Logo hetkrantje-online.nl
<p>Bovenaanzicht van Park Veursehout in Leidschendam (foto; Van &#39;t Hof Rijnland Vastgoedmanagement).</p>

Bovenaanzicht van Park Veursehout in Leidschendam (foto; Van 't Hof Rijnland Vastgoedmanagement).

Platform opgericht voor belangen Park Veursehout

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - In 2020 is op initiatief van een aantal belanghebbende eigenaren- en bewonersorganisaties uit de wijk Park Veursehout (beleggingsmaatschappijen, VvE’s, huurders) besloten tot de oprichting van de vereniging Platform Park Veursehout. Thans is ruim 60% van het woningbezit reeds in de vereniging vertegenwoordigd.

Aanleiding hiertoe waren niet alleen de voorgestelde infrastructurele aanpassingen van het omringende wegennet waar al geruime tijd aan het ontwerp hiervan gewerkt wordt, maar ook bijvoorbeeld de mogelijke parkeeroverlast in de wijk na de opening van de Mall of the Netherlands. Er komen en zijn echter ook nog andere zaken, waaronder toekomstgerichte (bijvoorbeeld op milieu- en energiegebied) aan de orde, die eveneens gebaat zijn bij een collectieve aanpak.

De vereniging Platform Park Veursehout is opgericht om dergelijke gemeenschappelijke zaken met betrekking tot woongenot en woonbezit gezamenlijk met en voor haar leden aan te pakken in plaats van individueel. Het huidige Ontwerptracébesluit (OTB) van Rijkswaterstaat voor de A-4 en N-14 bevestigt het belang van die aanpak. Dit ontwerpbesluit omvat namelijk een aantal aspecten die de bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk Park Veursehout ernstig zullen gaan belemmeren, verwacht het platform, en daardoor ook het woongenot en dus indirect het woonbezit zullen beïnvloeden. Verder zijn er vraagtekens over diverse milieu- en geluidszaken. Het platform heeft haar zienswijze hierop bij Rijkswaterstaat ingediend en is in overleg gegaan met andere belanghebbenden en/of betrokkenen.

Meer informatie op www.parkveursehout.nl, of via secretariaat@parkveursehout.nl.

Meer berichten