Logo hetkrantje-online.nl

Vrienden Sijtwendepark: ‘Hondenkooi is geen oplossing’

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) ziet allerlei nieuwe problemen ontstaan als de gemeente het besluit doorzet om het hondenlosloopgebied in het Sijtwendepark met een hek terug te brengen tot wat zij een ‘hondenkooi’ noemen.

De Raad van State heeft in hoger beroep uitspraak gedaan, die in juridische zin de gemeente toestaat om over te gaan tot de plaatsing van het hek in het Sijtwendepark. “De juridische duidelijkheid laat onverlet dat het project niet inhoudelijk is getoetst door de Raad van State”, melden de Vrienden Sijtwendepark.

“Een hek is de slechtst mogelijke aanpak is voor de oplossing van een probleem dat blijkens een enquête door een handjevol mensen naar voren is gebracht en nooit op feitelijke juistheid is onderzocht. Van een evenwichtige belangenafweging is in het geheel geen sprake geweest”, vinden de tegenstanders van het hek.

“Voor de Bühne heeft de wethouder 10.000 euro voor mediation beschikbaar gesteld. Vlak voor de start van deze hoopvolle stap bleek dat van de gemeente de bron van het conflict, het voorgenomen hek, niet besproken mocht worden en dat alleen gesproken zou mogen worden over materiaal en kleur van het hek en enkele uitvoeringsdetails”, beweren de Vrienden.

“In oktober is duidelijk geworden dat in de jaren 2018, 2019 en 2020 geen enkele klacht of melding bij de gemeente is binnengekomen over overlast van honden in het Sijtwendepark. Wel kwamen er klachten binnen over nog steeds ervaren overlast van (hang)jongeren en ganzenpoep.”

“In de belangenafweging heeft de gemeente nooit rekenschap willen geven van het deskundigenadvies van de Vereniging bij Hondenschool Lucky”. Hierin wordt volgens de vrienden van het park aangetoond dat de aanleg van een hek alleen maar kan leiden tot meer hondenoverlast. “Dit is ook de reden dat zowel voor- als tegenstanders van het huidige losloopbeleid in het Sijtwendepark, met uitzondering van een enkeling, absoluut tégen de plaatsing van een hek zijn.”

De tegenstanders van het hek vinden bovendien dat er sprake is van een respectloze omgang met oorlogsmonument in het park. “Met een hek gaat het College geheel voorbij aan de esthetische en functionele bezwaren tegen het hek. Het hek zal detoneren in de open opzet van het park. Het hek zal voorts zwaar in de weg staan tijdens de jaarlijkse 4 mei-herdenking bij het monument. Met het hek wordt het een armetierige vertoning.”

Veel frequenter nog zullen joggers en hardlopers in de nieuwe situatie hinder ervaren van baasjes met aangelijnde honden op de paden en klaphekjes die het grote rondloopparcours onderbreken, denkt de vereniging. “Ook is het onacceptabel dat geen vervangend losloopgebied voor het te schrappen areaal wordt aangewezen, wat zich ook slecht verhoudt tot de recente flinke verhoging van hondenbelasting.

De VVS is van mening dat het hek voorlopig niet geplaatst moet worden en dat de bestaande situatie dan over enige tijd echt geëvalueerd wordt. “Ook is het denkbaar, hoewel eigenlijk onnodig, dat de gemeente een seizoensbepaling voor het loslopen zou instellen, zoals dit ook met goed resultaat in enkele andere parken en groengebieden is geregeld. Dat zou neerkomen op 5 wintermaanden loslopen en 7 zomermaanden aanlijngebod.”

Meer berichten