Logo hetkrantje-online.nl
Illegaal gedumpt afval bij een milieupark (foto's: Ap de Heus).
Illegaal gedumpt afval bij een milieupark (foto's: Ap de Heus).

Afval dumpen; “Het blijft een mentaliteitskwestie”

  •   keer gelezen   Actueel

‘Afvalterreur in Leidschendam-Voorburg’, ‘Afval gedumpt in meer dan 50 straten’, ‘Steeds meer zwerfafval’, ‘Grofvuil staat dagen in de straat’. Het zijn maar enkele van de kreten die wekelijks verschijnen op sommige online media en Facebook. Niet alleen inwoners, maar ook de gemeente en het afvalinzamelingsbedrijf Avalex zouden er haast moedeloos van worden. Er wordt daarom zeker aan gewerkt, verzekert Avalex ons. Maar het lijkt af en toe wel vechten tegen de bierkaai.

Door Dick Janssen

Het gaat bij gedumpt afval om zakken die naast de inwerpzuilen van de ondergrondse containers worden geplaatst omdat de container(s) vol is/zijn, maar vooral ook het grofvuil dat her en der bij de milieuparkjes en op hoeken van de straat staat. “Dit betreft soms illegaal gedumpt – dus niet bij ons gemeld – grofvuil, maar ook om gemeld afval dat nog moet worden afgehaald of dat is blijven staan omdat mensen er zoveel bijgeplaatst hebben, dat het niet allemaal meekan”, verduidelijkt Marcel Caljouw, relatiemanager van Avalex.

“Je mag per keer twee kubieke meter (tweemaal 1x1x1 m -red.) inleveren. En als er dan ietsje te veel staat, doen wij daar ook niet moeilijk over”, vervolgt hij. “Het probleem is echter dat mensen hun afval bijplaatsen. Dan kan het voorkomen dat er iets blijft staan. Bij de route die wij dagelijks zo efficiënt en goed mogelijk inplannen, wordt rekening gehouden met een bepaalde hoeveelheid gemeld afval op de geplande route. We rijden altijd alle grofvuilafspraken na, maar we kunnen alleen niet altijd het extra bijgeplaatste afval meenemen."

"Daar komt bij dat wij van het gemelde grofvuil weten wat het is. Van het bijgeplaatste afval niet. En wij moeten gescheiden inzamelen. Voor matrassen, wit/bruingoed en snoeiafval worden dus aparte routes gereden. Niet alleen omdat dit gerecycled kan worden, maar ook vanwege brandgevaar. Bovendien kunnen wij dit niet bij het andere afval meenemen omdat de mogelijkheid bestaat dat de lading dan afgekeurd wordt. Als afval niet gescheiden wordt, moet het verbrand worden en dat is aanmerkelijk duurder. Dat wil de gemeente ook niet. De inwoners trouwens ook niet, want dan moet uiteindelijk de afvalstoffenheffing die je aan de gemeente betaalt, worden verhoogd.”

“Laat ik verder even melden dat Avalex de gemeente ís”, benadrukt Machteld Woudenberg van Avalex. “Wij zijn geen particulier afvalinzamelingsbedrijf, maar een gemeenschappelijk bedrijf van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Midden-Delfland, Rijswijk, Delft en Pijnacker-Nootdorp. Wat wij dus wel of niet doen, is wat de gemeente ons opdraagt. Ook wij zijn gemeenteambtenaren, maar dan van een aantal gemeenten tegelijk.”

Van de zes gemeenten in de regio van het gemeenschappelijke afvalinzamelingsbedrijf zijn er wel de meeste ‘problemen’ in Leidschendam-Voorburg. Vooral in de hoogbouwwijken in Leidschendam-Noord en in Voorburg- Noord. “Het aantal illegale dumpingen (niet gemeld grofvuil – red.) in 2019 bedroeg 2.400 (gemiddeld 6 tot 7 per dag) en in de eerste helft van 2020 was dit al 1.400. Dit neemt dus wel toe”, aldus Caljouw. “Een reden daarvoor is wellicht dat het milieupark aan de Nieuwe Havenstraat in Voorburg enkele jaren geleden is gesloten”, denkt hij. “Kennelijk is het zelf wegbrengen naar onze milieustraat toch een extra drempel voor de inwoners. Momenteel zorgt thuiswerken door de coronacrisis en het meer thuis en in de tuin klussen door inwoners die niet op vakantie gaan en meer thuisblijven voor meer huishoudelijk afval en grofvuil. Maar laat ik benadrukken dat inwoners van Leidschendam-Voorburg zes dagen per week van 8.00 tot 17.00 uur kosteloos bij ons in de milieustraat aan de Laan van ’s Gravenmade en de andere milieustraten in de regio zonder afspraak terecht kunnen om hun afval langs te brengen. Daarnaast wordt grofvuil na een afspraak gratis opgehaald.”

Grofvuil wordt in principe binnen vijf werkdagen opgehaald. Dat betekent dat als je het donderdag meldt, dat het soms een week kan duren voordat het is opgehaald. Alleen Leidschendam-Voorburg telt immers al 622 straten. Wel kun je zelf een dag aangeven. Het moet ’s morgens om 7.30 uur buiten staan, maar mag vanaf de voorgaande dag om 21.00 al buiten worden gezet. Dan kan het dus in principe de hele dag duren voordat het is weggehaald. En vuil trekt vuil aan, moet helaas worden geconstateerd. Een precies tijdstip kan in verband met de routeplanning echter nooit worden aangegeven. En hoe goed het ook is gepland, er is altijd een plek waar de vrachtwagen die dag als laatste langsrijdt. Bouw- en sloopafval en glas wordt niet opgehaald. Daar moet men een particulier bedrijf of sloopafvalcontainer voor inschakelen. Dit vanwege de veiligheid van het Avalex-personeel. Dat geldt om die reden ook voor asbest en chemisch afval, dat in een deugdelijke verpakking naar de milieustraat dient te worden gebracht.

Zoals gezegd zit Avalex echter niet stil. Om inwoners duidelijk te maken wat de aanbiedregels zijn en hoe zij hun afval kwijt kunnen, zijn er diverse folders gedrukt. Eenvoudige schema’s met duidelijke tekeningen en in meerdere talen. Verder zijn er afvalcoaches, grondstofcoaches en doen woningcorporaties als WoonInvest er ook van alles aan om de woonomgeving schoon te maken en te houden. “Ik heb zelf ook wel lezingen gehouden bij wijkverenigingen en in buurthuizen, maar soms komt de boodschap kennelijk toch niet goed over”, moet Machteld Woudenberg constateren.

Ook de gemeente probeert van alles. Zo zijn er ‘tuintjes’ rond de inwerpzuilen in milieuparkjes aangelegd, ogen op palen die je daar ‘in de gaten houden’, lampjes die gaan branden als iemand bij de parkjes loopt, enz. Helaas blijkt dit vaak maar tijdelijk te werken, totdat het nieuwe ervan af is. Handhaving kan wel optreden en dat gebeurt ook wel bij het dumpen van huishoudelijk afval omdat de herkomst daarvan soms te achterhalen is als je het afval doorzoekt. Bij grofvuil is dat echter een ander verhaal. Daar is niet aan te zien waar het vandaan komt. Enige tijd lang heeft de gemeente een Cleanteam ingezet dat rondreed en snel de rommel opruimde bij milieuparkjes als dit werd gemeld of geconstateerd. Dit is echter weer gestopt vanwege de kosten die dit met zich meebracht. Wel zijn er nu teams van DSW die in bakfietsen het zwerfvuil rond de milieuparken en op straat opruimen. “Overigens is het zwerfvuil en het legen van afvalbakken in de straten weer iets dat de verantwoordelijkheid is van gemeente. Avalex heeft geen veegwagens”, laat Caljouw weten.

Op dit moment is er een campagne van Avalex om duidelijk te maken dat je ook etensresten en brood gewoon bij je GFT mag gooien, of in broodbakken zodat dit elders nog gebruikt kan worden. “Dit vooral om te voorkomen dat mensen etensresten van het balkon gooien voor bijvoorbeeld vogels. Dat trekt juist veel ratten en nog meer vogels aan. Wat dan weer voor extra overlast zorgt”, geeft Woudenberg aan.

De gemeente bepaalt de frequentie van het legen van minicontainers en niet Avalex. Zo worden in de zomer de GFT-containers wekelijks geleegd om stankoverlast te vermijden, maar is dit inmiddels weer tweewekelijks geworden. Dit om de kosten van de inzameling in de hand te houden. Wel worden volle ondergrondse containers, als dit blijkt uit het vulgraadsysteem of als dit gemeld wordt, zo snel mogelijk geleegd. “Maar ook als de container vol is, staat er vlak in de buurt wel een andere die niet vol is”, meent Caljouw. “Misschien moet je een klein stukje lopen, maar je hoeft je vuilniszak echt niet naast de inwerpzuil te plaatsen.”

Dumpingen van grofvuil (met een duidelijke locatie en vermelding wat er precies staat) en volle containers (met containernummer) kunnen bij het Klant Contact Centrum via tel. 0900-0507 worden gemeld op werkdagen van 08.00 tot 17.0 uur. Dan wordt het indien mogelijk binnen 24 uur opgehaald, of kan worden geïnformeerd of het grofvuil dat daar staat, is gedumpt of reeds aangemeld. Er zijn speciaal vrachtwagens ingepland die voor deze meldingen rondrijden.

“Maar het moet dus wel gemeld worden als men ergens grofvuil of afvalzakken ziet staan. Wij kunnen niet alles zelf in de gaten houden”, aldus Caljouw. “Met de complimenten voor iedereen die het wel goed doet, zijn er helaas toch nog inwoners die hun afval ongemeld buiten zetten, of naast de inwerpzuilen plaatsen. Het blijft een mentaliteitskwestie bij de betreffende inwoners”.

Meer berichten