Logo hetkrantje-online.nl
UPDATE CORONAVIRUS

Toch nog 54 nieuwe besmettingen en 40e opname in ziekenhuis

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In dit liveblog wordt dagelijks het aantal besmettingen, opnamen en sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld en eventueel enkele daaraan gerelateerde berichten. De dagelijkse update vindt plaats aan het eind van de middag als de cijfers door het RIVM worden vrijgegeven.

Tekst ververst automatisch

Zaterdag

Hoewel de landelijke cijfers een beeld schetsen van het iets teruglopen van het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen, zijn er vanuit Leidschendam-Voorburg sinds gisteren toch weer 54 positief geteste inwoners gemeld (nu in totaal 1.649) en zijn er 2 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, wat het totaalaantal op 40 brengt. Er zijn sinds het begin van de telling 30 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Sommige besmettingen, opnamen of sterfgevallen die verband houden met het coronavirus worden pas later doorgegeven en kunnen dus ook van enkele dagen geleden zijn. Ook kunnen de cijfers nog bijgewerkt zijn na de computerstoringen bij het RIVM.

Vrijdag
Afgelopen etmaal is de 30 coronadode gemeld in Leidschendam-Voorburg. Verder is het aantal besmettingen met 35 opgelopen naar 1.560. Er zijn nog altijd 38 inwoners vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

In verband met eerdere computerstoringen bij het RIVM zijn de cijfers mogelijk nog niet helemaal up-to-date.

Sommige besmettingen, opnamen of sterfgevallen die verband houden met het coronavirus worden pas later doorgegeven en kunnen dus ook van enkele dagen geleden zijn. Omdat nog altijd niet iedereen met klachten getest wordt, is het aannemelijk dat de daadwerkelijke aantallen nog hoger zijn.

Donderdag
Door de storingen bij het RIVM is niet geheel duidelijk of er bij de cijfers van vandaag ook nog meldingen van gisteren zitten, maar het aantal gemelde nieuwe besmettingen bedraagt vandaag 45 (gemiddeld over de afgelopen twee dagen 38). Dit brengt het totaalaantal op 1.560. Verder is er wederom een coronapatiënt overleden, waardoor het totaalaantal coronagerelateerde overledenen nu 29 bedraagt. Er zijn 38 inwoners vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Woensdag
Door een storing bij het RIVM zeggen de besmettingscijfers van vandaag niet zoveel. Het aantal besmettingen is met 31 gestegen naar 1.515 en er is weer een coronapatiënt opgenomen (geweest); nu 38. Het aantal gemelde coronagerelateerde sterfgevallen blijft op 28 staan. Zoals gemeld kunnen deze aantallen echter later nog worden bijgesteld.

Dinsdag
Het lijkt erop dat vandaag de cijfers van de afgelopen dagen weer zijn bijgewerkt, waardoor het aantal nieuwe besmettingen dat gemeld is sinds gisterenmiddag met maar liefst 54 is opgelopen naar 1.484. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 50 inwoners besmet is (geweest) met het coronavirus. Ook is er een inwoner met corona opgenomen in het ziekenhuis, wat het totaalaantal op 37 brengt. Het aantal sterfgevallen dat te boek staat als coronagerelateerd, bedraagt nog steeds 28.

Maandag
Het RIVM meldt vandaag dat er weer 45 nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn geregistreerd. Hiermee komt het aantal inwoners dat met het virus besmet is (geweest) op 1.430. Het aantal inwoners dat met corona opgenomen is (geweest) is met 36 gelijk gebleven en ook is vooralsnog geen melding gedaan van nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen (tot dusverre in totaal 28).

Zondag
Ondanks het RIVM gisteren de mogelijkheid openliet dat de stijging van het aantal besmettingen vandaar fors hoger zou kunnen uitvallen vanwege een computerstoring gisteren, zijn er afgelopen etmaal duidelijk minder besmettingen geregistreerd dan de voorgaande dagen. Gemeld worden 37 nieuwe besmettingen in Leidschendam-Voorburg, zodat het totaalaantal nu 1.385 bedraagt. Het aantal inwoners dat met corona opgenomen is (geweest) is met 36 gelijk gebleven en ook is vooralsnog geen melding gedaan van nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen (tot dusverre in totaal 28).

In verband met de eerdergenoemde computerstoring en het weekend is het echter niet ondenkbaar dat de cijfers morgen en dinsdag nog verder bijgesteld worden.

Zaterdag
Er zijn afgelopen etmaal 46 besmettingen met het coronavirus geregistreerd in Leidschendam-Voorburg, maar door een computerstoring bij het RIVM kan dit nog oplopen. Het aantal inwoners dat met corona opgenomen is (geweest) is met 36 gelijk gebleven en ook is vooralsnog geen melding gedaan van coronapatiënten die zijn overleden (tot dusverre in totaal 28). Mogelijk vallen de cijfers van morgen hoger uit omdat de vandaag (nog) niet binnengekomen meldingen bij de meldingen van morgen worden opgeteld.

Vrijdag
Het goede nieuws dat het aantal inwoners dat met corona opgenomen is (geweest) met 36 gelijk is gebleven en er ook geen melding is gedaan van coronapatiënten die zijn overleden (tot dusverre 28). Helaas is het aantal positief geteste inwoners weer met 51 gestegen naar een totaal van 1.302.

Donderdag
Afgelopen etmaal zijn er maar liefst 51 besmettingen met het coronavirus in Leidschendam-Voorburg gemeld. Daarmee loopt het aantal besmettingen nog steeds op en ook sneller dan de afgelopen weken.

Het aantal inwoners dat met corona opgenomen is (geweest) is met 36 gelijk gebleven en ook is er geen melding gedaan van coronapatiënten die zijn overleden. Tot dusverre zijn 28 coronagerelateerde sterfgevallen bekend.

Besmettingen, opnamen of sterfgevallen die verband houden met het coronavirus worden soms pas later doorgegeven en kunnen dus ook van enkele dagen eerder zijn.  

Woensdag
Sinds gisteren zijn er weer 38 besmettingen met het coronavirus bijgekomen in Leidschendam-Voorburg, wat het totaalaantal op 1.200 brengt. Het aantal inwoners dat met corona opgenomen is (geweest) is met 36 gelijk gebleven en ook is er geen melding gedaan van coronapatiënten die zijn overleden. Tot dusverre is van 28 inwoners bekend dat zij zijn gestorven, terwijl zij besmet waren met COVID19..

Sommige besmettingen, opnamen of sterfgevallen die verband houden met het coronavirus worden pas later doorgegeven en kunnen dus ook van enkele dagen geleden zijn. Omdat nog altijd niet iedereen met klachten getest wordt, is het aannemelijk dat de daadwerkelijke aantallen nog hoger zijn.

Dinsdag
Het aantal (sinds het begin van de coronacrisis) gemelde besmettingen met het coronavirus is sinds gisteren met 42 opgelopen naar 1.167. Ook is van een coronapatiënt gemeld dat die is overleden aan het virus, wat het aantal sterfgevallen op 28 brengt. Het aantal inwoners dat met corona opgenomen is (geweest) is met 36 gelijk gebleven.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en dus nog mogelijk besmettingen, opnamen en sterfgevallen betreffen van afgelopen weekend.

Maandag
Het RIVM meldt vandaag meer dan 30 nieuwe besmettingen met het coronavirus; 34 om precies te zijn. Dit brengt het totaalaantal inwoners waarvan bekend zijn dat zij besmet zijn (geweest) met corona op 1.125 tegen 1.091 gisteren. Er zijn geen nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen (36) of overleden (27).

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen van het weekend pas later binnenkomen.

Zondag
Ook vandaag weer meer besmettingen in Leidschendam-Voorburg. In totaal worden 30 nieuwe positief geteste personen gemeld. Daarnaast er ook weer een dode gemeld als gevolg van het coronavirus, de 27e. In totaal zijn er nu 1.091 inwoners geregistreerd die besmet zijn (geweest) met het virus en het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) bedraagt nog 36.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen nog na het weekend binnenkomen. Omdat verder niet iedereen getest wordt, kan er worden aangenomen dat het echte aantal besmettingen hoger ligt. De trend is momenteel dat het aantal besmettingen nog steeds alarmerend hoog oploopt.

Zaterdag
Het aantal besmettingen met het coronavirus in Leidschendam-Voorburg is afgelopen etmaal met 29 gestegen naar 1.061. Ook is er een nieuwe ziekenhuisopname gemeld, waardoor het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) nu op 36 staat. Er is geen melding gedaan van het overlijden van een besmette persoon, waarmee dat aantal vooralsnog op 26 blijft staan.

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn en ook kunnen meldingen nog na het weekend binnenkomen. Omdat verder niet iedereen getest wordt, kan er worden aangenomen dat het echte aantal besmettingen hoger ligt. De trend is momenteel dat het aantal besmettingen nog steeds alarmerend hoog oploopt.

Vrijdag
Zoals verwacht is Leidschendam-Voorburg de 1.000 besmettingen gepasseerd. Vanmiddag werd bekend gemaakt dat er nu van 1.032 inwoners (+39) bekend is dat zij besmet zijn (geweest) met het coronavirus. Gelukkig is het aantal ziekenhuisopnamen nog gelijk gebleven met 35 en zijn er vooralsnog ook niet nog meer inwoners aan het virus gestorven, bovenop de 26 waarvan dit reeds bekend was.

Donderdag
Met opnieuw 30 besmettingen is het aantal besmette inwoners van Leidschendam-Voorburg sinds gisteren inmiddels gestegen naar 993. Er zijn geen meldingen van coronapatiënten die zijn opgenomen (nu 35) of overleden (26).

Woensdag
Vandaag meldde het RIVM dat er sinds gisteren 22 nieuwe meldingen zijn geregistreerd van inwoners die besmet zijn met het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal op 963. Het aantal ziekenhuisopnamen is met 1 gestegen naar 35. Er is tot dusverre van 26 inwoners bekend dat die zijn gestorven als gevolg van het coronavirus.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten het standaardboetebedrag voor het niet respecteren van de afstandsregels met ingang van woensdag 14 oktober op 95 euro vast te stellen.

De nieuwe maatregelen die gisteren zijn afgekondigd houden in dat er geen sportwedstrijden meer mogen plaatsvinden, dat alle horeca dichtgaat en dat er nog meer beperkingen zijn opgelegd, bovenop de reeds geldende maatregelen. Zie voor meer info hier.

Dinsdag
Het aantal besmettingen in Leidschendam-Voorburg stijgt gestaag en lijkt nog deze week de 1000 te gaan bereiken. Sinds gisteren zijn er weer 38 nieuwe besmettingen met corona geregistreerd en is gemeld dat de 26e coronadode in Leidschendam-Voorburg valt te betreuren. Het aantal opnamen van coronapatiënten is wel onveranderd gebleven (34). Het totaalaantal inwoners dat met corona is besmet bedraagt momenteel 941.

Maandag
Uit de gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal besmettingen met het coronavirus is opgelopen tot 903 (+30). Er zijn geen nieuwe coronapatiënten opgenomen (nog 34) of overleden (25).

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

Zondag
Vandaag meldde het RIVM dat er sinds gisteren 25 nieuwe meldingen zijn geregistreerd van inwoners die besmet zijn met het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal op 873. Het aantal ziekenhuisopnamen (34) en geregistreerde sterfgevallen (25) is nog onveranderd.

Zaterdag
Het RIVM meldt dat er sinds gisteren 20 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen zijn in Leidschendam-Voorburg. Dat brengt het totaalaantal inwoners dat besmet is (geweest) op 848. Er zijn volgens de officiële cijfers nog altijd 34 patiënten opgenomen (geweest) en 25 inwoners overleden aan corona.  

De cijfers kunnen met enige vertraging verwerkt zijn. Omdat ook niet iedereen getest wordt, kan er worden aangenomen dat het echte aantal besmettingen hoger ligt. De trend blijft echter dat het aantal besmettingen nog steeds gestaag oploopt, maar iets minder hard dan de voorgaande dagen. Landelijk lijkt dat nog niet het geval, dus als dit blijft oplopen zullen strengere maatregelen vanaf komende dinsdag waarschijnlijk niet uitblijven.

Vrijdag
Er is vanmiddag door het RIVM gemeld dat er een coronapatiënt uit Leidschendam-Voorburg is overleden. Dat brengt het aantal inwoners waarvan bekend is dat zij door het coronavirus zijn overleden op 25. Verder zijn er 43 nieuwe besmettingen gemeld, waardoor er nu van 828 inwoners is gemeld dat zijn het coronavirus hebben (gehad). Het aantal ziekenhuisopnamen bedraagt nog altijd 34.

Donderdag
Vandaag meldde het RIVM dat er sinds gisteren 35 nieuwe meldingen zijn geregistreerd van inwoners die besmet zijn met het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal op 785. Dat betekent dat meer dan 1 procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg nu besmet is (geweest) met het virus. Het aantal ziekenhuisopnamen (34) en geregistreerde sterfgevallen (24) is nog onveranderd.

Woensdag
Het aantal inwoners dat besmet is (geweest) met het coronavirus is sinds gisteren opgelopen naar 750 (+24). Er is weer 1 inwoner met corona in het ziekenhuis opgenomen, wat het totaalaantal patiënten dat opgenomen is (geweest) nu 34 bedraagt. Er is tot dusverre van 24 inwoners bekend dat zij aan het virus overleden zijn.

De cijfers kunnen door het tijdsverloop tussen melding en registratie met enige vertraging verwerkt zijn. Omdat ook niet iedereen getest wordt, kan er worden aangenomen dat het echte aantal besmettingen hoger ligt. De trend - die ook landelijk te zien is - blijft echter dat het aantal besmettingen nog steeds gestaag oploopt.

Dinsdag
Ten opzicht van gisteren zijn er 23 besmettingen bijgekomen (nu 726), 1 ziekenhuisopname (nu 33) en er is 1 coronapatiënt overleden (nu 24).

Het RIVM meldt dat er tussen 29 september 10:01 uur en 6 oktober 10:00 uur 258 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in Leidschendam-Voorburg, 3 opnamen van coronapatiënten en 3 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus.

Maandag
Gemeld is dat er sinds gisteren weer 34 coronapatiënten bijgekomen zijn in Leidschendam-Voorburg. Dat brengt het totaalaantal inwoners dat besmet is (geweest) op 703. Er zijn volgens de officiële cijfers nog altijd 32 patiënten opgenomen (geweest) en 23 inwoners overleden aan corona. De cijfers kunnen door het tijdsverloop tussen melding en registratie met enige vertraging verwerkt zijn. Omdat ook niet iedereen getest wordt, kan er worden aangenomen dat het echte aantal besmettingen hoger ligt. De trend - die ook landelijk te zien is - blijft echter dat het aantal besmettingen fors oploopt.

Zondag
Uit de vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal (gemelde) besmettingen met het coronavirus het afgelopen etmaal fors is opgelopen met maar liefst 35. Dat brengt het totaalaantal inwoners dat besmet is (geweest) op 669. Er zijn volgens de officiële cijfers nog altijd 32 patiënten opgenomen (geweest) en 23 inwoners overleden aan corona. De cijfers kunnen door het tijdsverloop tussen melding en registratie met enige vertraging verwerkt zijn. Omdat ook niet iedereen getest wordt, kan er worden aangenomen dat het echte aantal besmettingen hoger ligt. De trend - die ook landelijk te zien is - blijft echter dat het aantal besmettingen nog steeds gestaag oploopt.

Zaterdag
Het aantal besmettingen met het coronavirus in Leidschendam-Voorburg is opgelopen tot 635. Dat is een stijging met 15 ten opzichte van gisteren. Het aantal patiënten dat met corona opgenomen is (geweest) staat nog op 32 en het aantal doden door corona staat sinds gisteren op 23.

Vrijdag
Vanmiddag is van 620 inwoners gemeld dat zij besmet zijn (geweest) met het coronavirus. Dat betekent een stijging van 18 ten opzichte van gisteren. Het aantal ziekenhuisopnamen is met 1 opgelopen naar 32 en van 23 inwoners is (door het RIVM) bevestigd dat zij zijn overleden als gevolg van het coronavirus.

Donderdag
Het aantal besmettingen met het coronavirus in Leidschendam-Voorburg is opgelopen tot boven de 600; namelijk 602. Dat is een stijging met 17 ten opzichte van gisteren. Ook is van een inwoner gemeld dat die is opgenomen in het ziekenhuis. Dat brengt het aantal patiënten dat met corona opgenomen is (geweest) op 31. Het aantal doden door corona staat nog op 22.

Woensdag
Vanmiddag is een 22e coronadode gemeld vanuit Leidschendam-Voorburg. Verder is nu van 585 inwoners gemeld dat zij besmet zijn (geweest) met het coronavirus. Dat betekent een stijging van 25 ten opzichte van gisteren. Het aantal ziekenhuisopnamen staat nog altijd op 30.

Dinsdag.
Vanmiddag is van 560 inwoners gemeld dat zij besmet zijn (geweest) met het coronavirus. Dat betekent een stijging van 21 ten opzichte van gisteren. Het aantal ziekenhuisopnamen staat nog altijd op 30 en van 21 inwoners is (door het RIVM) bevestigd dat zij zijn overleden als gevolg van het coronavirus.

Sommige besmettingen, opnamen of sterfgevallen die verband houden met het coronavirus worden pas later doorgegeven en kunnen dus ook van enkele dagen geleden zijn. Omdat nog altijd niet iedereen met klachten getest wordt, is het aannemelijk dat de daadwerkelijke aantallen nog hoger zijn.  Tijdens een landelijke persconferentie zijn gisteren strengere maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo mag je met minder mensen bij elkaar zijn, moet de horeca om 22.00 uur sluiten, gaan sportkantines dicht en zijn toeschouwers bij sport niet welkom. De maatregelen zijn in elk geval de komende 3 weken van kracht. Meer informatie over alle maatregelen op Rijksoverheid.nl.

Meer berichten