Logo hetkrantje-online.nl
Bewoners van een aantal huizen in De Rietvink laten hun kruipruimte ophogen met zand, zoals hier aan 't Breede Weer (archieffoto: Dick Janssen).
Bewoners van een aantal huizen in De Rietvink laten hun kruipruimte ophogen met zand, zoals hier aan 't Breede Weer (archieffoto: Dick Janssen).

Wateroverlast na revitalisering wijk De Rietvink Leidschendam

  •   1149 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - In de wijk de Rietvink in Leidschendam ondervindt men sinds de revitalisering in 2018/2019 meer wateroverlast dan voorheen.

Voor deze werkzaamheden was er geen of nauwelijks sprake van wateroverlast of hoge waterstand in de kruipruimtes van de huizen ’t Breede Weer, Kerkweide, de Stelling en het Smalle Weer. Tijdens en na voltooiing van de werkzaamheden kwamen hier klachten van wateroverlast of hogere grondwaterstand in de kruipruimtes van bovengenoemde straten.

De gemeente zou bewoners vooral technische antwoorden geven die voor hen onbevredigend zijn en die de problemen niet oplossen. “Feit is dat voor de revitalisering er geen problemen qua wateroverlast waren en na de revitalisering deze wel aanwezig zijn. Daar dit nu al enige tijd in beslag neemt en er nog geen concrete oplossingen zijn, voelen de bewoners zich niet serieus genomen”, aldus de fractie van GBLV/Gemeentebelangen, die hierover vragen heeft gesteld aan het college.

Meer berichten