Logo hetkrantje-online.nl
De entree van het Schakenbosch-terrein aan de Veursestraatweg in Leidschendam (foto: Dick Janssen).
De entree van het Schakenbosch-terrein aan de Veursestraatweg in Leidschendam (foto: Dick Janssen).

Gemeente werkt aan nieuw plan voor Schakenbosch

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De gemeenteraad heeft dinsdag 7 juli niet ingestemd met het voorgestelde bestemmingsplan voor Schakenbosch. De gemeente wil nu een nieuw pan maken voor het terrein aan de Veursestraatweg in Leidschendam.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “De gemeenteraad wil dat er een nieuw plan voor Schakenbosch komt. Daarvoor moet eerst een integrale milieueffectrapportage (MER) voor Leidschendam-Noord komen. Ook moet er opnieuw een participatietraject met alle belanghebbenden en de omgeving van Schakenbosch doorlopen worden.”

Naast het maken van een MER heeft de raad nog een aantal nieuwe randvoorwaarden voor de meegegeven. De maximaal 325 woningen mogen alleen gebouwd worden op plaatsen waar nu ook al bebouwing staat. Dit kan ook leiden tot minder woningen. Ook moet ten minste 30% uit sociale woningbouw bestaan.

Naar aanleiding van het raadsbesluit heeft de ontwikkelaar de gemeente per brief verzocht om voor 1 augustus 2020 met een oplossing te komen. Ook heeft de ontwikkelaar te kennen gegeven een claim voor te bereiden. Daarnaast geven ze aan het park af te sluiten en lopende gebruiksovereenkomsten, zoals met het Wijkleercentrum, te willen beëindigen. Ook is het onzeker of er nu zorgwoningen komen.

Wethouder Rouwendal: “We hebben de ontwikkelaar laten weten dat we de goede samenwerking willen voortzetten. Graag gaan we op zoek naar een voor alle partijen acceptabele route om uit de ontstane situatie te komen. Wij verzoeken de ontwikkelaar om Schakenbosch open te houden voor inwoners en de huidige gebruiksovereenkomsten niet op te zeggen."

Meer berichten