Gemeente: ‘OV niet ten koste van Hofwijck en Opa’s Veldje’
Logo hetkrantje-online.nl
<p>Huygens&#39;Hofwijk bij avond (foto: Rob Janssens).</p>

Huygens'Hofwijk bij avond (foto: Rob Janssens).

Gemeente: ‘OV niet ten koste van Hofwijck en Opa’s Veldje’

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - De komende decennia komen er in de regio duizenden nieuwe woningen bij. Alleen al in het gebied CID-Binckhorst aan de grens met Leidschendam-Voorburg gaat het om zo’n 25.000 woningen.

Om ervoor te zorgen dat al deze mensen makkelijk en snel naar huis, werk, opleiding en vrijetijdsbesteding kunnen reizen is goed openbaar vervoer van groot belang. Rijk en regio hebben daarom afgesproken samen 150 miljoen euro in de bereikbaarheid van de regio te investeren.

Wethouder Astrid van Eekelen: “Voor ons geeft deze ontwikkeling een dubbel gevoel. Enerzijds onderschrijven wij het belang van goed openbaar vervoer voor de regio, maar anderzijds koesteren wij ook ons groen, de leefbaarheid en het cultureel erfgoed. Ik doel dan met name op Opa’s Veldje, de scouting en Huygens Hofwijck. Het kan en mag niet zo zijn dat deze worden aangetast door de komst van een nieuwe ov-verbinding. Het is voor onze gemeente en inwoners daarom van essentieel belang dat een ov-verbinding goed in het gebied wordt ingepast. Met minimale overlast en behoud van het mooie groene karakter van onze gemeente zoals dat ook als kader is meegegeven door onze gemeenteraad.”

Dit besluit betekent niet dat er al een keuze is gemaakt over de uitvoering en het tracé van de ov-verbinding. Wethouder van Eekelen: “Uit contacten met mijn collega-wethouder in Den Haag maak ik overigens op dat de gemeente Den Haag ook een zeer zorgvuldige inpassing van een HOV-verbinding in de gemeente Leidschendam-Voorburg van groot belang acht. De komende periode gaan we hier nog uitgebreid over in gesprek met gemeente Den Haag, inwoners en Huygens Hofwijck.”

In het MIRT werken Rijk, provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen aan de concurrentiekracht en bereikbaarheid van regio’s. Rijk en regio maken elk jaar in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio.

Meer berichten