteindelijk met alle partijen dergelijke gesprekken gevoerd gaan worden.

Meer berichten