Logo hetkrantje-online.nl
Uitgestrekte koolzaadvelden bij de waterplas in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam (foto: Ton Lassche).
Uitgestrekte koolzaadvelden bij de waterplas in recreatiegebied Vlietland in Leidschendam (foto: Ton Lassche).

Nog geen zicht op nakomen toezeggingen Vlietland door provincie

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Meerdere personen, waaronder directeur Bart Carpentier Alting van Recreatiecentrum Vlietland, hebben donderdag 16 september gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de vergadering van de Commissie Klimaat Natuur en Milieu van Provinciale Staten.

De reden daarvoor is dat er nog altijd geen zicht is op het nakomen door de Provincie Zuid-Holland nakomen van overeenkomsten en toezeggingen ten aanzien van Vlietland, Vogelplas Starrevaart en Voorschoten.

“PS hebben op 20 februari 2019 GS unaniem verzocht om binnen twee jaar adequaat geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van Vlietland en Vogelplas Starrevaart te realiseren. In de eerste maanden van 2021 moeten deze zodoende gereed zijn”, aldus Carpentier Alting. “Helaas moet nu - meer dan anderhalf jaar later - worden geconstateerd dat er veel te weinig is gebeurd om dit daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen."

"De unaniem door PS aangenomen motie om PZH binnen twee jaar adequate geluidwering te laten realiseren kwam tot stand naar aanleiding van door PS ontvangen schokkende informatie over onbehoorlijke en onrechtmatige handelwijzen van PZH in relatie tot Vlietland. Zo weigert PZH tot nu toe de met Vlietland B.V. in 2017 gesloten overeenkomst na te komen inzake de aanleg van een walletje van anderhalve meter boven de A4 tussen de Jan Bakkersloot en de Vinkesloot met de mogelijkheid voor Vlietland B.V. tot ophoging daarvan met aarde tot 10 meter hoog, zodat deze adequaat geluid- en zichtwerend is voor het meest intensief gebruikte noordelijke deel van Vlietland en de inwoners van Voorschoten."

"In 2018 deelde PZH mee het betreffende walletje op een heel andere locatie te gaan aanleggen dan was overeengekomen tussen PZH, de gemeente en Vlietland B.V. Op de betreffende locatie blijkt echter geen ophoging met aarde mogelijk te zijn. Vlietland B.V. heeft aangegeven bereid te zijn tot een compromis door in te stemmen met de aanleg door PZH van een aarden walletje op het voornoemde tracé in combinatie met de aanleg door PZH van een scherm krachtens motie 867. Op deze wijze kan een geluidwering gerealiseerd worden van 4,5 meter boven de A4."

"Graag verzoek ik u als Statenleden er bij GS op aan te dringen nu in goed overleg met Vlietland B.V. en andere direct belanghebbenden voortvarend invulling te gaan geven aan de contractuele verplichtingen van PZH en motie 867. Hopelijk zal dit ertoe leiden dat de toegezegde geluidwerende voorzieningen uiterlijk medio komend jaar gerealiseerd zijn”.

Carpentier Alting voegt daar in een persverklaring nog aan toe: "Helaas was gedeputeerde de heer F. Vermeulen niet aanwezig tijdens de vergadering. Naar wij van harte hopen zal motie 867 binnenkort ter bespreking geagendeerd worden in de Statencommissie KNM waarbij gedeputeerde Vermeulen dan hopelijk wel aanwezig is.”

Lees de (bijna) volledige inspreektekst in het artikel in het eerstkomende Krantje

Meer berichten