Logo hetkrantje-online.nl
Het plan gaat uit van het 'optoppen' van het hoofdgebouw. Ter plekke wordt een zeslaags appartementengebouw gerealiseerd.
Het plan gaat uit van het 'optoppen' van het hoofdgebouw. Ter plekke wordt een zeslaags appartementengebouw gerealiseerd.

Herontwikkelingsplan Fonteinkerk Voorburg

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Het college wil medewerking verlenen aan het herontwikkelingsplan voor de locatie Fonteinkerk.

Met het plan komt een einde aan de jarenlange leegstand van de Fonteinkerk en worden 19 aantrekkelijke appartementen langs de Vliet gecreëerd. De Vlietoever wordt groen en toegankelijk gemaakt door de realisatie van een openbaar wandelpad richting het terrein van het Diaconessenhuis. De cultuurhistorisch waardevolle delen van de Fonteinkerk worden zoveel mogelijk ingepast in het nieuwe plan. Het gemeentelijk monument wordt aangepast, maar met respect voor de oorspronkelijke opzet en architectuur.

Voor het project is een intensief participatietraject doorlopen. Dit participatietraject heeft onder ander geleid tot het schrappen van een nieuw appartementengebouw naast de Fonteinkerk en het in plaats daarvan ophogen van het bestaande gebouw met drie bouwlagen. In totaal zijn zes verschillende modellen besproken met de omwonenden, waarbij het huidige plan bij de meeste bewoners sterk de voorkeur had. Tijdens de inzagetermijn zijn zeven zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden tot één aanvulling in de omgevingsvergunning, namelijk dat geen ontheffingen voor de blauwe zone worden verleend aan bezoekers aan de Fonteinkerk.

Op het eigen terrein zijn 24 parkeerplaatsen ingetekend, terwijl op grond van de gemeentelijk nota parkeernormen voor 19 dure appartementen 30 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. Op het eigen terrein van de Fonteinkerk zijn echter maximaal 24 parkeerplaatsen goed in te passen. Meer parkeerplaatsen of een ondergrondse parkeergarage zouden leiden tot een negatieve grondexploitatie.

Ten behoeve van de herontwikkeling worden een bijgebouw en fietsenstalling van de Fonteinkerk gesloopt. Hoewel deze gebouwen een stedenbouwkundig ensemble vormen met het hoofdgebouw van de Fonteinkerk, is behoud van het geheel niet mogelijk. Door de parkeereis die op eigen terrein moet worden opgevangen en door het toegankelijk maken en vergroenen van de Vlietoever is er fysiek niet genoeg ruimte om daarnaast nog het bijgebouw en de fietsenstalling te handhaven.

Het raadsvoorstel voor het herontwikkelingsplan van de Fonteinkerk staat op de agenda voor 22 september.

Meer berichten