Damcentrum krijgt extra openbare parkeergarage
Logo hetkrantje-online.nl
<p>Uit cijfers blijkt dat er in de parkeergarage Damplein ruimte is voor extra ontheffingen voor direct omwonenden van de garage (foto: Inge Koot).</p>

Uit cijfers blijkt dat er in de parkeergarage Damplein ruimte is voor extra ontheffingen voor direct omwonenden van de garage (foto: Inge Koot).

Damcentrum krijgt extra openbare parkeergarage

  •   keer gelezen   Actueel

In Leidschendam komt een extra openbare parkeergarage met circa 42 openbare parkeerplekken op de hoek van de Rijnlandstraat met de Strandwal.

Samen met een aantal andere parkeermaatregelen zorgt de parkeergarage voor extra verlichting van de parkeerdruk. Hiermee ontstaat op termijn ook de mogelijkheid voor extra fietsparkeerplekken en meer groen op straat. De gemeenteraad heeft met het voorstel van het college ingestemd.

De 42 openbare parkeerplekken komen in een aparte laag van de nieuw te bouwen parkeergarage, onder de privé parkeerplekken van toekomstige bewoners van bouwplan Rijnlandstraat en van bewoners van appartementencomplex Halte Damhof. De garage krijgt een auto-entree aan de Strandwalzijde (naast de Oude Trambaan) en een voetgangersentree naast het Veur Theater. Met behulp van een ontheffingsregeling voor bepaalde doelgroepen kan worden bepaald wie er op straat mag parkeren en wie in de garage.

Wethouder Juliette Bouw: “Parkeren is één van de vier pijlers in het plan Bereikbaarheid Damcentrum met maatregelen die moeten bijdragen aan de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en levendigheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Het is goed dat we tot dit besluit zijn gekomen. Ik ben overtuigd van het positieve effect voor het Damcentrum.”

Een andere maatregel om de parkeerdruk te verlichten is het vergroten van de blauwe zone. Tijdens participatieavonden hierover hebben zo'n 80 inwoners en ondernemers hebben actief meegedacht over tijden, grenzen van het gebied, ontheffingen en bezoekerspassen. Dit is meegenomen in het voorstel voor aanpassing van het parkeerbeleid. Op korte termijn wordt de oplossingsrichting voor de uitbreiding van de blauwe zone aan de bewoners en ondernemers voorgelegd.

Uit cijfers blijkt dat er in de parkeergarage Damplein ruimte is voor extra ontheffingen voor direct omwonenden van de garage. Hiermee kan de capaciteit van de garage beter benut worden, wat ruimte schept op straat. Uitbreiding van de ontheffingen wordt in de participatie meegenomen.

Meer berichten