Afbeelding

Begroting 2021 voorlopig bescheiden vanwege COVID-19

Actueel 207 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Het college van burgemeesters en wethouders presenteert de Programmabegroting 2021 – 2024 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het college houdt hierin rekening met de enorme impact van de COVID-19 pandemie. Op 18 november is het raadsdebat en de besluitvorming over de begroting gepland.

Wethouder financiën, Jan-Willem Rouwendal: “We hebben allemaal te maken met de gevolgen van COVID-19. Het lastige daarbij is dat we nog niet goed kunnen overzien wat de werkelijke gevolgen zijn. Dat geldt ook voor de begroting. Daarom staat er nog geen nieuw beleid in opgenomen. Behalve met de gevolgen van het coronavirus blijven we te maken hebben met tekorten op het sociaal domein. Maar zoals het er nu naar uit ziet, lukt het ons om in 2022 weer een structureel sluitende begroting te hebben. Daarmee zijn we weer een stapje dichterbij het doel.”

De begroting wordt in het najaar aangevuld met een nota van wijzigingen, die ook aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Hierin is onder andere de meest recente informatie verwerkt over de bijdrage die de gemeente uit het gemeentefonds van het Rijk ontvangt. Ook wordt er een voorstel gedaan voor de bestemming van de Eneco-opbrengsten.

Rouwendal: “Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daar doen we ook in Leidschendam-Voorburg erg ons best voor. Daarnaast draait de gemeente natuurlijk gewoon door. Dat doen we al vanaf het begin van de crisis. Onze inwoners mogen van ons verwachten dat ze ten alle tijden op alle vlakken de best mogelijke dienstverlening krijgen. En hoewel dat soms gepaard gaat met uitdagingen, doen we er alles aan om dat mogelijk te maken.”

De begroting staat binnenkort online. Houd hiervoor www.lv.nl/begroting2021 in de gaten.

Uit de krant

Uit de krant