Veel inwoners gaven aan met de fiets op vakantie te gaan.
Veel inwoners gaven aan met de fiets op vakantie te gaan.

Veel inwoners in vakantie thuisgebleven

Actueel 32 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Voor veel inwoners van Leidschendam-Voorburg, zeker degenen met schoolgaande kinderen, zit de zomervakantie er weer op. Een vakantie die er door de coronacrisis heel anders uitzag dan voorgaande jaren. Velen zijn thuisgebleven. 

Het Krantje liet het burgerpanel TipLeidschendamVoorburg onderzoek doen naar het vakantiegedrag van inwoners. Daaruit blijkt dat bijna de helft van hen (46%) op vakantie ging. Daarvan gaf het grootste deel (41%) aan dat zij ook (nog) geen plannen hadden gemaakt. Uiteindelijk besloot 43% van de ondervraagden (vooralsnog) waarschijnlijk thuis te blijven.

Van degenen met vakantieplannen meldde (31%) in Nederland te willen blijven, terwijl een kwart (25%) aangaf wel naar het buitenland te gaan.

De reden om wel op zomervakantie te gaan was voor 46% van de respondenten dat zij meenden op vakantie niet meer risico te lopen om besmet te raken met het coronavirus dan thuis. De reden om niet te gaan was voor 40% omdat zij juist niet het risico wilden lopen om zelf, of een reisgenoot, op vakantie besmet te raken met het coronavirus.

Wel zag/ziet de vakantie er wat anders uit dan de deelnemers aan het onderzoek normaal (zouden) doen. Van hen gaf 44% aan meer te gaan fietsen en/of wandelen in de omgeving van hun accommodatie; 43% gaf aan toeristische trekpleisters te mijden, 41% droeg indien mogelijk een mondkapje en 31% gaf vooraf aan minder restaurants, cafés en terrassen te bezoeken.

Ruim driekwart van de respondenten (77%) ging of gaat met de auto op vakantie, waarvan de helft aangaf dat normaal ook altijd te doen. Slechts 7% wilde wel gewoon met het vliegtuig op vakantie.

Een kwart (26%) vond dat iedereen in de vakantie thuis moest blijven om een nieuwe golf van coronabesmettingen te voorkomen. ‘Er zijn nog steeds mensen die denken dat het een om een flinke verkoudheid gaat, dus de zaak onderschatten. Er zijn er veel egoïsten, die niet aan het besmettingsgevaar denken. Je moet het niet opzoeken’, meldden ondervraagden.

Daar was 44% van de respondenten het vooraf echter (zeer) mee oneens. Enkele reacties: ‘Je aan de regels houden is het belangrijkste en dat kan ook op vakantie’. Als je in je eigen land blijft en je aan de regels houdt en plekken mijdt waar dat niet gebeurt, kun je prima op vakantie. Mensen moeten hun gezonde verstand gebruiken.’

Dit en meer is gebleken uit panelonderzoek TipLeidschendamVoorburg, waaraan 343 inwoners hebben deelgenomen.

Alle inwoners van 16 jaar en ouder kunnen deelnemen aan de onderzoeken van TipLeidschendamvoorburg. Kijk daarvoor op TipLeidschendamvoorburg.nl.

Uit de krant