UPDATE CORONAVIRUS

Afgelopen etmaal alleen 170 besmettingen

zo 16 jan 2022, 17:15 Actueel

Het afgelopen etmaal zijn er 170 besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is ongeveer gelijk aan de voorgaande dagen. Ook zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen of coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven. 

Maandag

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
Afgelopen weekend (tot zondagmiddag 15.30 uur) zijn er 345 inwoners van Leidschendam-Voorburg positief getest; op zaterdag 169 en zondag 176. Dat brengt het totaalaantal mensen waarvan bekend is dat zij de afgelopen 2 jaar besmet zijn geweest met COVID-19 op 13.959. Het daadwerkelijke aantal is waarschijnlijk veel hoger, maar het geeft wel een beeld van de actuele trend.

Er zijn geen personen uit de gemeente in het ziekenhuis opgenomen (292) of coronagerateerde sterfgevallen gemeld (op dit moment 106).

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Sinds woensdagmiddag en vanmiddag 15.30 uur zijn er 326 (op donderdag 161 en op vrijdag 165)  inwoners van Leidschendam-Voorburg positief getest op het coronavirus, meldt het RIVM.

Hiermee komt het totaal op dit moment op 13.614. Er zijn geen personen uit de gemeente in het ziekenhuis opgenomen (nu nog 292) of overleden met een coronagerateerde doodsoorzaak (op dit moment 106).

Woensdag
In de afgelopen 48 uur (tussen maandag- en woensdagmiddag 15.30 uur) konden maar liefst 276 nieuwe besmettingen met COVID-19 worden genoteerd; 99 op dinsdag en 177 op dinsdag. Waarbij met name gisteren het aantal richting de 200 leek te gaan stijgen. Maar wellicht dat hierbij nog wat oude cijfers van het weekend waren inbegrepen.

Er is dinsdag tevens voor de 292e keer een inwoner met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) en het aantal coronagerelateerde sterfgevallen bedraagt tot nu toe 106.

Maandag
Een hoge piek van 209 besmettingen met COVID-19 deed het ergste vrezen voor de cijfers op maandag, maar toch waren die vanmiddag al weer een stuk lager met 129 geregistreerde meldingen. Dat brengt het totaal op 13.012. Er werd geen melding gedaan van nieuwe ziekenhuisopnamen (nu 291) en de dagcijfers laten ook geen coronagerelateerde sterfgevallen zien.

Meldingen van het weekend kunnen wel met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
Nadat zaterdag al 144 coronabesmettingen werden gemeld, liep het aantal positief geteste inwoners op zondag zelfs op naar 209; in 48 uur tijd dus 353. Dat brengt het totaal op 12.883. Daarentegen is er maar 1 nieuwe ziekenhuisopname geregistreerd (nu 291). De verwachting is echter wel dat het grote aantal besmette personen na verloop van 1 of 2 weken zal leiden tot nieuwe ziekenhuisopnamen.

Er is vooralsnog ook nog geen nieuw coronagerelateerde sterfgeval in Leidschendam-Voorburg bekendgemaakt.

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Vanmiddag werden alleen 78 besmettingen gemeld vanuit Leidschendam-Voorburg. Dit brengt het totaal op 12.530.

Er zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe ziekenhuisopnamen (290) of coronagerelateerde sterfgevallen (106) geregistreerd.

Donderdag
Doordat donderdagmiddag weer van 82 inwoners werd gemeld dat zij positief getest zijn, is er nu 12.452 keer een besmetting in de gemeente geconstateerd.

Er zijn geen ziekenhuisopnamen (290) of coronagerelateerde sterfgevallen (106) gemeld over de voorgaande 24 uur.

Woensdag
De afgelopen 48 uur werden toch weer 3 coronagerelateerde sterfgevallen (nu 106) gemeld in Leidschendam en142 besmettingen met COVID-19; 60 op dinsdag en 82 op woensdag. Dat brengt het totaal op 12.370. Het aantal ziekenhuisopnamen bleef beperkt tot 1 (nu 290).

Maandag
Wellicht deels door samenkomsten met de Kerst, ruim een week geleden, maar ongetwijfeld ook door de opkomst van de Omikron variant liet het aantal meldingen maandagmiddag een golf van 105 besmettingen zien. Daarnaast is er ook weer een coronagerelateerd sterfgeval te betreuren (103). Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnamen (289) gemeld.

Het totaalaantal bij het RIVM bekende besmettingen staat inmiddels op 12.228.

Het aantal

Zondag
Op 2 januari kwamen er 78 meldingen binnen van inwoners van Leidschendam-Voorburg die positief getest bleken.

Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnamen (289) of coronagerelateerde sterfgevallen (102) gemeld.

Meldingen van rond de jaarwisseling kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers. Ook lieten waarschijnlijk minder mensen zich testen.

Zaterdag
Na de jaarwisseling werden op Nieuwjaarsdag 67 nieuwe coronabesmettingen gemeld, waardoor het totaalaantal de 12.000 ruim gepasseerd is (12.045).

Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnamen (289) of coronagerelateerde sterfgevallen (102) gemeld.

Meldingen van rond de jaarwisseling kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers. Ook lieten waarschijnlijk minder mensen zich testen.

Vrijdag
Het aantal meldingen van coronabesmettingen bleef vandaag beperkt tot 48 (11.978). Ook werden er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (289) of coronadoden gemeld.

Meldingen tijdens de jaarwisseling kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers. Ook lieten waarschijnlijk minder mensen met klachten zich testen.

Donderdag
Het RIVM meldt 70 besmettingen in de gemeente. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnamen of coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Er zijn nu 11.930 inwoners besmet (geweest), 289 opgenomen in het ziekenhuis (geweest) en 102 patiënten met coronaklachten overleden.

Woensdag
De afgelopen 48 uur is er 1 inwoner van Leidschendam-Voorburg met coronaklachten overleden, zijn er 2 opgenomen in het ziekenhuis en werden er 111 besmettingen gemeld; 37 op dinsdag en 74 op woensdag. Het aantal kwam door een storing op dinsdag wat lager uit en op woensdag door de inhaalslag wat hoger. Er zijn nu 11.860 inwoners besmet (geweest), 289 opgenomen in het ziekenhuis (geweest) en 102 patiënten met coronaklachten overleden.

Maandag
In het kerstweekend tot en met maandagmiddag zijn er 151 nieuwe meldingen van coronabesmettingen bij gekomen. Het zijn er nu in totaal 11.749.

Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen blijft staan op 101 en er zijn 287 personen in Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Meldingen van het kerstweekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Vandaag meldde het RIVM dat er een inwoner van Leidschendam-Voorburg met coronageralateerde klachten is opgenomen in het ziekenhuis (tot op heden 287) en dat er afgelopen etmaal 52 personen in de gemeente positief getest werden (in totaal nu 11.598).

Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen bedraagt nog 101.

Donderdag
Vanmiddag meldde het RIVM dat er 61 personen in de gemeente positief getest waren (in totaal nu 11.546).

Het totaal aantal keren dat iemand met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), is op 286 blijven staan.

Woensdag
De afgelopen 48 uur is er 1 coronapatiënt aan corona overleden (nu 101), zijn er 3 inwoners met coronagerelateerde klachten in het ziekenhuis opgenomen (nu 286) en 83 personen positief getest; 38 op dinsdag en 45 op woensdag. Dit brengt het aantal besmettingen in totaal nu op 11.485.

Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen bedraagt 101.

Maandag
Afgelopen weekend tot en met maandagmiddag is er 1 coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen (nu 283) en zijn er in totaal 161 besmettingen gemeld; zaterdag 69, zondag 57 en vandaag 35, wat het totaal op 11.402 brengt. Het aantal besmettingen lijkt dus te dalen, maar met spanning wordt afgewacht wat de Omikron-variant gaat doen.

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Doordat vanmiddag weer van 59 inwoners werd gemeld dat zij positief getest zijn, is er nu in totaal 11.241 keer een coronabesmetting in de gemeente geconstateerd.

Omdat lang niet iedereen zich laat testen ligt dit getal in werkelijkheid waarschijnlijk vele malen hoger, maar het geeft wel een indicatie van  de toe- of afname van het aantal besmettingen en het daardoor het te verwachten aantal ziekenhuisopnamen.

Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen blijft staan op 100 en er zijn 282 personen in Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Donderdag
Zowel vandaag als gisteren kwamen 49 meldingen binnen van inwoners die positief getest waren op het coronavirus. Het totaalaantal bedraagt nu 11.082.

Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen blijft staan op 100 en er zijn 282 personen in Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Dinsdag
Vanmiddag meldde het RIVM dat er weer twee inwoners van Leidschendam-Voorburg met coronageralateerde klachten zijn opgenomen in het ziekenhuis (tot op heden 282) en dat er 42 personen in de gemeente positief getest waren (in totaal nu 11.084).

Het aantal coronadoden is op 100 blijven staan.

Maandag
Over de afgelopen 24 uur is er een inwoner met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis (nu 280). Verder zijn 38 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Leidschendam-Voorburg. Dat is ongeveer de helft van het dagelijkse gemiddelde van de afgelopen weken. Meldingen van het weekend kunnen echter met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
Met 73 positief geteste inwoners over het afgelopen etmaal blijft het dagelijkse aantal nieuwe coronabesmettingen in Leidschendam-Voorburg nog steeds vrij hoog. Het totaal staat nu op 11.004.

Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen blijft staan op 100 en er zijn 279 personen in Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Zaterdag
De afgelopen 24 uur zijn er 58 inwoners positief getest op het hardnekkige coronavirus, wat het totaal op 10.931 brengt.

Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen blijft staan op 100 en er zijn 279 personen in Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Vrijdag
Vanmiddag werd het honderdste coronagerelateerde sterfgeval van een inwoner van Leidschendam-Voorburg gemeld.

Ook werden er weer 74 besmettingen geregistreerd, nu 10.873. Er is geen melding gedaan van een ziekenhuisopname. Dit aantal staat nog op 279.

Donderdag
Doordat vanmiddag weer van 60 inwoners werd gemeld dat zij positief getest bleken, zijn er nu 10.799 besmettingen in de gemeente geconstateerd.

Het aantal ziekenhuisopnamen en coronagerelateerde sterfgevallen blijft onveranderd staan op 279 en 99.

Woensdag
Over de afgelopen 48 uur zijn er 107 coronabesmettingen gemeld; 54 op dinsdag en 53 op woensdag. Ook is er 1 inwoner met coronaklachten opgenomen in het ziekennhuis (nu 279). Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen staat nog op 99.

Maandag
Doordat vanmiddag weer van 73 inwoners werd gemeld dat zij positief getest zijn, zijn er nu 10.632 besmettingen in de gemeente geconstateerd.

Het aantal ziekenhuisopnamen en coronagerelateerde sterfgevallen blijft onveranderd staan op 278 en 99.

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
Dit weekend werd er 1 inwoner in het ziekenhuis opgenomen op verdenking van corona (de 278e opname) en raakten - volgens de meldingen van RIVM -161 personen in de gemeente besmet met het coronavirus; op zaterdag 74 en op zondag 87. Het totaalaantal besmettingen staat nu op 10.559.

Het aantal doden die worden toegeschreven aan COVID-19 blijft vooralsnog (nog net onder de 100) staan op 99.

Vrijdag
De afgelopen 24 uur werd melding gedaan van het overlijden van twee inwoners van Leidschendam-Voorburg met coronagerelateerde klachten. Dit brengt het aantal sterfgevallen door COVID-19 op 99. Daarnaast bleken over diezelfde periode ook 74 personen uit de gemeente positief te zijn getest. Er zijn nu 10.398 besmettingsgevallen bekend. Er werden vooralsnog geen nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld (277).

Donderdag
Doordat er een storing was bij de GGD of het RIVM viel het aantal gemelde besmettingen met 55 wat lager uit op woensdag, maar leidde dit tot een fors aantal meldingen op donderdag; maar liefst 114.

Er werden geen ziekenhuisopnamen (nu 277) of coronagerelateerde sterfgevallen (tot dusverre 97)  geregistreerd.

Woensdag
De afgelopen 48 uur is er 1 inwoner van Leidschendam-Voorburg met coronaklachten overleden, zijn er 5 opgenomen in het ziekenhuis en werden er 147 besmettingen gemeld; 92 op dinsdag en 55 op woensdag. Er zijn nu 10.210 inwoners besmet (geweest), 277 opgenomen in het ziekenhuis (geweest) en 97 patiënten met coronaklachten overleden.

Maandag
Het aantal besmettingen in Leidschendam-Voorburg, sinds het begin van de coronapandemie, is de 10.000 ruimschoots gepasseerd. Met 54 besmettingen op zaterdag, 73 op zondag en 81 op maandag staat de teller inmiddels op 10.063. Ook zijn er opnieuw 2 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld (nu 96) en is er 1 inwoner met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Vrijdag
Er is vandaag weer 1 patiënt met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis (nu 271). Daarnaast zijn er de afgelopen 24 uur in totaal 54 coronabesmettingen bij gekomen. Dat brengt het totaalaantal op 9.855.

 Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen staat nog op 94.

Donderdag
Sinds woensdagmiddag is er melding gedaan van weer een coronadode (94), een inwoner die opgenomen is in het ziekenhuis (270) en 81 positief geteste personen uit Leidschendam-Voorburg. Het aantal coronabesmettingen telt nu 9.801.

Woensdag
De afgelopen 24 uur zijn er wederom twee inwoners opgenomen in het ziekenhuis op verdenking van corona. Er zijn vanuit Leidschendam-Voorburg nu in totaal 269 mensen opgenomen (geweest). Ook werden 77 personen positief getest op het hardnekkige virus. Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen blijft op 93 staan.

Dinsdag
Tussen maandag- en dinsdagmiddag is er van 3 inwoners van Leidschendam-Voorburg gemeld dat zij in het ziekenhuis zijn opgenomen met coronagerelateerde klachten (nu 267). Verder werden 65 personen in de gemeente positief getest op corona. Dit brengt het totaal op 9.638.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen staat op 93.

Maandag
Vanmiddag is melding gedaan van 80 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Leidschendam-Voorburg. Dit brengt het totaal op 9.573.

Het aantal ziekenhuisopnamen en coronagerelateerde sterfgevallen staat nog op respectievelijk 264 en 93.

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
Over de afgelopen 48 uur is er 1 coronapatiënt overleden (nu in totaal 93) en werden er 4 ziekenhuisopnamen gemeld (nu 264). Er werden 151 inwoners positief bevonden op het coronavirus. Op zaterdag werden er 74  besmettingen gemeld en vandaag 77. In totaal zijn er nu sinds het begin van de pandemie 9.493 coronabesmettingen vastgesteld in Leidschendam-Voorburg.

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Over de afgelopen 48 uur is er 1 coronapatiënt overleden (nu 92) en werden er weer 171 inwoners positief bevonden op het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Op welk moment precies is niet duidelijk want er was sprake van storing bij de instanties die dat doorgeven. Zo werden er donderdag nog 116 besmettingen gemeld; op vrijdag waren het er ‘nog maar’ 55. In totaal zijn er nu sinds het begin van de pandemie 9.342 coronabesmettingen vastgesteld in Leidschendam-Voorburg.

Het aantal ziekenhuisopnamen staat op 260 en er zijn 92 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Woensdag
Over de afgelopen 48 uur is er 1 coronapatiënt overleden (nu 91), zijn er 4 inwoners met coronagerelateerde klachten in het ziekenhuis opgenomen (nu 260) en werden er 171 inwoners positief bevonden op het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Werden er dinsdag nog 71 besmettingen gemeld; op woensdag maar liefst 100! In totaal zijn er nu sinds het begin van alle ellende 9.171 coronabesmettingen vastgesteld in Leidschendam-Voorburg.

Maandag
Doordat er van 70 inwoners van Leidschendam-Voorburg vandaag gemeld is dat zij positief waren bevonden bij een coronatest, is het aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie op exact 9.000 gekomen.

Er is geen melding gedaan van inwoners die met een coronaverdenking in het ziekenhuis zijn opgenomen (256) en ook het aantal coronagerelateerde sterfgevallen blijft op 90 staan.

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan vaak pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
In het afgelopen weekend is van 97 inwoners een coronabesmetting gemeld; 53 op zaterdag en 44 op zondag. Hiermee nadert het aantal besmettingen dat in Leidschendam-Voorburg sinds het begin van de telling is vastgesteld de 9.000 ( nu nog 8.930).

Het aantal ziekenhuisopnamen (256) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is weer gelijk gebleven.

Meldingen van het weekend kunnen met vertraging binnenkomen en zijn dan vaak pas later terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
In overeenstemming met het landelijke beeld gaat het nu hard met het aantal coronabesmettingen in Leidschendam-Voorburg. Het afgelopen etmaal werd van 72 mensen gemeld dat zij besmet zijn met het coronavirus.

Er zijn echter geen nieuwe ziekenhuisopnamen (256) of coronagerelateerde sterfgevallen (90) gemeld.

Donderdag
Over de afgelopen 48 uur werden maar liefst 90 besmettingen gemeld; woensdag 36 en vandaag 48. Hiermee is het totaalaantal positieve testen onder inwoners van Leidschendam-Voorburg (sommigen zelfs meerdere keren) gestegen naar 8.761.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (256) of coronagerelateerde sterfgevallen (90) gemeld.

Woensdag
Vanmiddag is melding gemaakt van een nieuwe ziekenhuisopname (in totaal nu 256) en er werden over de afgelopen 24 uur maar liefst 51 besmettingen gemeld. De afgelopen anderhalve week is het dagelijkse aantal besmettingen weer fors opgelopen naar 8.671.

Er zijn geen coronagerelateerde sterfgevallen (90) gemeld.

Maandag
Doordat vanmiddag weer van 42 inwoners werd gemeld dat zij positief getest zijn, zijn er nu 8.620 besmettingen in de gemeente geconstateerd.

Het aantal ziekenhuisopnamen en coronagerelateerde sterfgevallen blijft onveranderd staan op 255 en 90.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
Het aantal besmettingen dat dit weekend werd geregistreerd in Leidschendam-Voorburg is alarmerend hoog. Na 47 besmettingen op vrijdag en 46 op zaterdag werd vandaag melding gedaan van maar liefst 60 positief geteste personen in de gemeente.

Er zijn - mede te danken aan de hoge vaccinatiegraad - echter geen nieuwe ziekenhuisopnamen (255) of coronagerelateerde sterfgevallen (90) gemeld.

Vrijdag
Vanmiddag werden over de afgelopen 24 uur maar liefst 47 besmettingen gemeld. Onbekend is wat deze piek in het aantal besmettingen heeft veroorzaakt.  De voorgaande dagen lag het gemiddeld net boven de 20 per dag.

Er zijn echter geen nieuwe ziekenhuisopnamen (255) of coronagerelateerde sterfgevallen (90) gemeld.

Donderdag
Vandaag werd melding gedaan van 19 inwoners die positief getest waren, maar zijn zover nu bekend geen mensen met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Woensdag
Over de afgelopen dagen werden drie inwoners in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten. Verder zijn er 41 inwoners positief getest; op dinsdag 19 en op woensdag 22. Het aantal personen dat besmet is (geweest) bedraagt hiermee nu 8.406.

Er is geen melding gedaan van patiënten die met coronagerelateerde klachten zijn overleden (90).

Maandag
Afgelopen weekend was er sprake van een flinke toename van het aantal besmettingen in Leidschendam-Voorburg. In totaal werden er 75 inwoners positief getest; 23 op zaterdag, maar liefst 30 op zondag en vandaag 22

Het aantal ziekenhuisopnamen en coronagerelateerde sterfgevallen blijft onveranderd staan op 252 en 90.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas dinsdag of woensdag terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Doordat vanmiddag weer van 23 inwoners werd gemeld dat zij positief getest zijn, zijn er nu 8.290 besmettingen in de gemeente geconstateerd.

Het aantal ziekenhuisopnamen en coronagerelateerde sterfgevallen blijft onveranderd staan op 252 en 90.

Donderdag
Er is weer 1 patiënt met COVID-19 op genomen in het ziekenhuis (nu 252). Daarnaast zijn er de afgelopen 24 uur 25 coronabesmettingen gemeld. Dat brengt het totaalaantal op 8.267.

Er zijn geen coronagerelateerde sterfgevallen (90) bekend.

Woensdag
Er is vandaag weer 1 patiënt met COVID-19 op genomen in het ziekenhuis (nu 251). Daarnaast zijn er de afgelopen 48 uur in totaal 37 coronabesmettingen bij gekomen; 16 op maandag en 21 op dinsdag. Dat brengt het totaalaantal op 8.242. Het dagelijks gemiddelde stijgt daardoor intussen tot bijna 20, al blijft het aantal ziekenhuisopnamen zeer beperkt.

Er zijn geen coronagerelateerde sterfgevallen (90) bekendgemaakt.

Maandag
Doordat vanmiddag weer van 20 inwoners werd gemeld dat zij positief getest zijn, zijn er nu 8.205 besmettingen in de gemeente geconstateerd.

Het aantal ziekenhuisopnamen en coronagerelateerde sterfgevalen blijft onveranderd staan op 250 en 90.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
Zaterdag werden 18 coronabesmettingen in Leidschendam-Voorburg gemeld en op zondag 12; in totaal afgelopen weekend dus 30. Het totaalaantal staat nu op 8.185.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (250) of coronagerelateerde sterfgevallen (90) gemeld.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas later terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
De stijging van het aantal positief geteste inwoners in Leidschendam-Voorburg zet door. Het afgelopen etmaal werden er 21 coronabesmettingen gemeld. Waarmee het dagelijkse gemiddelde over de afgelopen week is gestegen naar ongeveer 11.

Daarentegen zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (250) of coronagerelateerde sterfgevallen (90) gemeld.

Donderdag
De afgelopen drie dagen zijn er weer 41 coronabesmettingen bij gekomen; 8 op dinsdag, 17 op woensdag en vandaag (donderdag) 16.

In totaal zijn er nu in Leidschendam-Voorburg sinds het begin van de telling 8.134 positieve testen gemeld.

Het aantal ziekenhuisopnamen (250) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is gelijk gebleven.

Maandag
De afgelopen 24uur werden 7 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Hiermee komt het totaalaantal op 8.093.

Het aantal ziekenhuisopnamen (250) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is gelijk gebleven.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag of woensdag terug te zien in de cijfers.

Zondag
De afgelopen 72 uur (van vrijdag- tot en met zondagmiddag) werd van 25 inwoners van Leidschendam-Voorburg gemeld dat zij positief waren getest op COVID-19; 9 op vrijdag, 6 op zaterdag en 10 op zondag. Hiermee komt het totaalaantal op 8.086.

Het aantal ziekenhuisopnamen (250) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is gelijk gebleven.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag of woensdag terug te zien in de cijfers.

Donderdag
Tussen woensdag- en donderdagmiddag werden 9 nieuwe besmettingen gemeld.

In het aantal ziekenhuisopnamen (250) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is geen verandering gekomen.

Woensdag
In de afgelopen 48 uur is er een coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis (de 250e) en zijn er 18 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in Leidschendam-Voorburg; 7 op dinsdag en 11 op woensdag. Hiermee is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het virus gestegen naar 8.052.  

Er is geen melding gedaan van coronagerelateerde sterfgevallen (90).

Maandag
Afgelopen weekend (gemeten van vrijdag tot en met maandag) is melding gedaan van 34 inwoners die positief getest zijn op corona; 8 op vrijdag, 10 op zaterdag, 11 op zondag en 5 op maandag. Het totaalaantal staat nu dus op 8.034. Dat komt neer op gemiddeld 8,5 coronabesmettingen per dag.

In het aantal ziekenhuisopnamen (249) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is geen verandering gekomen.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag of woensdag terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Vanmiddag werden 8 besmettingen met het coronavirus gemeld.

Het aantal ziekenhuisopnamen (249) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is gelijk gebleven.

Donderdag
Donderdagmiddag werd de 8.000e coronabesmetting in Leidschendam-Voorburg gemeld. Sowieso waren er de afgelopen dagen plotseling weer veel positieve testuitslagen; op dinsdag 10, op woensdag 7 en donderdag een uitschieter met 16.

Het aantal ziekenhuisopnamen (249) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is gelijk gebleven.

Maandag
Nadat de voorgaande vier dagen gemiddeld 8 besmettingen met het coronavirus lieten zien, werden er vanmiddag maar 2 in Leidschendam-Voorburg gemeld en ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen of (coronagerelateerde) sterfgevallen.

Meldingen van het weekend kunnen echter later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag of woensdag terug te zien in de cijfers.

Zondag
Het aantal besmettingen in Leidschendam-Voorburg blijft de laatste dagen toch weer vrij hoog met op zaterdag 7 en zondag 9. Al worden er bijna geen coronapatiënten meer in het ziekenhuis opgenomen en doen zich ook vrijwel geen sterfgevallen meer voor.

Er zijn nu 7.956 mensen in Leidschendam besmet (geweest) met het coronavirus, 249 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en 90 inwoners gestorven met coronagerelateerde klachten.

Vrijdag
De afgelopen week zijn er gemiddeld (ruim) 4 besmettingen gemeld. Gisteren en vandaag overigens weer 8. Het totaalaantal gemelde besmettingen staat in Leidschendam-Voorburg nu op 7.949.

Het aantal ziekenhuisopnamen (249) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is gelijk gebleven.

U kunt ook zelf hier de cijfers nazien.

Woensdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 4 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld en geen coronagerelateerde ziekenhuisopnamen of sterfgevallen.

Dinsdag
Dinsdagmiddag werd nog maar 1 nieuwe besmetting gemeld en geen coronagerelateerde ziekenhuisopnamen of sterfgevallen. En dat terwijl dinsdag vaak de cijfers worden bijgewerkt met  ’oudere’ meldingen uit het weekend.

Als het aantal meldingen de komende periode zo laag blijft, komt er een einde aan deze update die bijna 70.000 keer is bekeken.

Maandag
Er zijn tussen zondag- en maandagmiddag slechts drie besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 7.928.

Het aantal ziekenhuisopnamen (249) en coronagerelateerde sterfgevallen (90) is gelijk gebleven.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag of woensdag terug te zien in de cijfers.

Zondag
Nadat er donderdag weer 1 nieuw coronagerelateeerd sterfgeval werd gemeld, staat het totaalaantal in Leidschendam-Voorburg nu op 90. Verder werden er de afgelopen vijf dagen gemiddeld 4 nieuwe besmettingen gemeld; op donderdag 5, op vrijdag 4, op zaterdag 2 en op zondag 4. Het totaalaantal geregistreerde coronabesmettingen staat op 7.926. Het aantal ziekenhuisopnamen is op 249 blijven staan.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag of woensdag terug te zien in de cijfers.

Woensdag
Er is woensdagmiddag van 7 inwoners gemeld dat die positief zijn getest op COVID-19. Er werd niemand in het ziekenhuis opgenomen met coronagerelateerde klachten en er is ook geen melding geweest dat er iemand aan corona is overleden.

Dinsdag
Na lange tijd is er weer een coronapatiënt uit Leidschendam-Voorburg overleden, wat het aantal coronagerelateerde sterfgevallen nu op 89 brengt. Verder zijn er ‘maar’ 4 besmettingen gemeld (nu in totaal 7.903) en geen nieuwe ziekenhuisopnamen (249).

Maandag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 7 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 7.899.

Het aantal ziekenhuisopnamen (249 en coronagerelateerde sterfgevallen (88) is gelijk gebleven.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag terug te zien in de cijfers.

Zondag
Sinds vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag 15.30 uur is er 1 nieuwe ziekenhuisopname gemeld in Leidschendam-Voorburg en zijn er 30 nieuwe coronabesmettingen doorgegeven. Dat komt neer op gemiddeld 10 per dag. Niemand is volgens de gepubliceerde cijfers aan COVID-19 overleden.

Er zijn nu 7.892 mensen in Leidschendam besmet (geweest) met het coronavirus, 249 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en 88 inwoners gestorven met coronagerelateerde klachten.

Donderdag
Er is gisteren van 11 inwoners gemeld dat die positief zijn getest op COVID-19. Er werd niemand in het ziekenhuis opgenomen met coronagerelateerde klachten en er is de laatste weken ook geen melding geweest dat er iemand aan is overleden.

Er zijn nu 7.862 mensen in Leidschendam besmet (geweest) met het coronavirus, 248 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en 88 inwoners gestorven met coronagerelateerde klachten.

Woensdag
Er is woensdagmiddag van 7 inwoners gemeld dat die positief zijn getest op COVID-19. Er werd niemand in het ziekenhuis opgenomen met coronagerelateerde klachten en er is de laatste weken ook geen melding geweest dat er iemand aan is overleden.

Het Krantje gaat uit van de data van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) in plaats van de RIVM-GGD data als bron van de ziekenhuisopnamen. De GGD-gegevens zijn wel meer recent beschikbaar maar deze zijn onvolledig.  

Dinsdag
Het aantal besmettingen dat dinsdagmiddag gemeld werd bedraagt 11. Dat zijn er toch wel wee wat meer dan de voorgaande dagen, maar op dinsdag worden vaak ook pas de besmettingen gemeld die in het weekend nog niet waren doorgegeven.

Verder hebben zich meerdere besmettingen (onbekend hoeveel) voorgedaan op Kindcentrum De Trampoline, waardoor enkele groepen in quarantaine moesten.

Maandag
Maandagmiddag werden slechts drie besmettingen van inwoners van Leidschendam-Voorburg met het coronavirus gemeld. Ook geen ziekenhuisopnamen of sterfgevallen door corona.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag terug te zien in de cijfers.

Zondag
Er was in Leidschendam-Voorburg sprake van een ‘rustig coronaweekend’ met respectievelijk 5 en 9 geconstateerde besmettingen met het virus. De teller staat nu op 7.830 meldingen van inwoners die op een of ander moment (soms ook niet voor de eerste keer) positief werden getest.

Er zijn ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen (248) of coronagerelateerde sterfgevallen (88)  bij gekomen.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan vaak pas op dinsdag terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
De afgelopen midweek (van dinsdag t/m vrijdag) zijn er in totaal 64 besmettingen met COVID-19 gemeld in Leidschendam-Voorburg; dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 10 en vandaag maar liefst 27. Hiermee komt het totaalaantal op 7.816. Wat de bron(nen) is (zijn) van deze besmettingen is niet bekend.

Er zijn echter geen nieuwe ziekenhuisopnamen (248) of coronagerelateerde sterfgevallen (88) geregistreerd.

Maandag
Mogelijk vanwege een besmettingshaard in (de omgeving van) basisschool De Driemaster in Voorburg zijn er de afgelopen vijf dagen maar liefst 60 besmettingen gemeld in Leidschendam-Voorburg; op vrijdag 14, op zaterdag 22, op zondag 13 en op maandag 11. Dit brengt het totaalaantal nu op 7.752. Op genoemde school zijn vanwege het grote aantal besmettingen de klassen naar huis gestuurd en de deuren gesloten.

Verder is er op 4 september weer een ziekenhuisopname gemeld (nu 248). Er zijn geen coronagerelateerde sterfgevallen bij gekomen (nu 88). 

Donderdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 8 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 7.692.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (247) of coronagerelateerde sterfgevallen (88) geregistreerd.

Woensdag
Er zijn tussen dinsdag- en woensdagmiddag maar 4 nieuwe positieve testen geteld van inwoners van Leidschendam-Voorburg. Verder ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar ervaring leert intussen dat daar niet te vroeg over gejuicht moet worden. Mogelijk komt er toch weer een nieuwe golf in de nazomer of het najaar. Pas over bijna 2 weken worden een besluit bekend gemaakt over eventuele nieuwe versoepelingen. In ieder geval tot die tijd blijft er sprake van beperkingen qua aantal bezoekers en is anderhalve meter afstand houden de standaard.

Dinsdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 12 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 7.680.

Het aantal ziekenhuisopnamen (247) en coronagerelateerde sterfgevallen (88) is gelijk gebleven.

Maandag
Afgelopen weekend (t/m maandag 15.30 uur) zijn er 26 inwoners positief getest op het coronavirus. Er werden er 6 gemeld op zaterdag, 7 op zondag en 13 op maandag. Het totaalaantal mensen dat besmet is (geweest) komt hiermee op 7.668.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (247) of coronagerelateerde sterfgevallen (88) geregistreerd.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan soms pas op dinsdag terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Er is afgelopen etmaal toch weer een coronapatiënt uit Leidschendam-Voorburg overleden. Dat is de 88e sinds het begin van de coronapandemie. Verder is er 1 coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis (nu 247) en zijn er 10 nieuwe coronabesmettingen (nu 7.642) gemeld.

Donderdag
Dinsdag is er 1 coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis (nu 246) en tot en met donderdag zijn er dagelijks gemiddeld 11 inwoners van Leidschendam-Voorburg positief getest op COVID-19; dinsdag 7, woensdag 14 en donderdag 12. Het totaalaantal mensen dat besmet is (geweest) kom hiermee op 7.632.

Er is geen melding gedaan van coronagerelateerde sterfgevallen (87).

Maandag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 11 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 7.599.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (245) of coronagerelateerde sterfgevallen (87) geregistreerd.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan meestal op dinsdag terug te zien in de cijfers.

Zondag
In het weekend (tot zondagmiddag 15.30 uur) zijn 20 meldingen bij het RIVM binnengekomen van besmettingen met COVID-19; 13 op zaterdag en 7 op zondag. Verder geen nieuwe ziekenhuisopnamen of coronagerelateerde sterfgevallen.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan pas op maandag of dinsdag terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Vrijdagmiddag werd gemeld dat er 8 inwoners van Leidschendam-Voorburg positief waren getest op het coronavirus, maar geen nieuwe ziekenhuisopnamen of coronagerelateerde sterfgevallen.

Donderdag
Tussen woensdagmiddag 15.30 en donderdagmiddag 15.30 uur werden 7 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (245) of coronagerelateerde sterfgevallen (87) bij gekomen.

Woensdag
In de afgelopen 48 uur is er een coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis en zijn er 25 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in Leidschendam-Voorburg; 11 op dinsdag en 14 op woensdag. Hiermee is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het virus gestegen naar 7.553 en zijn er nu 245 ziekenhuisopnamen (geweest).  

Er vielen geen coronagerelateerde sterfgevallen (87) te betreuren.

Maandag
Over de afgelopen 24 uur zijn er 10 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, in totaal nu 7.528.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (244) of coronagerelateerde sterfgevallen (87) bij gekomen.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan pas na enkele dagen terug te zien in de cijfers.

Zondag
Afgelopen zaterdag werd gemeld dat er in de voorgaande dagen twee coronapatiënten zijn overleden, wat het aantal op 87 brengt. In het weekend (tot zondag 15.30 uur) zijn er 12 besmettingen met COVID-19 bijgekomen; 6 op zaterdag en 6 op zondag. Dat brengt het totaalaantal inwoners dat besmet is (geweest) op 7.518.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (244) bij gekomen.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan pas op maandag of dinsdag terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Over de afgelopen 24 uur zijn er 7 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, in totaal nu 7.506.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (244) of coronagerelateerde sterfgevallen (85) bij gekomen.

Donderdag
Het dagelijkse aantal positief op COVID-19 geteste inwoners van Leidschendam-Voorburg lijkt nu (voorlopig?) onder de 10 te zijn gedaald. Sinds de 7 nieuwe besmettingen tussen woensdag- en donderdagmiddag zijn er over de afgelopen anderhalf jaar nu bijna 7.500 besmettingen gemeld (7.499).

Verder zijn er (bovenop de huidige 244) geen nieuwe meldingen van inwoners die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest) of van coronagerelateerde sterfgevallen (85).

Woensdag
In de afgelopen 48 uur is er een coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis en zijn er 16 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in Leidschendam-Voorburg; 9 op dinsdag en op woensdag 7. Hiermee is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het virus gestegen naar 7.492.  

Er vielen geen coronagerelateerde sterfgevallen (85) te betreuren.

Maandag
Er zijn sinds zondagmiddag 6 nieuwe coronabesmettingen (nu 7.476) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (243) of coronagerelateerde sterfgevallen (85) geregistreerd.

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan pas op maandag of dinsdag terug te zien in de cijfers.

Zondag
Afgelopen weekend (van vrijdag 15.30 uur tot en met zondagmiddag 15.30 uur) werden er 36 inwoners van Leidschendam-Voorburg positief getest op het coronavirus; vrijdag 16, zaterdag 7 en zondag 13. Het totaalaantal (7.470) nadert nu de 7.500 besmettingen.

Er zijn geen coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen (243), of overleden (85).

Meldingen van het weekend kunnen later binnenkomen en zijn dan pas op maandag of dinsdag terug te zien in de cijfers.

Donderdag
Er is tussen woensdag- en donderdagmiddag toch weer een coronapatiënt uit Leidschendam-Voorburg overleden. Dat is de 85e sinds het begin van de coronapandemie. Verder zijn er 15 nieuwe coronabesmettingen (nu 7.434) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (243) geregistreerd.

Woensdag
Afgelopen etmaal is er weer melding gedaan van de opname van een inwoner van Leidschendam-Voorburg met COVID-19, de 243e patiënt die verzorging in het ziekenhuis nodig heeft/had. Verder zijn er 12 personen in de gemeente positief getest op corona, wat het totaal op 7.419 brengt.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen staat al enkele maanden op 84.

Dinsdag
Tussen maandag- en dinsdagmiddag werden toch weer 23 nieuwe besmettingen van inwoners van Leidschendam-Voorburg met het coronavirus gemeld. Er zijn geen coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen (242), of overleden (84).

Vaak worden op dinsdag alsnog vertraagde meldingen uit het weekend in de cijfers opgenomen.

Maandag
Voor het eerst in weken is er vrijdag weer een coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen (nu 242). Verder zijn er afgelopen weekend (van vrijdag tot en met maandag) 43 inwoners van Leidschendam-Voorburg positief getest; vrijdag 12, zaterdag 10, zondag 12 en maandag 9. Er is nu in totaal 7.384 keer een coronabesmetting geconstateerd. Er zijn 84 coronagerelateerde sterfgevallen bekend.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en meldingen van het weekend kunnen nog later binnenkomen.

Donderdag
Met 21 positief op COVID-19 geteste inwoners van Leidschendam-Voorburg is het dagelijkse aantal besmettingen nog altijd vrij hoog met gemiddeld (over de afgelopen 8 dagen) bijna 18 per dag. Er is nu in totaal 7.341 keer een coronabesmetting geconstateerd.

Er zijn echter al enige tijd geen nieuwe ziekenhuisopnamen (241) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bij gekomen.

Woensdag
Er zijn tussen dinsdag- en woensdagmiddag 17 nieuwe coronabesmettingen (nu 7.320) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (241) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en meldingen kunnen nog later binnenkomen.

Dinsdag
Over de afgelopen 24 uur zijn er 22 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, in totaal nu 7.303.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (241) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bij gekomen.

Vaak worden op dinsdag alsnog vertraagde meldingen uit het weekend in de cijfers opgenomen.

Maandag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 13 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 7.281.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (241) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en meldingen van het weekend kunnen nog later binnenkomen.

Zondag
Gisteren en vandaag zijn er in totaal 36 besmettingen met COVID-19 gemeld in Leidschendam-Voorburg; gisteren 24 en vandaag 12. Hiermee loopt het totaalaantal op naar 7.268. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (241) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bij gekomen.

Vrijdag
Er zijn vanmiddag 11 nieuwe besmettingen (nu 7.230)) met het coronavirus gemeld en geen ziekenhuisopnamen (241) of sterfgevallen (84) als gevolg van COVID-19.

Donderdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 23 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, in totaal nu 7.219.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (241) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bij gekomen.

Woensdag
Twee dagen achter elkaar meldt het RIVM 22 besmettingen. Op dinsdag steeg het totaalaantal daardoor naar 7.174 en vandaag naar 7.196. Dat betekent dat het dagelijkse aantal besmettingen nu weer flink terugloopt. Het aantal ziekenhuisopnamen (241) en coronagerelateerde sterfgevallen (84) is vooralsnog gelijk gebleven.

Het lijkt dus weer de goede kant op te gaan, maar te vroeg juichen lijkt wat voorbarig. De afgelopen anderhalf jaar is wel gebleken dat het verloop van de pandemie nogal grillig kan zijn.

Maandag
Over het afgelopen etmaal zijn er 43 coronabesmettingen gemeld, wat het totaalaantal op 7.152 brengt.

Het aantal ziekenhuisopnamen (241) en coronagerelateerde sterfgevallen (84) is gelijk gebleven.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en meldingen van het weekend kunnen pas later binnenkomen.

Zondag
Afgelopen vrijdag is er voor het eerst in weken weer gemeld dat er een coronapatiënt is opgenomen in het ziekenhuis (nu 241) en in het weekend (tot zondag 15.30 uur) zijn er maar liefst 120 besmettingen met COVID-19 bijgekomen; 45 op vrijdag, 28 op zaterdag en 47 op zondag. Dat brengt het totaalaantal inwoners dat besmet is (geweest) op 7.109.

Er zijn echter geen nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen (84) gemeld.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en meldingen van het weekend kunnen pas later binnenkomen

Donderdag

In één dag tijd meldt het RIVM vandaag 50 besmettingen met COVID-19 waardoor er nu in totaal 6.989 positieve testen zijn geregistreerd.

Er zijn nog geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bijgekomen

Woensdag
Tussen dinsdag en woensdagmiddag werden 37 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd bij inwoners van Leidschendam-Voorburg. Het totaalaantal positieve testen sinds de start van de registratie is daarmee gekomen op 6.939. In dit tempo passeert wordt nog voor het weekend het aantal van 7.000 gepasseerd, ca. 10% van het aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Wel dient vermeld te worden dat er nog altijd geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bijgekomen zijn, al zeggen de experts dat dat niet lang meer zal duren..

Dinsdag
Het aantal dagelijkse besmettingen met COVID-19 is afgelopen etmaal weer flink opgelopen met 28 positieve testen. Het totaalaantal geregistreerde besmettingen in Leidschendam-Voorburg bedraagt nu 6.902.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bijgekomen.

Maandag
Het aantal positieve tests is zaterdag weer explosief gestegen met 55, terwijl er zondag nogmaals 39 nieuwe besmettingen werden geconstateerd. Vandaag kwamen er nog eens 31 bij waardoor het aantal mensen dat besmet is (geweest) met 125 stijgt naar 6.874.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bijgekomen.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en meldingen van het weekend kunnen pas later binnenkomen

Vrijdag
Het beeld in Leidschendam-Voorburg is niet anders dan elders in het land. Dat betekent dat ook hier het aantal coronabesmettingen weer flink oploopt. Vanmiddag werd gemeld dat er 21 inwoners van de gemeente positief getest zijn op het coronavirus. Dit brengt het totaalaantal mensen dat besmet is (geweest) op 6.749.

Er is nog geen sprake van nieuwe ziekenhuisopnamen of coronagerelateerde sterfgevallen; die aantallen staan al enige tijd respectievelijk op 240 en 84.

Donderdag
Er zijn vanmiddag 14 nieuwe besmettingen (nu in totaal 6.728) met het coronavirus gemeld.

Verder geen ziekenhuisopnamen (240) of sterfgevallen (84) als gevolg van COVID-19.

Woensdag
Het aantal dagelijkse besmettingen met COVID-19 loopt de afgelopen 48 uur weer flink op (+28) met op dinsdag 13 positieve testen gemeld en op woensdag 15. Het totaalaantal geregistreerde besmettingen in Leidschendam-Voorburg bedraagt nu 6.714.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bijgekomen.

Maandag
Er zijn vanmiddag 9 nieuwe besmettingen (nu in totaal 6.686) met het coronavirus gemeld.

Verder geen ziekenhuisopnamen (240) of sterfgevallen (84) als gevolg van COVID-19.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Zondag
Er zijn zondagmiddag vijf nieuwe besmettingen (nu 6.677) met het coronavirus gemeld en geen ziekenhuisopnamen (240) of sterfgevallen (84) als gevolg van COVID-19.

Zaterdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 4 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, in totaal nu 6.672.

Er zijn ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) bijgekomen.

Vrijdag
Toch weer 16 nieuwe coronabesmettingen in Leidschendam-Voorburg afgelopen 24 uur. Dit kan voor een groot deel ook het gevolg zijn van een (beperkt) ‘coronacluster’ op de St. Maartensschool in Voorburg. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen of coronagerelateerde sterfgevallen bijgekomen.

Donderdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 4 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld.

Er zijn ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen of coronagerelateerde sterfgevallen bijgekomen.

Woensdag
Vandaag werden 10 besmettingen gemeld en gisteren (dinsdag) 5. Over de laatste 10 dagen komt dit neer op gemiddeld 5 per dag.

Het totaalaantal geregistreerde besmettingen in Leidschendam-Voorburg bedraagt 6.652. Het aantal ziekenhuisopnamen (240) en coronagerelateerde sterfgevallen (84) blijft ongewijzigd.

Maandag
Over het afgelopen etmaal zijn net zoveel besmettingen gemeld als in de 48 uur die daaraan vooraf gingen; namelijk 11. Dit aantal is na het weekend dus wat opgelopen, maar de verwachting is dat het voorlopig wel een beetje een golfbeweging zal blijven met af en toe wat uitschieter(tje)s.

Het aantal ziekenhuisopnamen (240) en coronagerelateerde sterfgevallen (84) is in ieder geval gelijk gebleven.

Zondag
Afgelopen zaterdag (+5) en vandaag (+6) zijn er 11 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Leidschendam-Voorburg. Hiermee komt het aantal inwoners dat besmet is (geweest) op 6.626. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Vrijdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 5 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 6.615.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

Donderdag
De dalende trend lijkt door te zetten met vandaag nog maar 1 gemelde besmetting in Leidschendam-Voorburg, nu in totaal 6.610. Verder ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84).

Woensdag
In de afgelopen 48 uur zijn er 7 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in Leidschendam-Voorburg; 4 op dinsdag en vandaag 3. Hiermee is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het virus gestegen naar 6.609.  Er was geen sprake van nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84).

Maandag
De dalende trend lijkt door te zetten met vandaag nog maar twee gemelde besmettingen in Leidschendam-Voorburg, nu in totaal 6.602. Verder ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84). Meldingen van het weekend kunnen echter wat later binnenkomen.

Zondag
Afgelopen zaterdag (+5) en zondag (+3) zijn er slechts 8 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Leidschendam-Voorburg. Hiermee komt het aantal inwoners dat besmet is (geweest) op 6.600. Ook zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Vrijdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur 11 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 6.592.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

Donderdag
Er zijn de afgelopen dagen in totaal 38 besmettingen met het coronavirus bijgekomen; 18 op dinsdag, 10 op woensdag en op donderdag wederom 10. Dat zorgt ervoor dat het aantal inwoners dat besmet is (geweest), is opgelopen naar 6.581. De kleine piek zou volgens een lezer te maken kunnen hebben met “een corona uitbraak onder geslaagde studenten van het Dalton die zijn wezen feesten in Portugal”.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

Maandag
Er zijn over de afgelopen 24 uur toch weer 16 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 6.543. Dat is het dubbele van het gemiddelde over de voorgaande week (8). Niet bekend is wat de oorzaak van deze (kleine) piek is.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

Donderdag

Zondag
Er zijn afgelopen week (t/m zondag) 49 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 6.527.  Dit komt neer op dagelijks gemiddeld ongeveer 8. Zaterdag en zondag ging het om niet meer dan 6 besmettingen (per dag).

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen pas later binnenkomen.

Maandag 7 juni
Er zijn over de afgelopen 24 uur 7 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 6.478.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Zondag
Er zijn 9 nieuwe coronabesmettingen (nu 6.471) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (240) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Zaterdag
Het RIVM meldt dat er weer drie nieuwe coronapatiënten uit Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen zijn (nu 240). Het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het virus stijgt met 15 naar 6.462. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen (84) is gelijk gebleven.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen. 

Vrijdag
Er zijn over de afgelopen 24 uur toch weer 21 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 6.447.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 237) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

Donderdag
Doordat er tussen woensdag en donderdag 16 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg werden gemeld, is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) gestegen naar 6.426. Tevens werd 1 coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen, waardoor er nu 237 inwoners met corona in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Er zijn geen nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

Woensdag
In de afgelopen 48 uur zijn er 23 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in Leidschendam-Voorburg; 13 op dinsdag en vandaag 10. Hiermee is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het virus gestegen naar 6.410.  Er was geen sprake van nieuwe ziekenhuisopnamen (236) of coronagerelateerde sterfgevallen (84).

Maandag
Er zijn over de afgelopen 24 uur (zondag 15.15 tot maandag 15.15 uur) slechts drie nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in Leidschendam-Voorburg en geen nieuwe ziekenhuisopnamen (nu 236) of coronagerelateerde sterfgevallen (tot dusverre 84). De vaccinatie lijkt zijn vruchten af te gaan werpen, maar laten we niet te vroeg juichen. De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Zondag
Tussen vrijdag- en zondagmiddag werden 26 nieuwe besmettingen gemeld; 16 op zaterdag en 10 op zondag. Hiermee is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het virus gestegen naar 6.384 Het aantal besmettingen schommelt de laatste week zo tussen de 10 en 20 per dag. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (236) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Vrijdag 28 mei

Er zijn over de afgelopen 24 uur 15 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg gemeld, waardoor het aantal inwoners dat besmet is (geweest), steeg naar 6.358.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 236) of coronagerelateerde sterfgevallen (84) geregistreerd.

Donderdag
Het aantal inwoners dat (mede) overleden is aan het coronavirus, is opgelopen naar 84. Het aantal besmettingen schommelt de laatste week zo tussen de 10 en 20, met gisteren 13 positief getesten. Dat brengt het totaalaantal inwoners dat op een of ander moment besmet is geweest op 6.343. Verder zijn er de laatste dagen geen nieuwe ziekenhuisopnamen (236) geregistreerd.

Woensdag
Er zijn tussen dinsdag- en woensdagmiddag 17 nieuwe coronabesmettingen (nu 6.330)) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (236) of coronagerelateerde sterfgevallen (83) geregistreerd.

Dinsdag
Doordat er over de afgelopen 24 uur 16 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg werden gemeld, is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) gestegen naar 6.313.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 236) of coronagerelateerde sterfgevallen (83) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Maandag (Tweede Pinksterdag)
Er zijn tussen zondag- en maandagmiddag 9 nieuwe coronabesmettingen (nu 6.297)) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (236) of coronagerelateerde sterfgevallen (83) geregistreerd.

Zondag
In de afgelopen 48 uur werden 20 nieuwe besmettingen gemeld; 9 op zaterdag en 11 op zondag. Hiermee is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het virus gestegen naar 6.288. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (236) of coronagerelateerde sterfgevallen (83) geregistreerd.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Vrijdag
Er zijn over het afgelopen etmaal 20 nieuwe coronabesmettingen (nu 6.268)) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (236) of coronagerelateerde sterfgevallen (83) geregistreerd.

Donderdag
Er zijn over het afgelopen etmaal 22 nieuwe coronabesmettingen (nu 6.248)) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (236) of coronagerelateerde sterfgevallen (83) geregistreerd.

Woensdag
Gisteren werd sinds begin april voor het eerst weer een sterfgeval gemeld als gevolg van COVID-19, nu 83. Ook werden er drie patiënten met corona in het ziekenhuis opgenomen (nu 236) en weer 24 nieuwe besmettingen gemeld (nu 6.226).

Dinsdag
Tussen maandag- en dinsdagmiddag meldde het RIVM 1 ziekenhuisopname en 19 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Verder zijn er geen coronagerelateerde sterfgevallen (82) geregistreerd.

Maandag
Het aantal besmettingen met COVID-19 is het afgelopen etmaal beperkt gebleven tot 7. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (232) of coronagerelateerde sterfgevallen (82) gemeld.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Zondag
Tussen zaterdag- en zondagmiddag meldde het RIVM 15 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (232) of coronagerelateerde sterfgevallen (82) geregistreerd.

Meldingen kunnen met enige vertraging verwerkt worden en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Zaterdag
Er zijn vanmiddag 19 nieuwe coronabesmettingen (nu 6.161)) en 1 nieuwe ziekenhuisopname (nu 232) gemeld. Verder zijn er geen coronagerelateerde sterfgevallen (82) geregistreerd.

Meldingen kunnen met enige vertraging verwerkt worden en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Vrijdag
Er zijn over het afgelopen etmaal 9 nieuwe coronabesmettingen (nu 6.142)) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (231) of coronagerelateerde sterfgevallen (82) geregistreerd.

Meldingen kunnen met enige vertraging verwerkt worden en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Donderdag
Doordat er over de voorgaande 24 uur 17 besmettingen met COVID-19 in Leidschendam-Voorburg werden gemeld, is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) gestegen tot 6.133.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 231) of coronagerelateerde sterfgevallen (82) geregistreerd.

Woensdag
In de afgelopen 48 uur is er 1 coronapatiënt uit Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen, waarmee er nu in totaal 231 inwoners met corona op enig moment in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Er werden 29 nieuwe besmettingen gemeld; 17 op dinsdag en vandaag 12. Hiermee is het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het virus gestegen naar 6116. Toch lijkt dit aantal gestaag te dalen.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen staat nog altijd op 82. De laatste (bekendmaking van een) coronadode dateert van 6 april.

Meldingen kunnen met enige vertraging verwerkt worden en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Maandag
Er zijn over het afgelopen etmaal 21 nieuwe coronabesmettingen (nu 6.087)) gemeld. Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (230) of coronagerelateerde sterfgevallen (82) geregistreerd.

Meldingen kunnen met enige vertraging verwerkt worden en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Zondag
Er is tussen zaterdag- en zondagmiddag 1 coronapatiënt uit Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (nu 230). Het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het virus stijgt met 27 naar 6.066. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen (82) is gelijk gebleven.

Zaterdag
Vrijdag steeg het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het coronavirus met maar liefst 45 naar boven de 6.000 (6.015) en zaterdagmiddag werden nog eens 24 besmettingen gemeld. Dat brengt het totaalaantal (tot zondagmiddag) op 6.039. Tevens zijn er weer 2 coronapatiënten uit Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (nu 229). Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen (82) is gelijk gebleven.

Meldingen kunnen met enige vertraging verwerkt worden en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Donderdag
Er is tussen woensdag- en donderdagmiddag 1 coronapatiënt uit Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (nu 227). Het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het virus stijgt met 16 naar 5.970. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen (82) is gelijk gebleven.

Woensdag
Het RIVM meldt dat er 2 coronapatiënten uit Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (nu 226) zijn (geweest). Het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het virus stijgt met 25 naar 5.954. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen (82) is gelijk gebleven.

Meldingen kunnen met enige vertraging verwerkt worden en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers.

Dinsdag
Er is weer één coronapatiënt uit Leidschendam-Voorburg in het ziekenhuis opgenomen (nu 224). Het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het virus stijgt met 24 naar 5.929. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen (82) is gelijk gebleven.

Meldingen kunnen met enige vertraging verwerkt worden en zijn dan pas later terug te zien in de cijfers. 

Maandag
Gisteren (+16) en vandaag (+42) zijn er 58 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld door het RIVM. Waarschijnlijk zijn in de cijfers van vandaag echter ook oudere meldingen meegenomen die door storingen bij de GGD niet eerder konden worden verwerkt. Hiermee komt het aantal mensen uit Leidschendam-Voorburg dat besmet is (geweest) in totaal op 5.905.

Verder zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnamen (tot dusverre 223) of coronagerelateerde sterfgevallen (82) geregistreerd.

Uit de krant