Coronavirus (foto: RIVM).
Coronavirus (foto: RIVM).

Verlenging deadline Tijdsdocument ‘Corona in LV’

Actueel 409 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Drie weken geleden werd de inschrijving geopend voor het meedingen naar een opdracht bij het samenstellen van het Tijdsdocument ‘Corona in Leidschendam-Voorburg’. Daar is op ruime schaal op gereageerd, zowel met voorstellen als met het verzoek de inschrijvingstermijn om praktische redenen iets te verschuiven. Daarom wordt de deadline voor indienen nu gezet op vrijdag 8 januari 2021. 

De oproep is gericht aan alle lokale ZZP’ers die werkzaam zijn in de media in de meest brede zin van het woord. De uitgangspunten voor het opstellen van het Tijdsdocument zijn de gevolgen van de coronacrisis in Leidschendam-Voorburg in beeld te brengen, dat te doen met inachtneming van de diversiteit van de crisis én met gebruik en toepassing van een diversiteit aan media. De vorm die men kiest wordt geheel vrij gelaten, evenals de insteek. Bij voorkeur zal het document bestaan uit meerdere kleinschalige producties, geproduceerd vanuit een thematische insteek en gericht op meerdere doelgroepen. 

Alle informatie met betrekking tot de opzet van het project, procedure, aanmelding, selectie en tijdschema is te vinden op de website van Museum Swaensteyn/Erfgoedpodium, www.swaensteyn.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot info@erfgoedpodiumlv.nl. Bellen kan ook, 06 4861 1147.

Uit de krant