Logo hetkrantje-online.nl
<p>De Vogelplas op de voorgrond en op de achtergrond de Meeslouwerplas (foto: Vincent van Zeijst).</p>

De Vogelplas op de voorgrond en op de achtergrond de Meeslouwerplas (foto: Vincent van Zeijst).

Geen onderzoek naar bodemkwaliteit Meeslouwerplas

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Gedeputeerde Staten hebben besloten geen onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bodem van de Meeslouwerplas.

Dit omdat “de betrokken deskundigen van Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland aangeven geen reden te hebben om te twijfelen aan de kwaliteit van de waterbodem in de Meeslouwerplas”.

Wat betreft de deskundigen van Rijnland is die mededeling niet juist, want toen in 2019 in het begin van de herfst in de Meeslouwerplas voor een aantal stoffen zowel signaalwaarden als actiewaarden werden overschreden, stuurde de Teamleider Vergunningverlening & Handhaving van Rijnland aan de provincie op 23 oktober 2019 een zogenaamde ‘waarschuwingsbrief’, waarin hij als mogelijke verklaring voor de overschrijding van de actie- en signaalwaarden noemde, “dat door omwoeling van de waterbodem stoffen zijn vrijgekomen”, zeggen de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten in een mail. “Toen was er dus kennelijk wel degelijk reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de waterbodem en daarna is er geen deugdelijk onderzoek naar gedaan.”

Genoemde organisaties vinden wij het volkomen onverantwoord de kwaliteit van de bodem van de Meeslouwerplas nu niet te laten onderzoeken, omdat daardoor een onafhankelijke toetsingsbasis ontbreekt om de eindrapportage die BAM moet maken, te kunnen beoordelen. “Dat bedrijf heeft alle bagger in de plas laten aanbrengen en dus moet de slager zijn eigen vlees keuren.. Later kan het Hoogheemraadschap en/of de provincie BAM dan waarschijnlijk nooit meer aansprakelijk stellen.”

Meer berichten