Logo hetkrantje-online.nl
De groene Vlietrand met de St. Martinuskerk in Voorburg op de achtergrond (foto: Ap de Heus).
De groene Vlietrand met de St. Martinuskerk in Voorburg op de achtergrond (foto: Ap de Heus).

Forse kritiek Vereniging Houdt Vlietrand Groen op plannen voor toekomstig bedrijventerrein aan Westvlietweg

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft forse kritiek op de plannen die Bedrijven Belang Westvliet en Bedrijven Investeringen Zone Westvliet aan de Haagse wethouder Saskia Bruines hebben aangeboden.

“De visie van deze ondernemersverenigingen rond bedrijventerrein Westvliet richt zich op een toekomstbestendig bedrijventerrein. Onderdeel van deze plannen zijn o.a. de mogelijke aanleg van een haven en meer ruimte voor vervuilende en watergebonden bedrijven met een hoge milieucategorie. Bedrijven die de gemeente Den Haag graag uit de Binckhorst ziet verdwijnen, zoals de asfaltcentrale en Afvalverwerking Rijnmond”, aldus Houdt Vlietrand Groen (HVG).

HVG mist in deze visie de leefbaarheid en het besef van het cultuur-historisch belang van dit gebied. Daarom wil de vereniging zo snel mogelijk in gesprek met de indieners, de gemeente Den Haag en de provincie. Om te praten over een visie die wel uitgaat van het belang van de Vlietzone als groene buffer voor de stad en als toekomstig onderdeel van het Landschapspark Zuidvleugel.

HVG vindt de visie van de bedrijven rond Westvliet niet toekomstbestendig en te eenzijdig. “De plannen lijken voor de gemeente Den Haag - met een groot tekort aan bedrijventerreinen - erg aantrekkelijk. Maar Den Haag heeft ook een ernstig gebrek aan groen. En dat groen is nu juist in diezelfde Vlietzone te vinden.”

HVG vindt de plannen ambivalent. “Aan de ene kant is het doel het vergroenen en aantrekkelijker maken van het park. Maar aan de andere kant wordt gesproken over het verhogen van de bouwhoogte tot 24 meter, het verdichten van de bebouwing en het toestaan van bedrijven met een hogere milieudruk. “

“Ook valt op dat de visie aangeeft dat dit deel van de Vlietzone niet voor bewoning is. Echter, naast dit terrein ligt al een woonwijk, namelijk Park Leeuwenbergh in Leidschendam. Ook deze inwoners zijn niet betrokken. De Westvlietweg zelf kent een lintbebouwing, die er al flink wat jaren ligt. Willen we nu echt zware industrie als achtergrond voor museum Hofwijck? En hoe kan de gemeente Den Haag de hittestress in de stad – door klimaatverandering – aanpakken als het tegelijkertijd de groene randen aan de stad volbouwt? Er is juist dringend behoefte aan bomen en groen”, aldus HVG.

Meer berichten