Logo hetkrantje-online.nl
<p>Twee geneeskundig verzorgenden, een militair verpleegkundige en een verzorgende individuele gezondheidszorg van Defensie op de verpleegafdeling van het Diaconessenhuis (foto: pr Reinier de Graafgroep). </p>

Twee geneeskundig verzorgenden, een militair verpleegkundige en een verzorgende individuele gezondheidszorg van Defensie op de verpleegafdeling van het Diaconessenhuis (foto: pr Reinier de Graafgroep).

Militaire zorgverleners op verpleegafdeling in Voorburg

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Sinds vorige week donderdag hebben heeft de tijdelijke non-COVID-verpleegafdeling van de Diaconessenhuis-locatie van het Reinier de Graafversterking op in Voorburg in de vorm van vier militaire zorgverleners. Met de hulp van Defensie kunnen op deze afdeling meer patiënten worden verpleegd..

In het Diaconessenhuis in Voorburg vinden normaal alleen ingrepen in dagbehandeling of kort verblijf plaats. Ook alle IVF- en ICSI-behandelingen worden op deze locatie uitgevoerd.

De extra verpleegafdeling in Voorburg is ingericht voor patiënten van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar nog wél zorg. Het gaat hierbij vooral om kwetsbare ouderen. Totdat zij met thuiszorg terug naar huis kunnen of terecht kunnen in een verpleeghuis of revalidatiecentrum, krijgen ze hier goede en veilige zorg die aansluit op hun specifieke zorgvraag.

Om de druk op het aantal beschikbare ziekenhuisbedden te verkleinen, opende Reinier de Graaf afgelopen december de tijdelijke verpleegafdeling op de locatie in Voorburg. Omdat met de militaire hulp meer patiënten kunnen worden opgevangen in Voorburg, wordt de doorstroom vergroot van patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben. Hierdoor komen extra bedden vrij in Delft en kan het ziekenhuis meer betekenen voor COVID-patiënten binnen en buiten de regio. Ook kunnen eerder patiënten worden overgenomen van andere ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen.

Het in Voorburg gestationeerde team van Defensie bestaat uit twee geneeskundig verzorgenden, een algemeen militair verpleegkundige en een verzorgende individuele gezondheidszorg. Zij bieden ondersteuning tot minstens 27 januari. Sergeant Majoor opleiding en operatie M. Soekardjo: “Deze manier van hulp verlenen is iets heel anders dan uitgezonden worden naar het buitenland voor een missie. Ik vind het mooi dat we nu van betekenis kunnen zijn in deze coronacrisis door zorg te verlenen in Voorburg. Zo verlichten we mede de druk in de ziekenhuizen in de regio.”

Meer berichten