[Historisch leven aan de vliet]HTM naar Voorburg
Logo hetkrantje-online.nl
<p>&nbsp;Voorburgs station aan het Westeinde met eindpunt lijn 10, circa 1950 (archief F.v.d. Helm).</p>

 Voorburgs station aan het Westeinde met eindpunt lijn 10, circa 1950 (archief F.v.d. Helm).

Historisch leven aan de vliet

HTM naar Voorburg

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - In 1880 kwam de HTM al met plannen om Voorburg ook bij het Haagse OV-net te betrekken. Het aantal forenzen dat in Den Haag werkte was groot genoeg om een goede verbinding te rechtvaardigen. Uiteindelijk zou het nog jaren duren alvorens de elektrische tram vanaf de Geestbrug werd doorgetrokken naar Station Voorburg. 

Door F.J.A.M. van der Helm

Verschillende particulieren brachten hun dorpsbewoners naar Den Haag. Even met de buurman meerijden. Daaruit volgde een steeds regulierder vervoer. Begin jaren ’80 van de 19e eeuw, kwam de voorloper van de HTM als grote vervoersmaatschappij met uitbreidingsplannen van haar vervoersnet. Het was deze Belgische Société Anonyme des Tramways de La Haye, die op oktober 1881 de D-lijn doortrok van het Rhijnspoortstation (het huidige Den Haag CS) over de Bezuidenhoutseweg naar de Laan van Nieuw Oost-Indië.

Met deze doortrekking kwam de lijn tot de grens van Den Haag met Voorburg te liggen. Aan Voorburgse zijde zaten burgers te hopen op doortrekking naar het in 1870 geopende Voorburgse spoorstation. Het was een kleine moeite zo vonden enkele belanghebbende Voorburgers en over de 11-jaar oude spoorlijn waren de Voorburgers minder enthousiast vanwege de hoge prijzen en de slechte dienstregeling. Gekeken werd of er geen concessie verleend kon worden op het traject vanaf Laan van Nieuw Oost-Indië over de Laan van Nieuw Oosteinde naar het spoorstation. Gezien het dagelijks te verwachten aantal reizigers moest het een lucratieve zaak zijn voor beleggers.

Laten we even melden dat het hier ging om de paardentram. Van een elektrische tram zoals we die vandaag de dag kennen, was nog geen sprake. Het was dus ook niet nodig om een dure bovenleiding aan te leggen. De lijn was daardoor tamelijk flexibel en snel in te passen. Maar de organisatie van het tramvervoer stond nog in de kinderschoenen. De verlegging van het eindpunt op Voorburgs grondgebied zagen de eigenaren niet zitten. Daarbij kwam dat de Laan van Nieuw Oosteinde een particuliere weg was in handen van H.N. van Rantwijk, die de weg in 1878 nog had laten bestraten. Het zou uitgebreide onderhandelingen (de prijs was ƒ50.000) vergen en mogelijk hoge kosten met zich meebrengen om daarover een tramlijn te laten rijden.

De onderhandelingen liepen uit op een gevecht in de lokale krant Dagblad voor Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage, waarbij Van Rantwijk en vervoersdirecteur J.H. Müller de vuile was buiten hingen. Het kwam niet meer goed en de tram werd niet doorgetrokken. Een variant om naar het Voorburgs station te komen liep over de Rijswijkseweg en de Geestbrugweg. Dat betrof niet alleen Haags, maar ook Rijswijks grondgebied, met veel onteigeningen. Het duurde uiteindelijk tot 1933 eerdat de nieuwe Geestbrug de tram kon dragen en de Haagse tramlijn vanaf de Geestbrug werd doorgetrokken naar de Prinses Mariannelaan en een jaar later naar het station te Voorburg.

Mail voor reacties naar helmhuis@ziggo.nl.

Meer berichten