Wethouder Astrid van Eekelen verwacht dat de werkzaamheden aan de N14 kruispunten in 2023 van start gaan (foto: gemeente LV).
Wethouder Astrid van Eekelen verwacht dat de werkzaamheden aan de N14 kruispunten in 2023 van start gaan (foto: gemeente LV).

Hoe bereikbaar is en wordt Leidschendam-Voorburg?

Actueel 4.568 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Na 2,5 jaar wethouder van verkeer en vervoer wil Astrid van Eekelen graag vertellen over de ontwikkelingen tot nu toe en wat er op stapel staat voor de toekomst. 

Door: Inge Koot

Bereikbaarheid is een belangrijk thema in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Neem bijvoorbeeld de N14 die alsmaar drukker wordt, de Rotterdamsebaan die eind dit jaar opent, de verbreding van de A4, wel of geen extra brug over de Vliet, de zorgen om de ontsluiting van het gebied rondom de Binckhorst en The Mall of the Netherlands.

Natuurlijk komt ook de bedreiging van Opa’s Veldje aan bod tijdens het (online) gesprek. Dit is een belangrijke speel- en ontmoetingsplek voor inwoners van Voorburg West. “We zitten momenteel nog in de verkenningsfase”, stelt Van Eekelen. “De onrust bij omwonenden is ontstaan door de omschrijving van het plangebied waarin Opa’s Veldje is afgebeeld. Maar niks ligt nog vast. Er wordt nu gekeken wat de kansen en bedreigingen zijn. Die tram of bus gaat er waarschijnlijk wel komen, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar als wethouder doe ik alles om er voor Voorburg ook veel voordelen uit te halen en de negatieve impact voor bewoners te minimaliseren en als het even kan helemaal weg te nemen. Omwonenden worden bij deze ontwikkeling betrokken.” Dat er iets moet gebeuren op het gebied van openbaar vervoer mag geen twijfel over bestaan maar op welke manier is dus nog in ontwikkeling.

Onder bereikbaarheid valt ook het parkeerbeleid. Daarom probeert Van Eekelen nadruk te leggen op het faciliteren van parkeren én alternatieve vormen van vervoer zoals fiets en openbaar vervoer. “Veiligheid op de doorgaande fietsroutes, zeker gezien de toename van het aantal e-bikes, is daarbij heel belangrijk. We hebben hiervoor subsidie aangevraagd en willen de fietsveiligheid van onder andere de Parkweg onder de loep nemen. Met name omdat hier zoveel schoolkinderen fietsen.”

Ook het openbaar vervoer krijgt de aandacht van Van Eekelen. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid is daarbij een heikel punt. “Wij willen een extra halte voor tramlijn 19 ter hoogte van Overgoo. Op het moment wordt onderzocht hoe dit sociaal veilig kan worden ingepast.

De wethouder heeft zich verdiept in alternatieve vormen van openbaar vervoer zoals een zelfrijdende shuttle. Dit innovatieve vervoersysteem moet reizigers in de toekomst op aanvraag en van deur tot deur vervoeren. De gemeente richt zich in eerste instantie op de route die station Mariahoeve verbindt met de Mall of the Netherlands. Daarnaast kijkt zij ook naar deelmobiliteit. “Vanaf treinstations kunnen mensen dan met fiets, scooter of deelauto de stad in.”

De N14 heeft al jaren te kampen met filevorming en nu Mall of The Netherlands bijna gereed is, wordt dit alleen maar erger. Daarom heeft de gemeente ingezet op ongelijkvloerse kruisingen op de N14, ter hoogte van de Noordsingel/Prins Bernhardlaan en de Heuvelweg/Mgr. van Steelaan. Er worden onderdoorgangen voor verkeer binnen de gemeente gemaakt, voetgangers- en fietsbruggen aangelegd en toegangswegen tot woonwijken aangepast. “Een enorm project waarvoor naar verwachting in 2023 de schop in de grond gaat.”

Om Leidschendam-Voorburg ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en veilig te houden, kunnen slimme ICT-oplossingen uitkomst bieden, smart mobility genoemd. Dit zijn slimme mobiliteit en intelligente transportsystemen. “Denk hierbij aan stoplichten die beter op elkaar afgesteld worden, het inspelen op toe- en afname van verkeer op drukke tijdstippen waardoor bijvoorbeeld de Noordsingel beter doorstroomt. Maar ook dit kan ook worden toegepast op treinen, bussen en metro’s.”

Nieuwe wegen als de Rotterdamsebaan en de Rijnlandroute moeten op korte termijn zorgen voor minder verkeersdrukte binnen de gemeente. Van Eekelen is en blijft in gesprek met de gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag om de vinger aan de pols te houden als het gaat om de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg.

Uit de krant