Zicht op Hofwijck uit de Tuin van Huygens' Hofwijck tijdens een beeldententoonstelling (foto: Charles Groeneveld).
Zicht op Hofwijck uit de Tuin van Huygens' Hofwijck tijdens een beeldententoonstelling (foto: Charles Groeneveld). Charles Groeneveld

Mooi Voorburg wil herstel Tuin van Hofwijck

di 8 dec 2020, 11:00 Actueel

Voorburg - De discussie over de openbaar vervoer verbinding van de Binckhorst naar Station Voorburg heeft het bestuur van Mooi Voorburg op het idee gebracht om de Tuin van Hofwijck uit 1868, toen de Staat deze vorderde ten behoeve van de aanleg van de Staatsspoorlijn, weer terug te brengen in oude staat.

Dat kan door nu al na te denken over de aanleg van de Huygens Tunnel: een nieuwe passage voor de A12, het NS-spoor en eventueel de nieuwe OV-verbinding richting Zoetermeer. Daarbij is een vergelijking te maken met de spoortunnels in Rijswijk en Delft, maar ook met de Sijtwende-tunnels (Landscheidingsweg). De dan beschikbaar komende gronden, aan begin en einde van de Huygens Tunnel, kunnen met nieuwe functies als wonen en bedrijven worden ingevuld.
Uitgangspunt is dat de Tuin van Hofwijck uit de 17e eeuw wordt hersteld naar de oorspronkelijke afmetingen tot aan de Prinses Mariannelaan en dat Opa’s Veldje behouden blijft. Op maaiveld kan de inrichting worden afgestemd op het Huygens Kwartier, liggend in de zone van onder meer Sonnenburgh, Middenburg en Vreugd en Rust. Daarmee wordt het kenmerkende van het beschermde Voorburgse stads- en dorpsgezicht ook hersteld.

Bij de inpassing van de nieuwe OV-verbinding zou met deze lange termijn visie nu al rekening moeten worden gehouden om het uiteindelijke doel van de ondertunneling van spoor en weg niet onmogelijk te maken. De middelen van het Groeifonds en de opbrengsten van de nieuwe functies maken de uitvoering financieel mogelijk.

In een brief aan het College van B&W vraagt de stichting Mooi Voorburg deze gedachte te omarmen en de eerste stappen tot realisatie te zetten.

Uit de krant