Logo hetkrantje-online.nl
<p>Rijksweg A4 (foto: Agnes van Boheemen).</p>

Rijksweg A4 (foto: Agnes van Boheemen).

D66: ‘Verbreding A4? Dan wel slim, samen met inwoners en duurzaam’

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Op initiatief van D66 Leidschendam-Voorburg, D66 Rijswijk en de D66 Zuid-Holland debatteerden Provinciale Staten deze week over het Ontwerptracébesluit voor de verbreding van de A4 in Haaglanden en de aanpassing van de N14. D66 Zuid-Holland wilde Gedeputeerde Floor Vermeulen de zorgen meegeven die in de regio bij bewoners en ondernemers leven.

D66 Leidschendam-Voorburg, D66 Rijswijk en D66 Zuid-Holland zijn blij met het resultaat. De provincie blijft bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora Nieuwenhuizen pleiten voor maatregelen om geluid te verminderen en verkeersveiligheid te vergroten, het ontwerp naar huidige tijd aan te passen en aan te sluiten bij beter openbaar vervoer, de inzet van experts van de provincie bij het project, een betere inpassing in het landschap en de ruimte, en aandacht voor stikstof en woningbouw.

De start van het project is alweer een jaar of twaalf geleden. Inmiddels is er in Nederland én in de regio zoveel veranderd dat het project niet meer past en tot veel zorgen leidt. De verbreding en de aanpassing van de N14 is gebaseerd op doelen en uitgangspunten die lang geleden zijn vastgesteld. Daardoor wordt in het ontwerp nog te weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld het schone luchtakkoord om de luchtkwaliteit te verbeteren en kan de luchtkwaliteit juist verslechteren. Het slim toepassen van nieuwe technieken (zgn. smart-mobility) en de nieuwe inzet op meer OV-mobiliteit en fiets zijn in het ontwerp onduidelijk. Ook is er meer aandacht nodig voor verbetering van de verkeersveiligheid waarop de rijksoverheid ook inzet. Zorgen zijn er ook over de extra woningen in de regio en de berekeningen die in het ontwerp worden gebruikt.

Door de verschillen tussen het voorstel en wat er nu speelt in de regio ontstaat een ontwerp van de weg waar inwoners niet gelukkig mee zijn of straks zullen worden. Het is goed dat die zorgen duidelijk meegaan in de gesprekken met de minister en het aanpassen van het ontwerp, vindt D66.

Gemeenten en de provincie hebben aan de minister laten weten dat het ontwerp nog vragen oplevert en niet volledig is. In Leidschendam-Voorburg had D66 de gemeenteraad verenigd in een oproep om geluidschermen aan te brengen, geluiddempend asfalt te gebruiken en een lagere maximumsnelheid door te voeren.

Meer berichten