Logo hetkrantje-online.nl
De Haagse plannen behelzen ondermeer de bouw van 300 woningen in De Binckhorst (archieffoto).
De Haagse plannen behelzen ondermeer de bouw van 300 woningen in De Binckhorst (archieffoto).

Raad spreekt ongenoegen uit over Haagse bouwplannen

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Er is ongenoegen in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over de Haagse bouwplannen langs onze gemeentegrenzen.

De Binckhorst en de bouwplannen aan de Laan van NOI en Van Alphenstraat hebben invloed op de leefbaarheid van de inwoners van tenminste drie Voorburgse wijken en de raad maakt zich daar ernstige zorgen over. Het gebrek aan overleg met de gemeente Den Haag heeft, op initiatief van Gemeentebelangen (GBLV), geleid tot een unaniem, door de raad van Leidschendam-Voorburg aangenomen motie, die gezonden wordt aan de raadscollega’s van de gemeente Den Haag als signaal. Het is niet gebruikelijk een raad van een buurgemeente zo te benaderen, maar of het nu gaat over de lage Haagse parkeernorm, het bouwvolume, waterberging aan de Van Alphenstraat of de Milieu-effectrapportage, Leidschendam-Voorburg lijkt niet te bestaan.

Monica Velu (raadslid GBLV) “We leven in een tijd van participatie, zaken samen oppakken, luisteren naar onze inwoners en draagvlak creëren, maar onze buurgemeente lijkt te vergeten dat er aan de andere kant van de Haagse gemeentegrens ook nog mensen wonen. We zien graag dat de inwoners van Leidschendam-Voorburg actief betrokken worden bij de plannen en zich ook uit kunnen spreken. En dat er ook geluisterd wordt”.

“Er wordt bijvoorbeeld een Leefbaarheids Effect Rapport (LER) opgesteld waarbij ook naar de effecten voor onze gemeente gekeken moet worden. Ook willen wij dat het college van Leidschendam-Voorburg actief bij vervoersplannen betrokken wordt die beide gemeenten raken en onze inwoners moeten tijdig geïnformeerd worden en mee kunnen praten over de plannen. Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan is dat ook gebeurd, dus waarom hier niet. Verder moet in gezamenlijkheid gezocht worden naar oplossingen voor de toename van het aantal verkeersbewegingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast met name in Voorburg-West met het oog op de ontwikkeling van de Binckhorst. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarbij overleg en samenwerking noodzakelijk is. GBLV is voor goede samenwerking in de regio: we leven immers niet op geïsoleerde eilandjes.”

Meer berichten