Logo hetkrantje-online.nl

Lionsclub Voorburg steunt Digital World Cleanup Day

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De World Cleanup Day vindt plaats op zaterdag 19 september. Op deze dag krijgt onze planeet weer een mooie schoonmaakbeurt. Naast het aanpakken van de fysieke omgeving wordt dit jaar ook aandacht geschonken aan de digitale wereld; coronaproof!

Wereldwijd wordt aan mensen (particulieren en organisaties) gevraagd om alle digitale apparaten (smartphone, tablet, PC e.d.) te schonen en onnodige bestanden te verwijderen ten behoeve van het milieu. Ook Lionsclub Voorburg doet hieraan mee. Het thema van de Voorburgse Lionsclub is ‘Duurzaamheid’ en in dat kader roept de club iedereen van harte op om mee te doen aan deze internationale actie.

Wat maar weinig mensen weten of beseffen is dat digitale opslag van bestanden (foto’s, video’s, e-mails, apps, documenten e.d.) de nodige energie kost en daarmee bijdraagt aan de uitstoot van CO2. Zo is internationaal berekend dat iedere mail (of die nu wordt geopend of niet) goed is voor een uitstoot van circa 0,3 gram CO2. En een email met bijlage produceert gemiddeld al zo’n 50 gram CO2.

Iedereen heeft op zijn apparaten in de loop der tijd vele bestanden verzameld die niet worden gebruikt of niet meer nodig blijken te zijn. Het internet en alle daaraan verbonden systemen zijn samen verantwoordelijk voor circa 3,7% van de totale wereldwijde emissie van CO2. Dat is net zoveel als de wereldwijde luchtvaartsector. Studies laten zien dat dit percentage in een decennium zal oplopen tot circa 20%.

Christophe Lintz, president van Lionsclub Voorburg: “We hebben veel profijt van het internet en alle digitale apparatuur; maar de schadelijke bijdrage aan het milieu is niet meer te ontkennen. Het versturen en bewaren van (onnodige) bestanden kost energie. Als miljoenen mensen nu wereldwijd meedoen om de eigen devices op te schonen dan besparen we dus met z’n allen veel energie en wordt er dus aanzienlijk minder CO2 uitgestoten”.

Noteer voorafgaand aan je opschoning je gebruikte opslagcapaciteit. Herhaal dit na afloop van je acties. Doe dat op je telefoon, op je tablet en pc, en voer de volgende acties uit op al je devices. Verwijder alle apps die je nog nooit of al lang niet meer gebruikt. Rangschik je foto’s en video’s en ga er eens zeer kritisch doorheen. Verwijder alle dubbele, onscherpe en onnodige foto’s en video’s. Doe hetzelfde met andere bestanden (zoals .docx, .exe, .pdf). Sorteer je e-mails op ‘ontvangen van’ of ‘datum’. Verwijder alles wat oud of niet meer relevant is (wees kritisch). 

Maak ook eens nieuwe afspraken met vrienden, collega’s e.d. om bijvoorbeeld niet langer ‘Dank je’ of ‘OK’ mailtjes te versturen ter bevestiging. Meld je af voor nieuwsbrieven waar je nooit naar kijkt. Meld je aan en lees meer op https://digital.worldcleanupday.org. Registreer hier jouw resultaten.

Christophe Lintz: “Als we met z’n allen op deze manier met onze digitale mogelijkheden omgaan leveren we een duurzame bijdrage aan een betere wereld, met minder energieverbruik en daardoor een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot”.

Meer berichten