Logo hetkrantje-online.nl
De Zijde Wijkvereniging Energie Commissie (ZWEC) organiseerde een wijkbijeenkomst voor inwoners van de Zijde (foto: pr).
De Zijde Wijkvereniging Energie Commissie (ZWEC) organiseerde een wijkbijeenkomst voor inwoners van de Zijde (foto: pr).

De Zijde werkt proactief mee aan energietransitie

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - “Wij willen zelf meebeslissen over hoe de energietransitie in onze wijk er uit gaat zien!” Vanuit die motivatie is een aantal bewoners van wijk De Zijde in actie gekomen en met de energietransitie aan de slag gegaan. 

Ruim een jaar geleden zijn ze begonnen te informeren over wat er zoal gebeurt op dit vlak. Inmiddels hebben zij zich georganiseerd in de ZWEC: de Zijde Wijkverenging Energie Commissie. Door de gemeente aanklopten, werden ze in contact gebracht met Energy Common Leidschendam–Voorburg (EC-LV), een bewonersinitiatief over de energietransitie voor álle wijken.

Op woensdag 9 september organiseerde de ZWEC een wijkbijeenkomst voor inwoners van de Zijde. De belangstelling - enkele tientallen wijkbewoners - was groot. ZWEC, gemeente en EC-LV hielden ieder een presentatie en inwoners kregen de gelegenheid om zich te informeren en vragen te stellen. Duidelijk was dat het voor inwoners lastig is om een goed beeld te krijgen van welke partijen actief zijn en dat er zeer uiteenlopende vragen en interesses zijn.

Veel inwoners hebben praktische vragen over isolatie, energiebesparing of bijvoorbeeld over alternatieven bij vervanging van een CV-ketel. Anderen willen meer weten over het lokaal opwekken van energie of de samenhang met regionaal en landelijk beleid op dit gebied.
Machiel Koning van de ZWEC heeft zich opgeworpen als wijkambassadeur. Hij is eerste aanspreekpunt voor inwoners van De Zijde die ‘iets’ met energietransitie willen. “Mensen mogen me alles vragen. We geven zelf antwoord of proberen we iemand te vinden bij wie ze wel goed terecht kunnen. Soms is dat de gemeente, soms EC-LV.”

Hank Ort, voorzitter van EC-LV: “Binnen EC-LV is inmiddels veel kennis opgebouwd over de energietransitie. Deze kennis stellen we graag beschikbaar voor alle inwoners. Zelf woon ik in Voorburg West en ook daar zijn we als inwoners zelf in actie gekomen. Natuurlijk kun je afwachten tot de gemeente met plannen komt. Maar het werkt beter als inwoners zelf het voortouw nemen. EC-LV staat in ieder geval klaar om ze te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld via EC-LV een gratis gesprek aanvragen met een energiecoach om een eerste indruk te krijgen van wat je aan energiebesparing kan doen.”

De gemeente is blij met deze initiatieven. Esmeralda van Tuinen houdt zich bij de gemeente bezig met de energietransitie. “Het is een uitdagend onderwerp en we staan pas aan het begin. Goede samenwerking tussen de gemeente en inwoners vinden we heel belangrijk. Hier worden mooie stappen gezet. We blijven dit soort initiatieven dan ook zeker steunen,” Er komt dan ook zeker een vervolg, zowel in De Zijde als in andere wijken.

Meer informatie via zwec@dezijde.nl, op www.ec-lv.nl of mail naar info@ec-lv.nl. Of kijk op www.ingesprekmetlv.nl/energietransitie.

Meer berichten