Logo hetkrantje-online.nl
<p>CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont vraagt extra aandacht voor sociaal-maatschappelijke aspecten van deze crisistijd (archieffoto).&nbsp;</p>

CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont vraagt extra aandacht voor sociaal-maatschappelijke aspecten van deze crisistijd (archieffoto). 

CDA: Werkgelegenheid stimuleren en ondernemers steunen

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Met een dankwoord aan zorgmedewerkers, mantelzorgers en alle vrijwilligers die in deze coronatijden de term solidariteit een extra invulling geven vraagt CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont extra aandacht voor sociaal-maatschappelijke aspecten van deze crisistijd.

“Laat de 1,5 meter afstand geen afstand tot onze solidariteitsgedachte zijn”, aldus Gijs Dupont, ”onze ouderen, onze eenzamen, onze maatschappelijke organisaties en onze lokale bedrijven hebben alle steun en hulp hard nodig.”

Het CDA waardeert de inzet van de medewerkers van de gemeente om alle mogelijkheden voor steunaanvragen, om onze inwoners en onze instellingen en bedrijven door deze crisis heen te leiden en daarmee ook hun bijdrage leverden om deze gemeente levendig, leefbaar en draaiende te houden binnen de beperkingen die Corona ons oplegt.

Deze tweede golf dwingt telkens opnieuw na te denken over solidariteit. Het CDA roept daarom iedereen op om naar buren, onze ouderen, zij die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp, wijkverpleging en andere soorten van zorg en steun om te kijken. Het CDA vraagt daarbij ook extra aandacht voor het gevaar van eenzaamheid bij jong en oud dat zich opdringt door onder andere het gedwongen thuisblijven van grote groepen inwoners. Een actieplan tegen eenzaamheid is noodzakelijk.

Het CDA is blij met de maatregelen die de gemeente neemt om maatschappelijke, culturele en sportorganisaties te steunen. Deze organisaties en hun vrijwilligers zullen hard nodig zijn na de crisis om weer terug te keren naar het ‘normale’ leven. Het CDA vraagt om extra aandacht voor deze organisaties bij voorbeeld door de kwijtschelding van huren te verlengen, als de crisis voortduurt?

De nieuwe werkelijkheid laat zien dat werk is veranderd. ZZP’ers verliezen massaal opdrachten, flexwerkers krijgen geen werk meer aangeboden, contracten worden ontbonden. Werkgelegenheid stimuleren en ondernemers steunen via een geactualiseerd stimuleringsplan is nodig. Het CDA ziet uit naar de aanbevelingen van de economische denktank. Het CDA pleit onder andere voor stimuleringsruimte voor duurzaamheidsmaatregelen.

Meer berichten