Mondkapjes op, afstand houden en winkelwagentjes schoonmaken, een tijdsbeeldbij een supermarkt in winkelcentrum Leidsenhage (foto: Michel Groen).
Mondkapjes op, afstand houden en winkelwagentjes schoonmaken, een tijdsbeeldbij een supermarkt in winkelcentrum Leidsenhage (foto: Michel Groen).

Tijdsdocument geeft een beeld van corona in Leidschendam-Voorburg

Actueel 923 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Vanaf maart 2020 beheerst het coronavirus ook in Leidschendam-Voorburg het dagelijkse leven. Deze situatie is nieuw, niemand van ons heeft zoiets eerder meegemaakt. De gevolgen zijn vaak heftig, zowel in sociaal, medisch als economisch opzicht. 

Om dat nooit meer te vergeten wordt in opdracht van de gemeente daarom een zogenaamd ‘tijdsdocument’ samengesteld waarin de crisis in beeld wordt gebracht. Lokale ZZP’ers werkzaam in de media spelen daarin een grote rol.

Initiatief tot dit project namen twee leden van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Diederik Visser (CDA) en Frank Rozenberg (GBLV/Gemeentebelangen). Middels een motie riepen zij het college van B&W op om dat tijdsdocument te laten opstellen. De coördinatie ervan legden zij neer bij het Erfgoedpodium LV, het overlegplatform van de lokale erfgoedpartners. Voor de uitvoering van het project is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld.

Het uitbreken van de coronacrisis in maart werd door velen ervaren als een schok. Ten tijde van de ‘intelligente lockdown’ waren de gevolgen dan ook heel zichtbaar. De uitgestorven straten, de gesloten winkels en restaurants, het openbaar vervoer dat slechts door een enkeling werd benut: de crisis was uitermate voelbaar. Dit was ook achter de voordeuren het geval, met schoolgaande kinderen die ineens thuis onderwijs dienden te krijgen en bezoekjes aan ouders en grootouders die ‘verboden’ waren. En dan hebben we het nog niet eens over onze stadgenoten in de frontlinie, degenen die ziek werden en hun verzorgers.

Na het ingaan van de versoepelingen leek de wereld weer langzaam te normaliseren. Maar schijn bedriegt. Het coronavirus waart nog steeds rond en inmiddels maakt een tweede golf slachtoffers.

Het opstellen van een tijdsdocument over de coronacrisis is een landelijke trend. In veel gemeenten werken lokale archief- of erfgoedinstellingen daaraan of hebben daartoe besloten. Het Nationaal Archief stimuleert die activiteiten in het kader van haar streven tot een landelijke lokale dekking te komen.

De uitgangspunten voor het opstellen van het document zijn de gevolgen van de coronacrisis in LV in beeld te brengen, dat te doen met inachtneming van de diversiteit van de crisis én met gebruik en toepassing van een diversiteit aan media. Bij voorkeur zal het document bestaan uit meerdere kleinschalige producties, geproduceerd vanuit een thematische insteek en gericht op meerdere doelgroepen

Alle informatie met betrekking tot de procedure, aanmelding en selectie is te vinden op de website van Museum Swaensteyn, www.swaensteyn.nl.

Uit de krant

Uit de krant