Logo hetkrantje-online.nl
De huidige locatie van de gemeente aan de Veurse Achterweg (foto: Google Streetview).
De huidige locatie van de gemeente aan de Veurse Achterweg (foto: Google Streetview).

Gemeente onderzoekt mogelijk afvalbrengstation op Veurse Achterweg

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De gemeente wil onderzoek laten doen naar drie varianten voor de huisvesting van de Buitendienst Stadsbeheer (SB). De voorgestelde varianten zijn: de minimaal benodigde renovatie van de huisvesting op twee locaties, de renovatie en gedeeltelijk nieuwbouw van huisvesting op twee locaties, of de huisvesting op één locatie.

De buitendienst van SB is gehuisvest op drie verschillende locaties. Twee locaties zijn eigendom van de gemeente, te weten de Einddorpstraat 1500m2 (ES) en Veurse Achterweg 2050m2 (VA). De derde locatie, de Nieuwstraat 600m2 (NS), wordt gehuurd.

Omdat investeringen en onderhoud van de huidige huisvesting noodzakelijk is zal de reguliere instandhouding zonder enige verduurzaming leiden tot meerkosten en hogere jaarlijkse exploitatielasten (onderhoud, energie etc.).

De locaties aan de Einddorpstraat 1500m2 en Veurse Achterweg zijn momenteel niet efficiënt ingericht, ruimten staan leeg en bestaan er bijvoorbeeld twee opslagruimtes. In alle voorgestelde varianten wordt ervan uitgegaan dat de huur van de locatie NS beëindigd kan worden ingeval de andere twee locaties efficiënter worden benut.

Afvalbrengstation
Tijdens de bespreking van het voorstel over de huisvesting van de buitendienst is gevraagd of kan worden onderzocht of het realiseren van een afvalbrengstation bij de Veurse Achterweg mogelijk is. Dit zal ook meegenomen worden bij het haalbaarheidsonderzoek. Als de haalbaarheidsstudie is afgerond kan de gemeenteraad kennisnemen van de haalbaarheid en een vervolgbesluit over de huisvesting nemen.

Als alle functies (en mogelijk een afvalbrengstation) op de Veurse Achterweg worden gerealiseerd, zal de verkeersbeweging rondom de locatie ook toenemen met ongeveer 200 ritten per dag ten opzichte van de huidige situatie (nu gemiddeld 94 ritten per dag). Om dit nadeel te beperken wordt o.a. onderzocht of ontsluiting vanuit de Noordsingel mogelijk is.

Meer berichten